Guide

Vad är konverteringstakt?

Definition, optimering, formel, beräkning och exempel

Konverteringstakt är ett marknadsföringsnyckeltal som mäter antalet konverteringar delat med din målgrupps totala storlek. Konverteringar kan definieras på många olika sätt, bland annat som klick, köp eller registreringar. Optimering av konverteringstakt, eller optimering för konverteringar, är processen för att förbättra och höja din konverteringstakt.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Skapa annonser med kostnad-per-klick för att hjälpa kunderna att hitta dina produkter på Amazon.

Använd insikter och signaler som optimerar kundupplevelsen och ökar försäljningen för ditt varumärke.

Vad är en konvertering?

En konvertering är en åtgärd som dina kunder vidtar och den siffran kan definieras av dig och dina affärsbehov. De här åtgärderna kan till exempel vara klick på din webbplats, köp eller nya kundregistreringar för nyhetsbrev via e-post. Du kan också definiera flera konverteringsåtgärder och konverteringstakter för att bättre mäta resultat och välja de mål du helst vill uppnå.

Vad är konverteringstakt (CVR)?

Konverteringstakt är ett marknadsföringsnyckeltal (i procent) som används för att beräkna digitalt intresse för ditt varumärke i syfte att optimera din marknadsföringsstrategi.

Konverteringstakt mäter övergången från passiv bläddring till att åtgärder vidtas av kunder på webbplatser, i appar eller via andra digitala format. Konverteringstakt kan tydas på olika sätt, men generellt sätt är en hög konverteringstakt för besökare bra. Ju fler kunder som intresserar sig för dina annonser eller ditt innehåll, desto högre blir din konverteringstakt för besökare.

Varför är konverteringstakt viktigt?

Med konverteringstakt kan du mäta resultatet av din digitala annonsering och bedöma huruvida den tilltalar kunderna. Konverteringstakt kan vara användbart för varumärkeshantering, eftersom det hjälper dig att bedöma och mäta användarupplevelsen. I stället för att till exempel göra antaganden om dina kunders behov kan du mäta konverteringstakten på dina produktsidor för att få insikter om deras shoppingbehov.

Formel för konverteringstakt

Konverteringstakt = (konverteringar ÷ hela målgruppen) x 100

Det finns inte en standard för konverteringstakt, men i marknadsföringsbranschen definieras det vanligtvis som antalet konverteringar delat med det totala antalet besökare på din webbplats, där konverteringstakten är i procent.

Konverteringstakten för onlineförsäljning kan till exempel mätas med antalet visningar på din webbplats delat med antalet köp, eller en konverteringstakt för sociala medier kan definieras som antalet Instagram-kommentarer delat med antalet följare. Den kan också begränsas till en viss tidsram eller tid på dygnet för en ännu mer exakt mätning.

Vad är optimering av konverteringstakt (CRO)?

Optimering av konverteringstakt är processen för att uppnå en högre konverteringstakt. Ju högre konverteringstakt, desto mer intresserar sig till exempel dina kunder för innehåll på din webbplats eller köper dina produkter. Du kan också eventuellt titta på olika tidsperioder eller datumintervall för att se när konverteringstakten är högst och var du kan prioritera dina kampanjer.

Varför är optimering av konverteringstakt viktigt?

Optimering av konverteringstakt är viktigt eftersom det kan påverka optimeringen av din marknadsföringsstrategis andra grenar, till exempel din budget och program för kundkontakt. Att förbättra din konverteringstakt är ett utmärkt sätt att öka effektiviteten i ditt företags kampanjer och strategier, så att du bättre kan nå kunder där de är och med produkter som sannolikt kommer att intressera dem.

Bästa praxis för optimering av konverteringstakt

Två av de främsta metoderna som ingår i bästa praxis för optimering av konverteringstakt är att antingen förbättra din ursprungliga målgrupp eller trafik, eller att utforma en strategi baserat på din befintliga målgrupp. I den första metoden ligger ditt fokus på att öka räckvidden för dina kampanjer eller produkter. Genom att utöka din användarbas skapar du också fler möjligheter till konvertering. I den andra metoden ligger ditt fokus på din befintliga målgrupp och hur du kan påverka dess konverteringstakt och skapa varumärkeslojalitet. Fundera över vad som fungerar för ditt företag och rikta din uppmärksamhet dit eller identifiera problemområden att ta itu med.

Strategier för optimering av konverteringstakt

Ett företag kan optimera konverteringstakten genom att se till att det som förmedlas ut är engagerande och relevant för kunderna. Ett enkelt sätt att förbättra konverteringstakten är att använda verktyg för att kontrollera den och välja dina mål och konverteringsdefinitioner. När du vet hur ditt varumärke presterar eller hur det uppfattas av din målgrupp får du insikter om sätt att optimera. Om du vill förbättra optimeringen av konverteringstakten ytterligare kan du till exempel också utvärdera SEO-resultat, lägga till hyperlänkar eller använda A/B-testning på din webbplats.

Exempel på optimering av konverteringstakt

Fallstudie

Det exklusiva professionella hårverktygsföretaget ghd ville ta reda på hur icke-varumärkesrelaterade kampanjer i övre delen av tratten påverkade deras användares konvertering. För att göra detta ingick de ett samarbete med EY Fabernovel i syfte att fastställa hur deras mest effektiva konverteringsvägar såg ut. Under processen upptäckte de att deras konverteringstakt var störst för målgrupper som såg både Amazon DSP- och Sponsored Products-kampanjer.

EYFabernovel

Fallstudie

En säljare av herrkläder använde iChannelSolution, en av Amazon Ads avancerade partner, för att hjälpa till att förbättra konverteringstakten och andra nyckeltal. För att göra detta använde de optimeringsverktyg för att skapa regler och villkor för sina kampanjer, vilket tillhandahöll de mest relevanta annonserna till deras användare.

iChannel

Fallstudie

Ett varumärke inom hälso- och sjukvård som ville förbättra sin konverteringstakt och andra nyckeltal använde Oceanwing för att vidta åtgärder. De använde remarketingverktyg för att utvärdera vägen till kundkonvertering och göra ändringar.

Oceanwing

Verktyg för optimering av konverteringstakt

Om du är redo att komma igång med att mäta din konverteringstakt kan Amazon Ads hjälpa till. För det första är Amazon Attribution en mätlösning som hjälper dig att bedöma och definiera dina nyckeltal. Sedan kan du justera dina kampanjer och förbättra dina optimeringstekniker.

För det andra kan du använda vår kampanjrapportering för att få tillgång till nyckeltal gällande användarnas gensvar på dina annonser. Du kan också hitta ytterligare nyckeltal för nya kunder, framgång, räckvidd och frekvens för att förbättra din rapportering ytterligare.

Vad är modellerade konverteringar?

Modellerade konverteringar är måttet för hela din kampanj, inklusive icke-adresserbara målgrupper. Amazon Ads kan hjälpa dig att förutsäga modellerade konverteringar, så att du kan utforma dina kampanjstrategier på ett bättre sätt även när den exakta konverteringstakten inte finns tillgänglig.