Guide

Vad är adresserbar annonsering?

Definition, betydelse, fördelar och hur det fungerar

Med adresserbar annonsering kan marknadsförare leverera relevanta budskap till önskade målgrupper baserat på tillgängliga signaler, oavsett förekomsten av annonsidentifierare som tredjepartscookies. Detta tillvägagångssätt är nyckeln till att nå och mäta effektiviteten hos onlineannonsutrymmen och för att öka engagemang och annonsrelevans.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Amazon DSP är en automatiserad programmatisk plattform där du programmatiskt kan köpa annonser för att nå nya och befintliga målgrupper på och utanför Amazon.

Med flera miljarder egna målgruppssignaler och ett brett utbud av enkla verktyg kan vi hjälpa dig att utforma en insiktsdriven målgruppsstrategi, så att du kan knyta mer meningsfulla kontakter.

Vad är adresserbar annonsering?

Med adresserbar annonsering kan annonsörer leverera relevanta budskap till önskade målgrupper baserat på tillgängliga signaler – oavsett om det förekommer annonsidentifierare som cookies från tredje part eller inte. Detta tillvägagångssätt är nyckeln till att nå och mäta effektiviteten hos onlineannonsutrymmen, och till att öka engagemang och annonsrelevans.

Tidigare var adresserbarheten mestadels knuten till annonsidentifierares unika, pseudonymiserade tokens som användes för att leverera annonseringsbudskap – delade mellan utgivare, annonsörer och andra tredje parter – för att förstå konsumentbeteenden i olika onlinekanaler.

Med tanke på de senaste branschtrenderna när det gäller att fasa ut cookies från tredje part och identifierare för mobilannonser har adresserbar annonsering utvecklats till att inkludera metoder som signalbaserad marknadsföring som bygger på tillgängliga signaler i ögonblicket för att leverera effektiva budskap. Signaler definieras som ett brett spektrum av konsumenthändelser och beteenden som inte är begränsade till annonsidentifierare och som kan ge information om konsumentbeteende i tidigare eller nuvarande sammanhang.

Varför är adresserbar annonsering viktig?

Adresserbar annonsering är viktig eftersom den levererar innehåll som motsvarar konsumenternas intressen och beteenden – trots eventuella annonsidentifierare. Detta tillvägagångssätt säkerställer att marknadsföringsinsatser inte slösas bort på irrelevanta målgrupper, vilket optimerar resursfördelningen. I slutändan leder adresserbar annonsering till starkare kopplingar mellan varumärken och konsumenter, vilket driver bättre resultat och avkastning.

Vad är adresserbar CTV-reklam?

Ansluten TV (CTV) avser alla tv-apparater som kan streama video genom att ansluta till internet, även med externa boxar och stickor, samt smart-tv-apparater med inbyggd anslutning. CTV-annonsering erbjuder en effektiv och innovativ förändring av annonseringslandskapet för linjär tv genom att föra med sig digitala funktioner, till exempel att sätta målgruppen främst, till hemskärmar.

Adresserbar CTV-reklam utvidgar begreppet adresserbarhet till denna nya miljö. Det är möjligheten att leverera annonsmöjligheter med relevanta budskap i en ansluten tv-miljö baserat på tillgängliga, aktuella, varumärkessäkra signaler – via alla leverantörskällor.

Vad är skillnaden mellan adresserbar och programmatisk annonsering?

Programmatisk annonsering är ett automatiserat tillvägagångssätt för att köpa och sälja digitala annonseringsutrymmen. Den använder algoritmer och signaler för att fatta realtidsbeslut om annonsplaceringar, inriktning och budgivning. Adresserbar annonsering, å andra sidan, går bortom köp-och-säljmetoden genom att se till att budskap är relevanta för specifika målgrupper och genom att öka engagemanget, oavsett om annonsidentifierare finns på plats eller inte.

De två koncepten samverkar harmoniskt. Programmatisk annonsering hjälper till med rätt placeringar och målgrupper för adresserbara annonser. Det kan optimera annonsleveransen i olika kanaler och enheter, vilket förbättrar marknadsföringsräckvidden för adresserbara kampanjer. Kort sagt förbereder det för att adresserbara annonser ska kunna leverera sina riktade budskap till önskade målgrupper vid rätt tidpunkt, vilket maximerar effektiviteten för båda strategierna.

Hur fungerar adresserbarhet inom annonsering?

Adresserbarhet inom annonsering drar nytta av signaler och teknik för att visa annonser bättre. Det börjar med att samla konsumenternas insikter, som inkluderar preferenser, beteenden och demografi. Dessa signaler används sedan för att skapa hållbara strategier för räckvidd, frekvens och mått för annonsörernas digitala kampanjer, som levereras via olika kanaler och enheter.

Adresserbarhet inom annonsering involverar framtidssäkra inriktningsstrategier, relevanta budskap och strategisk annonsleverans för att skapa meningsfulla kontakter med konsumenterna och driva önskade resultat.

Fördelar med adresserbarhet inom annonsering

Adresserbarhet ger en mängd fördelar inom annonsering och omformar hur annonsörer interagerar med sina målgrupper och mäter kampanjers inverkan.

