W rozwiązaniu Sponsored Products wprowadzono rozszerzone targetowanie na produkt

26 października 2022 r.

Co nowego?

Reklamodawcy mają teraz dostęp do rozszerzonego targetowania na produkt w rozwiązaniu Sponsored Products za pośrednictwem konsoli reklamowej i interfejsu API Amazon Ads. Rozszerzone targetowanie na produkt pozwala reklamodawcom targetować reklamy na preferowane produkty i jednocześnie uwzględniać powiązane produkty — wystarczy w tym celu wykonać jedno kliknięcie. Na przykład, jeśli indywidualnym produktem docelowym jest ekspres do kawy, rozszerzone targetowanie może uwzględniać produkty zastępcze, takie jak inne ekspresy do kawy, produkty uzupełniające, takie jak filtry do kawy lub kawa ziarnista, oraz inne produkty, które są często oglądane i kupowane wraz z ekspresami do kawy. Aby użyć funkcji rozszerzonego targetowania na produkt, wystarczy podczas dodawania produktów docelowych zaznaczyć pole wyboru Rozszerzone, a następnie kliknąć przycisk Dodaj dla typu produktów docelowych, który chcesz uwzględnić w rozszerzonym targetowaniu.

Dlaczego warto o tym wiedzieć?

Dzięki rozszerzonemu targetowaniu na produkt reklamodawcy mogą automatycznie targetować reklamy na produkty podobne do ich konkretnego produktu docelowego. Rozszerzone targetowanie na produkt pozwala reklamodawcom targetować reklamy na preferowane produkty i jednocześnie uwzględniać powiązane produkty — wystarczy w tym celu wykonać jedno kliknięcie. Produkty objęte rozszerzonym targetowaniem są dynamicznie aktualizowane i wybierane w taki sposób, aby zapewnić skuteczność podobną jak w przypadku danego produktu docelowego. Korzystanie z rozszerzonego targetowania na produkt pomoże reklamodawcom odkrywać dodatkowe produkty docelowe i czerpać korzyści z ciągle zmieniającego się rynku. Ponieważ kupujący wchodzą w interakcję z takimi powiązanymi produktami w tym samym czasie, takie łączne targetowanie na te produkty może pomóc w potencjalnie głębszym zaangażowaniu klientów w trakcie ich ścieżki zakupowej. Rozszerzone targetowanie na produkt może pomóc reklamodawcom osiągnąć ich cele bez ciągłego selekcjonowania produktów uwzględnianych w targetowaniu, dzięki czemu upraszcza się zarządzanie kampanią i jej optymalizowanie.

Oto przykład rozszerzonego targetowania na produkt

Rozszerzone produkty docelowe w ramach targetowania na produkt

Powyżej pokazano opcję dodawania rozszerzonych produktów docelowych uwzględnianych w targetowaniu na produkt

Gdzie można uzyskać dostęp do tej funkcji?

  • Konsola reklamowa
  • Interfejs API Amazon Ads

Kto może korzystać z tej funkcji?

  • Użytkownicy konsoli reklamowej i interfejsu API

Gdzie jest dostępna ta funkcja?

Ameryka Północna
  • US

Aby uzyskać szczegółowe informacje techniczne, kliknij link do targetowania na produkt znajdujący się w naszej dokumentacji rozwiązania Sponsored Products w Centrum zaawansowanych narzędzi, w tym w zaktualizowanej dokumentacji uwzględniającej predykat targetowania do tworzenia rozszerzonych produktów docelowych.

Ty mówisz, my słuchamy

Wprowadzenie tej aktualizacji funkcji jest wynikiem opinii otrzymanych przez nas od reklamodawców