Quy định chung về chính sách quảng cáo dịp lễ Black Friday, Cyber Monday 2021 – Tất cả quảng cáo

MỤC LỤC

1. Tổng quan
3. Hướng dẫn biên tập – Tất cả quảng cáo
4. Chính sách đề cập đến dịp lễ BFCM
5. Hướng dẫn về hình ảnh lối sống

1. Tổng quan

Các quy tắc sau đây là bắt buộc đối với tất cả các quảng cáo trong dịp lễ Black Friday, Cyber Monday (BFCM), áp dụng cho tất cả các nhà quảng cáo bao gồm nhà quảng cáo sử dụng dịch vụ được quản lý và nhà quảng cáo tự phục vụ.

Tất cả các quảng cáo trên Trang sự kiện sẽ phải tuân theo Hướng dẫn về phong cách. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của bạn để biết thông tin chi tiết.

Hướng dẫn và chính sách chấp nhận của Amazon Ads áp dụng cho tất cả các quảng cáo đang chạy trong dịp lễ BFCM và có thể xem tại đây.

2. Định dạng và chức năng quảng cáo

2.1 Nội dung bổ sung

Trong một số trường hợp, cần xem xét bổ sung nội dung để đảm bảo khách hàng hiểu được ưu đãi và họ phải làm gì để được hưởng ưu đãi. Ví dụ: cần phải nêu rõ thương hiệu/tên sản phẩm/danh mục và/hoặc logo thương hiệu.

2.2 Quảng cáo rượu

Không được phép quảng cáo trong dịp lễ BFCM (trừ Nhật Bản). Các trường hợp ngoại lệ có thể được xem xét, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng.

2.3 Độ dài nội dung quảng cáo

Tối đa 3 dòng trừ kích cỡ 160x600 (quảng cáo tĩnh và DEA) và kích cỡ 300x250 (chỉ với quảng cáo tĩnh), hai kích cỡ này có thể có tối đa 5 dòng. Điều này sẽ giới hạn số lượng sản phẩm, thương hiệu và danh mục bạn có thể đưa vào theo đề xuất nội dung bên dưới. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và logo không được tính vào nội dung.

2.4 CTA (Lời kêu gọi hành động)

Không được phép sử dụng CTA trên gói Trang sự kiện đối với các Quảng cáo tĩnh.

Nội dung không được chứa quá nhiều CTA. Nếu CTA là “Hãy mua ngay”, nội dung quảng cáo không được là “Hãy mua các sản phẩm XX”. Có thể sử dụng câu “Hãy khám phá”, “Hãy tìm hiểu” hoặc các câu tương tự.

2.5 Trang đích

Trang đích phải phản ánh chính xác sản phẩm được quảng cáo trên biểu ngữ quảng cáo (không phải các phiên bản của sản phẩm được giới thiệu).

2.6 Sử dụng logo

Logo được ưu tiên đưa vào tất cả các quảng cáo.

 • Logo có thể đầy đủ màu sắc (nếu chúng đáp ứng tỷ lệ tương phản) hoặc màu đen (hay bất kỳ màu nào trong bảng màu được phê duyệt).
 • Được phép sử dụng một logo của cùng một thương hiệu trên một quảng cáo.
 • Logo có thể được hiển thị trên hình ảnh ASIN (hình ảnh sản phẩm) chứ không cần đứng một mình.
 • Tên thương hiệu hoặc logo xuất hiện trong quảng cáo phải dễ đọc để khách hàng có thể dễ dàng nhận biết được nhà quảng cáo (trong quảng cáo giải trí, tiêu đề phim, chương trình truyền hình, v.v. có thể được coi là tên thương hiệu).
 • Chữ viết trong logo thương hiệu không cần tuân theo các yêu cầu kích thước phông chữ tối thiểu trong Thông số kỹ thuật quảng cáo, miễn là có thể nhận biết được nhà quảng cáo.
 • Biển quảng cáo để bàn, H1, Wakescreen và KSO: toàn bộ chữ và hình ảnh trong logo của thương hiệu phải dễ đọc.
 • Quảng cáo trên thiết bị di động: Trong quảng cáo trên thiết bị di động có kích thước 320x50, 414x125 và 728x90 (chẳng hạn như khi các quảng cáo bị giới hạn về không gian), nội dung trong logo không nhất thiết phải dễ đọc, miễn là logo đó đáp ứng yêu cầu kích thước phông chữ tối thiểu.
 • Quảng cáo tĩnh và thương mại điện tử đáp ứng (REC): Không được sử dụng tên thương hiệu trong nội dung quảng cáo nếu logo nằm trên quảng cáo (đứng một mình hoặc trên hình ảnh ASIN).
 • Ngoại lệ (chỉ áp dụng cho Quảng cáo tĩnh): Hai logo từ các thương hiệu khác nhau có thể được sử dụng khi hai thương hiệu này cùng tạo nên một sản phẩm.
  • Sản phẩm thứ cấp được quảng cáo phải là một phần vốn có của sản phẩm được quảng bá trên quảng cáo (thứ cấp có nghĩa là không phải sản phẩm chính được quảng cáo).
  • Ngân sách cho chiến dịch đến từ ngân sách đồng tiếp thị hoặc ngân sách của công ty thứ cấp.

2.7 Thông báo đa mục đích

Các biểu ngữ quảng cáo hoặc biến thể quảng cáo khác nhau trong một gói phải dẫn đến cùng một gian hàng thương hiệu hoặc trang đích khi được nhấp, do đó, thông báo trên trang đích phải đúng với tất cả quảng cáo trên biểu ngữ – nhờ đó khách hàng sẽ biết được thông tin về các mức tiết kiệm và các sản phẩm trên biểu ngữ tại trang đích.

