Thông báo ra mắt tính năng

Quảng cáo Tựa sách nói bằng Sponsored Products

Ngày 6 tháng 4 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Các nhà cung cấp, bao gồm nhà xuất bản sách, hiện có thể quảng cáo các Tựa sách nói của họ bằng Sponsored Products ở Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Trước khi có thay đổi này, chỉ các ASIN cho định dạng sách điện tử và sách in mới có thể quảng cáo trong các chiến dịch Sponsored Products ở những quốc gia này. Quảng cáo Sponsored Products cho Tựa sách nói dành cho nhà cung cấp đã có mặt ở Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2022.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà cung cấp giờ đây có thể giúp tăng khả năng hiển thị của các Tựa sách nói của họ bằng Sponsored Products bên cạnh các định dạng sách khác của họ, chẳng hạn như sách điện tử và sách in. Sponsored Products giúp các nhà quảng cáo xây dựng nhận thức và kết nối độc giả với sách của họ bằng các quảng cáo xuất hiện trong phần kết quả mua sắm của Amazon.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Các nhà cung cấp, bao gồm các nhà xuất bản sách

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển Amazon Ads