Podręcznik

Co to jest reklama adresowalna?

Definicja, znaczenie, korzyści i sposób działania

Reklama adresowalna umożliwia specjalistom ds. marketingu dostarczanie odpowiednich komunikatów odpowiednim grupom odbiorców w oparciu o dostępne sygnały, niezależnie od obecności identyfikatorów reklam, takich jak pliki cookie innych firm. Takie podejście ma kluczowe znaczenie w kontekście osiągania i mierzenia efektywności przestrzeni reklamowych online, a także zwiększania zaangażowania i trafności reklam.

Zacznij korzystać z rozwiązań Amazon Ads, aby prezentować swoje produkty i tworzyć kampanie.

Jeśli masz ograniczone doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.

Amazon DSP to platforma, która umożliwia automatyczny zakup reklam w celu dotarcia do nowych i obecnych grup odbiorców w witrynie Amazon i poza nią.

Dzięki miliardom sygnałów uzyskanych od własnych grup odbiorców i szerokiej gamie prostych narzędzi możemy pomóc Ci zbudować strategię grupy odbiorców opartą na statystykach, która umożliwi nawiązywanie bardziej znaczących relacji.

Co to jest reklama adresowalna?

Reklama adresowalna umożliwia specjalistom ds. marketingu dostarczanie odpowiednich komunikatów odpowiednim grupom odbiorców w oparciu o dostępne sygnały, niezależnie od obecności identyfikatorów reklam, takich jak pliki cookie innych firm. Takie podejście ma kluczowe znaczenie w kontekście osiągania i mierzenia efektywności przestrzeni reklamowych online, a także zwiększania zaangażowania i trafności reklam.

W przeszłości adresowalność była głównie powiązana z unikalnymi, pseudonimizowanymi tokenami identyfikatorów reklamowych używanymi do dostarczania komunikatów reklamowych — udostępnianych wydawcom, reklamodawcom oraz innym firmom — w celu zrozumienia zachowań konsumentów w kanałach internetowych.

Jednakże biorąc pod uwagę najnowsze trendy branżowe dotyczące wycofywania plików cookie innych firm i identyfikatorów reklam mobilnych, reklama adresowalna ewoluowała i obejmuje takie metodologie, jak marketing oparty na sygnałach, który dostarcza istotnych komunikatów na podstawie dostępnych i aktualnych sygnałów. Sygnały definiuje się jako szeroki zakres zdarzeń i zachowań konsumentów, które nie są ograniczone do identyfikatorów reklam i które mogą dostarczać informacji o zachowaniach konsumentów w odniesieniu do przeszłości lub teraźniejszości.

Dlaczego reklama adresowalna jest ważna?

Reklama adresowalna jest ważna, ponieważ dostarcza treści zgodnych z zainteresowaniami i zachowaniami konsumentów — niezależnie od identyfikatorów reklam. Takie podejście gwarantuje, że działania marketingowe nie są kierowane na nieistotnych odbiorców, co pozwala na optymalizację przydzielania zasobów. Reklama adresowalna wzmacnia więzi między markami a konsumentami, zapewniając lepsze wyniki i większy zwrot z inwestycji (ROI).

Co to jest adresowalna reklama CTV?

Urządzenie Connected TV (CTV) to każdy telewizor, który umożliwia streamowanie filmów po nawiązaniu łączności internetowej, w tym zewnętrzne urządzenia, a także inteligentne telewizory z wbudowanym modułem łączności. Reklama CTV przynosi skuteczną i innowacyjną zmianę w odniesieniu do linearnej reklamy telewizyjnej, ponieważ wzbogaca ekrany telewizorów o funkcje cyfrowe, takie jak możliwość dokonywania zakupów przez odbiorców.

Adresowalna reklama CTV rozszerza koncepcję adresowalności na nowe środowisko. Zapewnia ona możliwość dostarczania reklam z odpowiednim przekazem za pomocą urządzeń Connected TV w oparciu o dostępne, aktualne i bezpieczne dla marki sygnały, a wszystko to w obrębie dowolnych źródeł zasobów.

Jaka jest różnica między reklamą adresowalną a zautomatyzowaną obsługą reklam?

