Podręcznik

Co to jest współczynnik konwersji?

Definicja, optymalizacja, wzór, sposób obliczania i przykłady

Współczynnik konwersji to wskaźnik marketingowy wyrażony w postaci wartości procentowej, który mierzy wartość konwersji poprzez podzielenie jej przez całkowitą liczbę odbiorców. Konwersje można definiować na wiele różnych sposobów, w tym poprzez kliknięcia, zakupy lub rejestracje. Optymalizacja współczynnika konwersji, inaczej optymalizacja pod kątem konwersji, to proces polegający na poprawie i zwiększeniu współczynnika konwersji.

Zacznij korzystać z usługi Amazon Ads, aby prezentować swoje produkty i tworzyć kampanie.

Jeśli masz niewielkie doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.

Twórz reklamy rozliczane według kosztu kliknięcia, aby ułatwić klientom znalezienie Twoich produktów w witrynie Amazon.

Wykorzystaj statystyki i sygnały, które pozwalają zoptymalizować doświadczenia klienta i zwiększyć sprzedaż produktów Twojej marki.

Co to jest konwersja?

Konwersja to działanie podejmowane przez klientów, które może być definiowane przez Ciebie i Twoje potrzeby biznesowe. Działaniami tymi mogą być na przykład kliknięcia w obrębie Twojej witryny, zrealizowane zakupy lub rejestracje dokonane przez nowych klientów w celu otrzymywania biuletynów drogą elektroniczną. Możesz także zdefiniować wiele działań powodujących konwersję i współczynników konwersji, aby dokładniej mierzyć skuteczność i wybierać najlepsze cele biznesowe.

Co to jest współczynnik konwersji (CVR)?

Współczynnik konwersji to wskaźnik marketingowy (wyrażony w procentach) używany do obliczania cyfrowego zainteresowania marką w celu optymalizacji strategii marketingowej.

Współczynnik konwersji mierzy przejście od pasywnego przeglądania do działań podejmowanych przez klientów w witrynach internetowych, aplikacjach lub innych formatach cyfrowych. Współczynnik konwersji może być niejednoznaczny, ale w ogólnym ujęciu współczynnik konwersji odwiedzających jest korzystny, gdy jest wysoki. Im więcej klientów interesuje się Twoimi reklamami lub treściami, tym wyższy będzie współczynnik konwersji odwiedzających.

Dlaczego współczynnik konwersji jest ważny?

Współczynnik konwersji pozwala zmierzyć skuteczność reklamy cyfrowej i ocenić, czy oddziałuje na klientów czy też nie. Współczynnik konwersji może usprawnić zarządzanie marką, ponieważ pomaga ocenić i zmierzyć wrażenia użytkownika. Zamiast przyjmować założenia dotyczące potrzeb klientów, możesz na przykład zmierzyć współczynnik konwersji na stronach produktów, aby uzyskać statystyki dotyczące potrzeb zakupowych klientów.

Wzór na obliczenie współczynnika konwersji

Współczynnik konwersji = (konwersje ÷ całkowita liczba odbiorców) x 100

Nie ma jednej standardowej definicji współczynnika konwersji, chociaż w branży marketingowej jest on zwykle definiowany jako liczba konwersji podzielona przez całkowitą liczbę odwiedzających witrynę.

W przypadku sprzedaży online współczynnik konwersji można mierzyć na przykład na podstawie liczby odsłon witryny podzielonej przez liczbę dokonanych zakupów, natomiast współczynnik konwersji w mediach społecznościowych można zdefiniować na podstawie liczby komentarzy na Instagramie podzielonej przez liczbę obserwujących. Można go także ograniczyć do konkretnego przedziału czasowego lub pory dnia, aby zadbać o jeszcze większą precyzję wyników.

Co to jest optymalizacja współczynnika konwersji (CRO)?

Optymalizacja współczynnika konwersji to proces mający na celu osiągnięcie wyższego współczynnika konwersji. Im wyższy współczynnik konwersji, tym klienci wykazują większe zainteresowanie treściami w Twojej witrynie lub chętniej kupują Twoje produkty. Możesz także przyjrzeć się różnym przedziałom czasowym lub zakresom dat, aby sprawdzić, kiedy współczynnik konwersji jest najwyższy i w którym miejscu możesz nadać swoim kampaniom wyższy priorytet.

Dlaczego optymalizacja współczynnika konwersji jest ważna?

