Raporty dotyczące reklamowania książek

Optymalizuj swoje kampanie dzięki elastycznym opcjom raportowania.

Kampania marki

Pobierz raporty reklamowe, aby sprawdzić skuteczność kampanii reklamowej książki i wprowadzić korekty optymalizacji w odpowiednim momencie.

Statystyki i pomiary

Zbieraj statystyki na temat wyszukiwanych haseł, miejsc docelowych i słów kluczowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób kupujący znajdują reklamowane tytuły.

Przeglądanie

Dowiedz się, jakie połączenie tytułu książki i słów kluczowych pomaga osiągnąć cele biznesowe, aby wprowadzić odpowiednie korekty na podstawie uzyskanych informacji.

Dowiedz się więcej na temat raportów reklamowych i sposobach ich używania

Raport dotyczący targetowania

Ten raport zapewnia wgląd we wskaźniki dotyczące sprzedaży i skuteczności słów kluczowych, produktów i kategorii we wszystkich kampaniach, które uzyskały co najmniej jedną odsłonę.

Skorzystaj z niego, by przejrzeć zakres wyszukiwania i trendy w zakresie skuteczności słów kluczowych, produktów i kategorii. Zawęź listę celów i określ budżet na te z nich, na których naprawdę Ci zależy.

Raport dotyczący wyszukiwanych haseł

Ten raport zapewnia wgląd we wprowadzane przez kupujących w witrynie Amazon hasła, których wyszukanie spowodowało co najmniej jedno kliknięcie.

Skorzystaj z niego, by identyfikować wysoce skuteczne wyszukiwania haseł wprowadzanych przez klientów, które można dodać jako nowe słowa kluczowe. Możesz też dodać wyszukiwane hasła o słabej skuteczności jako wykluczające słowa kluczowe, aby pomóc zwiększyć skuteczność kampanii.

Raport dotyczący reklamowanych produktów

Ten raport zapewnia wgląd we wskaźniki dotyczące sprzedaży i skuteczności reklamowanych produktów w kampaniach, które uzyskały co najmniej jedną odsłonę.

Skorzystaj z niego, by identyfikować trendy ogólnej skuteczności w czasie w przypadku promowanych tytułów i ich różnych formatów.

Raport dotyczący kampanii

Ten raport zapewnia wgląd w podsumowanie skuteczności według kampanii w wybranym zakresie dat.

Użyj go, by zobaczyć statystyki różnych typów miejsc docelowych i zidentyfikować kampanie, w których dostosowanie oferty na poziomie miejsca docelowego może przynieść korzyści.

Raport dotyczący miejsc docelowych

Ten raport zapewnia wgląd w skuteczność Twoich kampanii w miejscu docelowym na górze strony wyników wyszukiwania w porównaniu z innymi miejscami docelowymi.

Użyj go, by zobaczyć statystyki różnych typów miejsc docelowych i zidentyfikować kampanie, w których dostosowanie oferty na poziomie miejsca docelowego może przynieść korzyści.

Raport Skuteczność w czasie

Ten raport zawiera podsumowanie kliknięć i wydatków w określonym przedziale czasu.

Użyj go, by sprawdzić średni koszt kliknięcia oraz zmianę sumy wydatków w danym przedziale czasu.

Raport dotyczący udziału w odsłonach wyszukiwanych haseł (SIS)

Ten raport zapewnia wgląd w udział we wszystkich odsłonach reklam, które uzyskano poprzez wyszukiwanie haseł związanych ze Sponsored Products.

Skorzystaj z niego, by śledzić wpływ zmian w licytowaniu, targetowaniu i budżecie na udział odsłon.

Raport dotyczący słów kluczowych

Ten raport zapewnia wgląd we wskaźniki dotyczące sprzedaży i skuteczności dla słów kluczowych we wszystkich kampaniach, które uzyskały co najmniej jedną odsłonę.

Skorzystaj z niego, by przejrzeć zakres wyszukiwania i trendy w zakresie skuteczności słów kluczowych. Zawęź listę celów i określ budżet na te z nich, na których naprawdę Ci zależy.

Raport dotyczący miejsc docelowych słów kluczowych

Ten raport zapewnia wgląd w skuteczność targetowania z podziałem na miejsca docelowe reklam (góra strony wyników wyszukiwania, inne miejsca docelowe).