Zautomatyzowana obsługa reklam to zautomatyzowane podejście do kupowania i sprzedawania cyfrowych przestrzeni reklamowych. Wykorzystuje algorytmy i sygnały do podejmowania w czasie rzeczywistym decyzji dotyczących miejsc docelowych reklamy, targetownia i licytowania. Reklama adresowalna wykracza też poza metodologię kupna i sprzedaży, ponieważ pozwala docierać z odpowiednimi komunikatami do właściwych grup odbiorców i zwiększać zaangażowanie, niezależnie od tego, czy identyfikatory reklam są obecne.

Obie koncepcje harmonijnie ze sobą współpracują. Zautomatyzowana obsługa reklam pomaga w wyborze odpowiednich miejsc docelowych i grup odbiorców reklam adresowalnych. Dzięki niej można zoptymalizować dostarczanie reklam w ramach różnych kanałów i urządzeń, zwiększając zasięg marketingowy adresowanych kampanii. Zasadniczo przygotowuje ona grunt pod reklamy adresowalne, aby umożliwić dostarczanie komunikatów odpowiednim grupom odbiorców we właściwym czasie, maksymalizując w ten sposób efektywność obu strategii.

Jak działa adresowalność reklam?

Adresowalność reklam polega na wykorzystaniu sygnałów i technologii w celu skuteczniejszego targetowania reklam. Najpierw następuje agregacja statystyk klientów, takich jak preferencje, zachowania i dane demograficzne. Sygnały te są następnie wykorzystywane do tworzenia trwałych strategii w zakresie zasięgu, częstotliwości i pomiarów w odniesieniu do kampanii cyfrowych dostarczanych za pośrednictwem różnych kanałów i urządzeń.

Adresowalność reklam obejmuje strategie targetowania z możliwością wprowadzania aktualizacji w przyszłości, prezentowanie odpowiedniego przekazu i strategiczne dostarczanie reklam w celu nawiązywania znaczących relacji z konsumentami i osiągania pożądanych wyników.

Zalety adresowalności reklam

Adresowalność reklam przynosi wiele korzyści, od zmiany sposobu, w jaki reklamodawcy wchodzą w interakcję z odbiorcami, po mierzenie wpływu kampanii.

Zwiększenie zasięgu marketingowego

Reklamodawcy mogą odzyskać możliwość adresowania swoich reklam do określonych grup odbiorców, a także ponownie dotrzeć do tych grup odbiorców, którzy korzystają z przeglądarek i urządzeń nieobsługujących już identyfikatorów reklam innych firm. Automatycznie zwiększa to pulę odbiorców lub zasobów, do których można dotrzeć, pomagając spełnić wymagania dotyczące realizacji kampanii i budżetu reklamowego.

Poprawa trafności reklam

Dzięki reklamie adresowalnej trafność przekazu odpowiada możliwościom reklamowym, ograniczając wyświetlanie nieodpowiednich reklam i budując głębsze więzi między markami i konsumentami. Ten wyraźny przekaz nie tylko zwiększa zaangażowanie, ale może również przyczynić się do wzrostu lojalności wobec marki.

Optymalizacja kampanii reklamowych

Reklamodawcy mogą lepiej zrozumieć zaangażowanie i współczynnik konwersji, badając zmiany zachodzące w wyniku wyświetlanych reklam. Mogą też wykorzystać tę wiedzę do dalszej optymalizacji swoich kampanii i podejmowania bardziej świadomych decyzji, aby skuteczniej docierać do konsumentów w głównych punktach kontaktu. Obejmuje to optymalizację zasobów poprzez skupienie wysiłków na odbiorcach, którzy z większym prawdopodobieństwem dokonają konwersji, co ostatecznie może prowadzić do wyższego zwrotu z wydatków na reklamę (ROAS).

Metodologie adresowalności reklam

Adresowalność przybiera różne formy, takie jak sygnały własne, modelowanie i targetowanie kontekstowe.

