Prime Video

Prime Video mang đến cho nhà quảng cáo cơ hội tiếp cận khách hàng khi họ duyệt xem và khám phá nội dung mới qua ứng dụng Prime Video trên các thiết bị trong phòng khách. Vị trí quảng cáo này dành cho các nhà quảng cáo Video giao dịch theo yêu cầu (TVOD) và Prime Video Channels (PVC).

Để đảm bảo khách hàng có được trải nghiệm tốt nhất có thể trên Prime Video, chúng tôi đã làm việc với các khách hàng dịch vụ của mình để chạy quảng cáo phù hợp với mọi đối tượng. Tất cả nội dung quảng cáo trên Prime Video phải phù hợp với hướng dẫn Chấp nhận quảng cáo của Amazon. Amazon yêu cầu các nhà quảng cáo đánh giá nội dung của họ theo các hướng dẫn này trước khi gửi.

Định dạng quảng cáo

Feature Rotator

Feature Rotator là một vị trí quảng cáo giống như băng chuyền xuất hiện ở trên màn hình đầu tiên, nên đây sẽ là thành phần dễ nhìn thấy nhất trên giao diện ứng dụng Prime Video.

Hình ảnh ô được tài trợ

Ô được tài trợ là các vị trí hiển thị quảng cáo trong một hàng. Khi ô quảng cáo được làm nổi bật, trang chi tiết nhỏ của quảng cáo sẽ được hiển thị.

Hình ảnh ô được tài trợ

Kênh được tài trợ là các vị trí hiển thị quảng cáo xuất hiện trong hàng “Đăng ký của tôi”, tiếp cận khách hàng trên trang chủ Prime Video và giúp thúc đẩy đăng ký kênh.

Các loại đích đến

Quảng cáo trên Prime Video có nhiều loại đích đến.

Trang chi tiết nội dung

Khách hàng có thể được chuyển đến các trang chi tiết nội dung. Trên trang chi tiết nội dung, khách hàng có thể:

  • Xem, thuê hoặc mua một ô nội dung hay đăng ký một kênh có sẵn trên Prime Video
  • Thêm nội dung vào danh sách theo dõi
  • Xem thông tin chi tiết về tiêu đề nội dung, chẳng hạn như xếp hạng của khách hàng, diễn viên và tóm tắt
  • Chọn một mùa và/hoặc một tập phim (nếu có)
Các trang Prime Video Channels

Khách hàng có thể được chuyển đến một trang Prime Video Channel, nơi họ được xem một bộ sưu tập nội dung của một nhà quảng cáo. Tùy chọn này chỉ khả dụng cho các đối tác Prime Video Channel có chiến dịch quảng bá nhiều phần nội dung.

Định dạng quảng cáo được hỗ trợ theo loại đích đến:

Các loại đích đếnFeature RotatorÔ được tài trợKênh được tài trợ
Trang chi tiết nội dungxx
Các trang Prime Video Channelsxxx

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tên ô Feature Rotator: “Đạp xe trên núi”, Tên ô được tài trợ “Đạp xe trên núi”, “Đi chơi cuối tuần”, “Fan đi bộ đường dài” và “Vui chơi ngoài” chỉ là những tên mẫu dành cho thông số quảng cáo và không có trên Prime Video.