Öka marknadsföringsräckvidden

Annonsörer kan återfå målgruppers adressbarhet och komma tillbaka till målgrupper som spenderar tid på webbläsare och enheter som inte längre stöder annonsidentifierare från tredje part. Detta ökar automatiskt poolen av målgrupper eller utbud som kan nås, vilket hjälper till att uppfylla kampanjleverans och krav för annonseringsbudgetar.

Förbättra annonsrelevansen

Adresserbar annonsering säkerställer också att budskapets relevans möter annonsmöjligheten, minskar annonsslöseri och bygger djupare kontakter mellan varumärken och konsumenter. Detta budskap som når fram förbättrar inte bara engagemanget utan kan också bidra till varumärkeslojalitet.

Optimera annonskampanjer

Annonsörer kan bättre förstå engagemang och konverteringstakt genom att studera de förändringar som uppstår till följd av de annonser som visas och kan använda denna kunskap för att ytterligare optimera sina kampanjer och fatta smartare beslut för att bättre nå konsumenter via större beröringspunkter. Detta inkluderar att optimera resurser genom att fokusera insatserna på målgrupper som är mer benägna att konvertera, vilket i slutändan kan leda till en högre avkastning på annonsutgifter (ROAS).

Metoder för adresserbarhet inom annonsering

Adresserbarhet tar olika form, som förstapartssignaler, modellering och kontextuell inriktning.

Förstapartssignaler

Förstapartssignaler är den gyllene standarden för annonsörer, eftersom det gör det möjligt för dem att föra över sin direkta relation med konsumenterna till världen för digital annonsering. Förstapartssignaler är inte heller beroende av ändringar som görs av webbläsare eller enhetstillverkare och de kan kombineras med signaler från AdTech-leverantörer för att öka räckvidden ytterligare.

  • Strategin på dentsu har övergått från beteendesignaler till en målgruppsbaserad strategi. De använder M1, dentsus egenutvecklade verktyg för målgruppsbyggande, i kombination med detaljhandlares egna målgruppsverktyg för att fatta välgrundade beslut om planering, kommunikation och aktivering längs hela kundresan.

Modellering

Med hjälp av modellering kan annonsörer utöka kampanjers räckvidd till målgrupper som inte har annonsidentifierare men som sannolikt kommer att driva önskat resultat. Detta innebär mindre beroende av tidigare evenemang och beteende och mer fokus på nuvarande och potentiella framtida evenemang.

  • Amazon-målgrupper tar nu hänsyn till en mängd nya signaler så att du kan nå fler konsumenter som uttrycker intressen och beteenden som är relevanta för dina affärsmål. Med hjälp av Amazon-insikter och maskininlärning kan du utöka kampanjräckvidden till målgrupper som inte har annonsidentifierare.

Kontextuell inriktning

Kontextuell inriktning gör det möjligt för annonsörer att nå konsumenter baserat på innehållet som konsumeras just nu, på ett sätt som är kontextuellt relevant eller affinitetsrelaterat. Det gäller i samma utsträckning för innehåll som tittarna konsumerar på sina bärbara datorer, telefoner eller tv-apparater.

Amazon Ads metod för adresserbarhet

Signalbaserad marknadsföring är vårt sätt att hjälpa annonsörer att leverera relevanta budskap vid relevanta tidpunkter utan att förlita sig på tredjepartscookies. Den kombinerar våra exklusiva signaler med kraften i maskininlärning för att skapa relevans mellan konsument och budskap.

Som Neal Richter, Director of Bidding Science and Engineering på Amazon Ads, nyligen skrev i AdExchanger: ”Cookies är ... falsk precision. Med signalbaserad marknadsföring å andra sidan kan annonsörer som använder Amazon DSP väcka intresse hos konsumenterna med relevant och användbar annonsering, istället för att upprepade gånger visa dem en annons för en produkt som de redan har övervägt och inte har köpt.”1

Vanliga frågor

Vad är adresserbara medier?

Adresserbara medier avser leveranser av relevanta budskap till önskade målgrupper baserat på deras egenskaper och tidigare eller nuvarande beteenden, vilket förbättrar annonsrelevansen och engagemanget.

Vad är linjär annonsering?

Inom tv-annonsering avser linjär annonsering reklam under traditionella sändningar eller kabel-tv-sändningar där annonser visas i en förutbestämd sekvens under schemalagd programvisning.

Vad är marknadsföringssignaler?

Marknadsföringssignaler omfattar ett brett spektrum av konsumenters händelser och beteenden och ger insikt i deras nuvarande eller tidigare preferenser, beteenden och intressen, vilket hjälper till att skapa mer effektiva och relevanta marknadsföringsstrategier.

Vad är annonsvisning?

Annonsvisning är processen för att leverera annonser för visning på webbplatser, appar, eller andra digitala plattformar för konsumenter. Det inkluderar hantering, spårning och optimering av annonsplaceringar för att säkerställa effektiv räckvidd och engagemang.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att ta del av tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.