Pomiary i analityka

Wzrost wyników marki Amazon

Dzięki badaniom w ramach rozwiązania Wzrost wyników marki Amazon reklamodawcy mogą wnikliwie, łatwo, szybko i w sposób bezpieczny dla prywatności określić ilościowo wpływ kampanii obejmujących górną i środkową część lejka.

Dlaczego warto korzystać z rozwiązania Wzrost wyników marki Amazon?

Za pomocą rozwiązania Wzrost wyników marki Amazon można mierzyć świadomość klienta, jego postawy, preferencje, przychylność, zamiary i rozpoznawalność reklam. Dzięki udziałowi wymiernej, reprezentatywnej i zaangażowanej społeczności programu Amazon Shopper Panel rozwiązanie Wzrost wyników marki Amazon pomaga zapewnić obiektywne i konkretne wyniki pomiarów.

Szczegółowe statystyki ułatwiające realizację celów biznesowych

Rozwiązanie Wzrost wyników marki Amazon zapewnia wgląd w ogólny wzrost wskaźników marki dotyczących reklam, a także umożliwia analizowanie zagregowanych wyników ankiety według segmentów odbiorców, w tym przedziału wiekowego, dochodów gospodarstwa domowego, tożsamości płciowej, częstotliwości wyświetlania reklam, typu reklamy i urządzenia.

Łatwe i intuicyjne raporty

Wybierz kampanię, którą chcesz zmierzyć, opracuj pytania ankietowe przy użyciu wstępnie wypełnionych szablonów i przejrzyj wyniki badań na żądanie. Wyniki możesz również poznać bezpośrednio z poziomu interfejsu API Amazon Ads.

Szybka realizacja

Możesz poprosić o wykonanie badania w przypadku nadchodzących kampanii i kampanii w trakcie realizacji. Wyniki są gotowe w ciągu zaledwie 10 dni roboczych od przesłania, co pozwala szybko zrozumieć bieżącą skuteczność prowadzonych działań.

Wbudowana ochrona prywatności

Amazon Shopper Panel to dobrowolny program, który w zrozumiały sposób wyjaśnia uczestnikom, w jaki sposób Amazon będzie wykorzystywać ich raporty. Wszystkie raporty są agregowane i anonimizowane.

Jak utworzyć kampanię w ramach rozwiązania Wzrost wyników marki Amazon?

1

Przejdź do sekcji Badania w konsoli Amazon DSP i wybierz opcję „Utwórz badanie”.

2

Na stronie „Utwórz badanie” w obszarze „Wzrost wyników marki” wybierz opcję „Kontynuuj”.

3

Wybierz zamówienia, które chcesz objąć badaniem.

4

Nazwij swoje badanie, produkty lub marki, a następnie wybierz kategorie testu porównawczego.

5

Wybierz pytania i cele.

6

Prześlij swoje badanie do weryfikacji.

7

Zinterpretuj podsumowanie swojego badania.

Jakie kampanie reklamowe kwalifikują się do rozwiązania Wzrost wyników marki Amazon?

Wszystkie kampanie reklamowe zarządzane za pomocą platformy Amazon DSP kwalifikują się do rozwiązania Wzrost wyników marki Amazon. Studium wykonalności będzie się różnić w zależności od typu kampanii (np. dźwiękowej, displayowej, czy realizowanej w telewizji streamingowej). Skonsultuj się z opiekunem klienta lub odwiedź Centrum pomocy Amazon DSP, aby poznać sprawdzone metody.

interfejs użytkownika rozwiązania wzrost wyników marki amazon

Kto może korzystać z rozwiązania Wzrost wyników marki Amazon?

Rozwiązanie Wzrost wyników marki Amazon jest dostępne dla wszystkich reklamodawców realizujących kampanie Amazon DSP (usługa zarządzana i samoobsługa) w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Rozwiązanie to jest również dostępne za pośrednictwem interfejsu API Amazon Ads.

Zasoby edukacyjne

Szkolenie

To szkolenie stanowi wprowadzenie do rozwiązań pomiarowych dostępnych na platformie Amazon DSP oraz wyjaśnia, w jaki sposób mogą one wspierać rozwój Twojej marki.

Ikona szkolenia

Często zadawane pytania

Co to jest Wzrost wyników marki Amazon?

Wzrost wyników marki Amazon to rozwiązanie własne Amazon informujące o wzroście wyników marki, które jest dostępne w konsoli Amazon DSP. Określa ono w sposób ilościowy wpływ kampanii reklamowych w górnej i środkowej części lejka na kluczowe cele marki, takie jak świadomość, intencje i rozpoznawalność reklam.

Ile kosztuje korzystanie z rozwiązania Wzrost wyników marki Amazon?

Rozwiązanie Wzrost wyników marki Amazon jest bezpłatne, o ile kampanie spełniają minimalne wymogi dotyczące wydatków i odsłon. Wartości minimalne różnią się w zależności od rynku. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź platformę Amazon DSP lub skontaktuj się z opiekunem klienta.

Jakich raportów mogę oczekiwać od rozwiązania Wzrost wyników marki Amazon?

Rozwiązanie Wzrost wyników marki Amazon oblicza wyniki i generuje raport, który pokazuje bezwzględny wzrost będący różnicą między wskaźnikami kwalifikujących się odpowiedzi na dane pytanie udzielonych przez grupę mającą kontakt z reklamą i grupę kontrolną. Otrzymane wyniki zawierają podsumowanie rosnących wskaźników dla każdego pytania, a także dokładniejsze omówienie poszczególnych pytań, w tym pytań dotyczących danych demograficznych i grup odbiorców.

Co to jest badanie dotyczące wzrostu wyników marki?

Badania dotyczące wzrostu wyników marki pomagają reklamodawcom mierzyć wpływ ich kampanii reklamowych na postrzeganie marki przez kupujących. Oceniają, czy klienci, którzy widzieli reklamę, są bardziej skłonni odpowiedzieć pozytywnie na pytanie o markę w porównaniu z podobną grupą klientów, którzy nie widzieli reklamy. Pozwala to markom zrozumieć, w jaki sposób z czasem zmieniają się świadomość i postrzeganie marki oraz lojalność wobec niej.

Na czym polega badanie dotyczące wzrostu wyników marki?

Badania dotyczące wzrostu wyników marki wykorzystują ankiety wydawane zarówno grupie odbiorców mających kontakt z reklamą, jak i grupie kontrolnej niemającej kontaktu z reklamą w celu zmierzenia wpływu reklam na postrzeganie marki przez klientów.

Jakie produkty kwalifikują się do rozwiązania Wzrost wyników marki Amazon?

Wszystkie kampanie reklamowe zarządzane za pomocą platformy Amazon DSP kwalifikują się do rozwiązania Wzrost wyników marki Amazon. Studium wykonalności będzie się różnić w zależności od typu kampanii (np. dźwiękowej, displayowej, czy realizowanej w telewizji streamingowej). Skontaktuj się z opiekunem klienta lub odwiedź Centrum pomocy Amazon DSP, aby poznać sprawdzone metody.