Sygnały własne

Sygnały własne są najwyższym standardem dla reklamodawców, ponieważ pozwalają im przenieść bezpośrednie relacje z konsumentami do świata reklamy cyfrowej. Ponadto sygnały własne nie są zależne od zmian wprowadzanych przez przeglądarki internetowe lub producentów urządzeń i można je łączyć z sygnałami pochodzącymi od dostawców technologii reklamowych w celu dalszego rozszerzenia zasięgu.

  • W stosowanej przez firmę dentsu strategii zrezygnowano z sygnałów behawioralnych na rzecz podejścia opartego na grupach odbiorców. Użyto zastrzeżonego narzędzia dentsu do tworzenia grup odbiorców — o nazwie M1 — oraz własnych narzędzi sprzedawców detalicznych, na potrzeby planowania, komunikacji i aktywowania w ramach kompleksowej ścieżki klienta.

Modelowanie

Modelowanie umożliwia reklamodawcom rozszerzenie zasięgu kampanii na grupy odbiorców, które nie mają identyfikatorów reklamowych, ale prawdopodobnie umożliwią osiągnięcie pożądanych rezultatów. Przekłada się to na mniejsze poleganie na przeszłych wydarzeniach i zachowaniach oraz na większą koncentrację na teraźniejszości i potencjalnych przyszłych wydarzeniach.

  • Grupy odbiorców Amazon biorą teraz pod uwagę szereg nowych sygnałów, dzięki czemu możesz dotrzeć do większej liczby konsumentów, których charakteryzują zainteresowania i zachowania odpowiednie dla Twoich celów biznesowych. Korzystając ze statystyk Amazon i uczenia maszynowego, możesz rozszerzyć zasięg kampanii na odbiorców, którzy nie mają identyfikatorów reklam.

Targetowanie kontekstowe

Targetowanie kontekstowe umożliwia reklamodawcom docieranie do konsumentów na podstawie treści, które są aktualnie oglądane, w sposób odpowiedni kontekstowo lub na podstawie podobieństwa. Dotyczy to również treści, które widzowie oglądają na swoich laptopach, telefonach lub telewizorach.

Podejście Amazon Ads do adresowalności

Marketing oparty na sygnałach to opracowane przez nas podejście, które pomaga reklamodawcom dostarczać odpowiednie komunikaty w odpowiednim czasie bez polegania na plikach cookie innych firm. Łączy nasze sygnały z mocą uczenia maszynowego w celu zapewnienia trafności przekazu dostarczanego konsumentom.

Neal Richter, dyrektor ds. teorii i inżynierii licytacji w Amazon Ads, napisał niedawno w serwisie AdExchanger: „Pliki cookie to... fałszywa precyzja. Natomiast marketing oparty na sygnałach pozwala markom korzystającym z platformy Amazon DSP angażować konsumentów za pomocą odpowiednich, użytecznych reklam, zamiast wielokrotnego pokazywania im reklam produktu, którego zakup rozważali, ale go nie kupili”1.

Często zadawane pytania

Czym są media adresowalne?

Media adresowalne odnoszą się do dostarczania odpowiednich komunikatów odpowiednim grupom odbiorców w oparciu o ich cechy charakterystyczne, a także przeszłe lub obecne zachowania, co przekłada się na wzrost trafności reklam i zaangażowania konsumentów.

Co to jest reklama linearna?

Pojęcie reklamy linearnej odnosi się do tradycyjnych reklam w telewizji satelitarnej lub telewizji kablowej wyświetlanych w określonej kolejności według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Czym są sygnały marketingowe?

Sygnały marketingowe obejmują szeroki zakres zdarzeń i zachowań konsumentów, które zapewniają wgląd w statystyki dotyczące ich obecnych lub przeszłych preferencji, zachowań i zainteresowań, co pomaga w tworzeniu bardziej skutecznych i odpowiednich strategii marketingowych.

Co to jest wyświetlanie reklam?

Wyświetlanie reklam to proces dostarczania reklam w celu prezentowania ich konsumentom w witrynach internetowych, aplikacjach lub innych platformach cyfrowych. Obejmuje śledzenie i optymalizację miejsc docelowych reklam oraz zarządzanie nimi w celu zwiększenia zasięgu i zainteresowania.

Jeśli masz niewielkie doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.