Optymalizacja współczynnika konwersji jest ważna, ponieważ może wpłynąć na optymalizację innych elementów strategii marketingowej, takich jak budżet i programy komunikacji z klientami. Poprawa współczynnika konwersji to świetny sposób na zwiększenie efektywności kampanii i strategii Twojej firmy, ponieważ może ułatwić docieranie do klientów tam, gdzie się znajdują, i prezentowanie produktów, które mogą ich zainteresować.

Sprawdzone metody optymalizacji współczynnika konwersji

Istnieją dwie podstawowe sprawdzone metody optymalizacji współczynnika konwersji. Jedna polega na zwiększeniu początkowego grona odbiorców lub ruchu, a druga na określeniu strategii dostosowanej do istniejących odbiorców. W pierwszym przypadku należy skupić się na zwiększeniu zasięgu kampanii lub produktów. Poszerzając bazę użytkowników, tworzysz także więcej możliwości konwersji. W drugim przypadku skupiamy się na istniejących grupach odbiorców, a także na tym, jakie zmiany wprowadzić w ich współczynniku konwersji oraz co zrobić, aby zbudować lojalność wobec marki. Zastanów się, co sprawdza się w przypadku Twojej firmy, i skieruj na to swoją uwagę albo wskaż obszary budzące wątpliwości, którymi warto się zająć.

Strategie optymalizacji współczynnika konwersji

Firma może zoptymalizować współczynnik konwersji, upewniając się, że otrzymywane wyniki świadczą o zainteresowaniu klientów i są zgodne z ich profilem. Prostym sposobem na poprawę współczynnika konwersji jest użycie narzędzi, które koncentrują się na tym wskaźniku, oraz wybór celów i sposobów definiowania konwersji. Kiedy już będziesz mieć świadomość tego, jak radzi sobie Twoja marka lub jak jest postrzegana przez odbiorców, uzyskasz wgląd w sposoby optymalizacji. Aby jeszcze bardziej usprawnić proces optymalizacji współczynnika konwersji, możesz również ocenić skuteczność działań SEO, dodać hyperlinki lub przeprowadzić testy A/B w swojej witrynie.

Przykłady optymalizacji współczynnika konwersji

Studium przypadku

Firma ghd produkująca wysokiej klasy profesjonalne urządzenia do włosów chciała dowiedzieć się, w jaki sposób niezwiązane z marką kampanie z górnej części lejka wpływają na konwersję jej użytkowników. Nawiązała więc współpracę z EY Fabernovel, aby określić, jak kształtowały się najbardziej skuteczne ścieżki konwersji. W trakcie całego procesu odkryli, że ich współczynnik konwersji był najwyższy w przypadku tych grup odbiorców, do których docierały zarówno kampanie Amazon DSP, jak i Sponsored Products.

EYFabernovel

Studium przypadku

Sprzedawca odzieży męskiej zwrócił się do iChannelSolution, zaawansowanego partnera Amazon Ads, aby uzyskać pomoc w poprawie współczynnika konwersji i innych wskaźników. W tym celu agencja wykorzystała narzędzia do optymalizacji, dzięki którym mogła utworzyć reguły i warunki dla realizowanych kampanii, a tym samym dostarczyć użytkownikom najbardziej odpowiednie reklamy.

iChannel

Studium przypadku

Marka produktów zdrowotnych zwróciła się do Oceanwing w celu podjęcia działań w kierunku poprawy współczynnika konwersji i innych wskaźników. Agencja wykorzystała narzędzia remarketingowe, aby ocenić ścieżkę konwersji klientów i wprowadzić ewentualne korekty.

Oceanwing

Narzędzia do optymalizacji współczynnika konwersji

Jeśli chcesz zacząć mierzyć współczynnik konwersji, Amazon Ads może Ci w tym pomóc. Po pierwsze Amazon Attribution to rozwiązanie pomiarowe, które pomoże Ci ocenić i zdefiniować Twoje wskaźniki. Następnie możesz dostosować swoje kampanie i ulepszyć techniki optymalizacji.

Możesz skorzystać z naszego raportowania dotyczącego kampanii, aby otrzymywać wskaźniki na temat tego, jak Twoje reklamy są odbierane przez użytkowników. Aby jeszcze bardziej ulepszyć swoje raporty, możesz również korzystać z dodatkowych wskaźników dotyczących sukcesu, zasięgu, częstotliwości i nowych klientów marki.

Czym są modelowane konwersje?

Modelowane konwersje są miarą całej kampanii, w tym nieadresowalnych grup odbiorców. Amazon Ads może pomóc przewidzieć modelowane konwersje, aby lepiej zaprojektować strategie kampanii, nawet w przypadku braku dostępu do dokładnego współczynnika konwersji.