Thông báo ra mắt tính năng

Tương tác với người dùng máy tính bảng Fire thông qua quảng cáo video và hiển thị toàn màn hình trên màn hình khóa máy tính bảng Fire (phiên bản beta)

Ngày 19 tháng 6 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Hiện chúng tôi đã mở rộng phạm vi cung cấp quảng cáo trên màn hình khóa máy tính bảng Fire cho các nhà quảng cáo tự phục vụ ở Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Định dạng này sẽ được triển khai thông qua một phiên bản beta mở. Tất cả các nhà quảng cáo Amazon DSP tự phục vụ giờ đây sẽ có quyền truy cập các mẫu quảng cáo và quảng cáo trên màn hình khóa máy tính bảng Fire.

Các nhà quảng cáo Amazon DSP tự phục vụ sẽ có tùy chọn thiết lập các mục dòng máy tính bảng Fire và Kindle trong menu thả xuống “Loại” trong trang Mục dòng mới.

Các nhà quảng cáo Amazon DSP tự phục vụ sẽ có tùy chọn thiết lập các mục hàng máy tính bảng Fire và Kindle trong menu thả xuống “Loại” trong trang Mục dòng mới

Các nhà quảng cáo Amazon DSP tự phục vụ sẽ có quyền truy cập các mẫu quảng cáo của máy tính bảng Fire: (a) Máy tính bảng Fire - Quảng cáo video trên Amazon, (b) Hình ảnh - Máy tính bảng Fire.

Các nhà quảng cáo Amazon DSP tự phục vụ sẽ có quyền truy cập các mẫu quảng cáo của máy tính bảng Fire: (a) Máy tính bảng Fire - Quảng cáo video trên Amazon, (b) Hình ảnh - Máy tính bảng Fire

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Quảng cáo trên màn hình khóa máy tính bảng Fire là vị trí quảng cáo toàn màn hình trên các thiết bị máy tính bảng Fire xuất hiện khi khách hàng bật màn hình của một thiết bị máy tính bảng Fire hỗ trợ quảng cáo; quảng cáo trên màn hình khóa là một vị trí quảng cáo độc quyền và độc đáo, cung cấp cho nhà quảng cáo cơ hội tiếp cận nhóm đối tượng khách hàng riêng trên máy tính bảng Fire khi họ tương tác với thiết bị đó.

Tính năng này hiện có sẵn ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ
  • Châu Âu: Đức, Vương quốc Anh
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Amazon DSP
Tự động hóa

Bạn lên tiếng, chúng tôi lắng nghe

Đợt ra mắt hoặc cập nhật tính năng này là kết quả của phản hồi từ phía nhà quảng cáo