Skorzystaj z niego, aby lepiej poznać skuteczność targetowania w przypadku różnych typów miejsc docelowych.

Raport dotyczący kampanii

Ten raport zapewnia wgląd w podsumowanie skuteczności według kampanii w wybranym zakresie dat.

Użyj go, by zobaczyć statystyki różnych typów miejsc docelowych i zidentyfikować kampanie, w których dostosowanie oferty na poziomie miejsca docelowego może przynieść korzyści.

Raport dotyczący miejsc docelowych kampanii

Ten raport zapewnia wgląd w skuteczność kampanii z podziałem na miejsca docelowe reklamy (góra strony wyników wyszukiwania, inne miejsca docelowe).

Użyj go, by zobaczyć statystyki różnych typów miejsc docelowych i zidentyfikować kampanie, w których dostosowanie oferty na poziomie miejsca docelowego może przynieść korzyści.

Raport dotyczący wyszukiwanych haseł

Ten raport zapewnia wgląd w wyszukiwane hasła wprowadzane przez kupujących w witrynie Amazon.com, których wyszukanie spowodowało co najmniej jedno kliknięcie.

Skorzystaj z niego, by identyfikować wysoce skuteczne wyszukiwania haseł wprowadzanych przez klientów, które można dodać jako nowe słowa kluczowe. Możesz też dodać wyszukiwane hasła o słabej skuteczności jako wykluczające słowa kluczowe, aby pomóc zwiększyć skuteczność kampanii.

Raport dotyczący udziału w odsłonach wyszukiwanych haseł (SIS)

Ten raport zawiera wgląd w udział we wszystkich odsłonach reklam, które uzyskano poprzez wyszukiwanie haseł związanych ze Sponsored Brands.

Skorzystaj z niego, by śledzić wpływ zmian w licytowaniu, targetowaniu i budżecie na udział odsłon.

Raport dotyczący zakupów przypisanych

Ten raport pokazuje konkretne produkty sprzedane w ramach Twoich kampanii i do nich przypisane. Produkty te są bezpośrednio promowane przez kampanię lub na stronie docelowej.

Użyj tego raportu, aby sprawdzić informacje na temat tego, w przypadku których produktów sprzedaż generują reklamy Sponsored Brands, poznać nowe możliwości reklamowania i zobaczyć, które produkty wzbudzają zainteresowanie Twoich klientów.

1 Tylko w wybranych krajach: Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Australia dla autorów KDP oraz Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania dla autorów tradycyjnych.

Raport dotyczący targetowania

Ten raport zapewnia wgląd we wskaźniki dotyczące sprzedaży i skuteczności słów kluczowych, produktów i kategorii we wszystkich kampaniach, które uzyskały co najmniej jedną odsłonę.

Skorzystaj z niego, by przejrzeć zakres wyszukiwania i trendy w zakresie skuteczności słów kluczowych, produktów i kategorii. Zawęź listę celów i określ budżet na te z nich, na których naprawdę Ci zależy.

Raport dotyczący kampanii

Ten raport zapewnia wgląd w podsumowanie skuteczności według kampanii w wybranym zakresie dat.

Użyj go, by zobaczyć statystyki różnych typów miejsc docelowych i zidentyfikować kampanie, w których dostosowanie oferty na poziomie miejsca docelowego może przynieść korzyści.

Raport dotyczący reklamowanych produktów

Ten raport zapewnia wgląd we wskaźniki dotyczące sprzedaży i skuteczności reklamowanych produktów w kampaniach, które uzyskały co najmniej jedną odsłonę.

Skorzystaj z niego, by identyfikować trendy ogólnej skuteczności w czasie w przypadku promowanych tytułów i ich różnych formatów.

Raport dotyczący dopasowanego targetowania

Ten raport udostępnia wgląd w informacje na temat tego, w przypadku których ASIN-ów i powiązanych z nimi stron szczegółów produktów zostały wyświetlone Twoje reklamy, które spowodowały co najmniej jedno kliknięcie.

Użyj go do zidentyfikowania ASIN-ów o wysokiej skuteczności powodujących wyświetlanie się Twoich reklam, aby wykorzystać je jako nowe docelowe produkty w ramach kampanii Sponsored Display.

2 Niedostępne dla autorów.

Aby uzyskać dostęp do raportów i je pobrać, zaloguj się do konsoli reklamowej i kliknij ikonę raportów w bocznym menu nawigacyjnym.