Không đề cập đến khoản tiền hoặc tỷ lệ phần trăm tiết kiệm trên các biểu ngữ chính của trang đích hoặc quảng cáo xoay vòng (chỉ được nhắc đến thông tin tiết kiệm chung chung; ví dụ: “Tiết kiệm khi mua đồ dùng thiết yếu trong phòng ăn”).

2.8 Tuyên bố mức tiết kiệm

Chỉ được sử dụng mức tiết kiệm theo tỷ lệ phần trăm cho tất cả các ưu đãi. Không được sử dụng mức tiết kiệm tính bằng tiền.

2.9 Hình ảnh sản phẩm

 • Một ASIN:
  • Một ASIN: được phép cho tất cả các phiên bản quảng cáo.
  • Gói ASIN: được phép cho tất cả các phiên bản quảng cáo (phiên bản đơn giản của ASIN sẽ được sử dụng).
  • Đối với kích thước 320x50, chỉ có sản phẩm chính được giới thiệu – chỉ đối với Quảng cáo tĩnh.
 • Nhiều ASIN:
  • Hai ASIN trên tất cả các phiên bản quảng cáo (trừ kích thước 320x50). Phải chuyển đến một trang đích có nhiều ASIN.
  • Nội dung phải là số nhiều, đề cập đến một tuyển tập hoặc danh mục sản phẩm trong gian hàng của thương hiệu.

2.10 Tuyên bố so sánh nhất

Không sử dụng các tính từ như “Tuyệt vời”, “Đáng kinh ngạc”, “Kỳ diệu”, “Tuyệt hảo”.

2.11 Nội dung được cá nhân hóa.

Không được phép sử dụng các cụm từ như “Sản phẩm yêu thích của bạn” hoặc các từ tương tự để mô tả các đề nghị hoặc ưu đãi.

2.12 Ký hiệu và

Được sử dụng ký hiệu và (“&”) ở tất cả các địa điểm quảng cáo.

2.13 Thông điệp đoạn giới thiệu

Không sử dụng thông điệp đoạn giới thiệu (Trừ Nhật Bản) (ví dụ: “Một điều đặc biệt sắp xuất hiện,” “Hãy bắt đầu đếm ngược! “hoặc “Hãy sớm quay lại để được hưởng những ưu đãi tuyệt vời!”).

3. Hướng dẫn biên tập – Tất cả quảng cáo

Những điều sau đây bị cấm:

 • Lỗi chính tả và ngữ pháp, chẳng hạn như chia thì động từ sai.
  • Có thể được phép sử dụng tiếng lóng hoặc chơi chữ (ví dụ như “vì” thay cho “bởi vì”) nếu tuân thủ các chính sách này.
 • Viết hoa bừa bãi (ví dụ như “Tai Nghe CHẤT LƯỢNG” hoặc “Ưu ĐãI TuYệT vỜi”), trừ các từ viết tắt hoặc nhãn hiệu phổ biến.
 • Sử dụng dấu câu không phù hợp, ví dụ như dùng nhiều dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than (“!!!”).
 • Các ký tự đặc biệt như “@”, biểu tượng cảm xúc hoặc nghệ thuật ASCII, trừ khi đó là một phần logo của nhà quảng cáo hoặc nằm trong hình ảnh sản phẩm/ bao bì sản phẩm.
 • Được phép sử dụng hashtag (#).

4. Chính sách đề cập đến dịp lễ BFCM

Chính sách này áp dụng cho tất cả các nhà quảng cáo và tất cả các sản phẩm quảng cáo (ví dụ: các nhà quảng cáo sử dụng dịch vụ được quản lý và các nhà quảng cáo tự phục vụ cũng như các gói SOV/blast, v.v.).

4.1 Các nguyên tắc chính

 • Việc đề cập đến “Black Friday”, “Cyber Monday” hoặc bất kỳ biến thể nào của chúng không được khiến khách hàng hiểu sai về thời gian ưu đãi và chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian hợp lý xung quanh dịp lễ Black Friday, Cyber Monday. “Black Month” không được chấp nhận.
 • Tất cả các ưu đãi được quảng cáo phải có hiệu lực ngay tại thời điểm quảng cáo bắt đầu chạy. Không được sử dụng đoạn giới thiệu về ưu đãi.
 • Tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út, nên sử dụng thuật ngữ “White Friday” thay vì “Black Friday”.
 • Ở Brazil được phép sử dụng thuật ngữ “Black Week”.
 • Là nhà quảng cáo, bạn có trách nhiệm tuân thủ các luật, quy định và phương pháp hay nhất hiện hành để sử dụng Black Friday, Cyber Monday tại khu vực của bạn.

4.2 Các sự kiện nổi bật khác

 • Tại Mexico, việc đề cập đến các ưu đãi “Buen Fin” (Ngày 10 tháng 11 - ngày 16 tháng 11) không được khiến khách hàng hiểu sai về thời gian của ưu đãi. Ưu đãi phải có hiệu lực ngay tại thời điểm quảng cáo bắt đầu chạy.
 • Tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út, việc nhắc đến các ưu đãi “Singles Day” hay “11:11”/“11/11”/“11.11” không được khiến khách hàng hiểu sai về thời gian ưu đãi. Ưu đãi phải có hiệu lực ngay tại thời điểm quảng cáo bắt đầu chạy.

5. Hướng dẫn về hình ảnh lối sống

Được phép đưa hình ảnh lối sống vào quảng cáo và phải:

 • Chủ động thể hiện sản phẩm khi đang được sử dụng.
 • Sử dụng hình ảnh phản ánh rõ ràng sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm được quảng cáo.
  • Lưu ý: Có những trường hợp không cần đưa sản phẩm thực tế vào quảng cáo thực nếu khách hàng có thể hiểu về sản phẩm được quảng cáo dựa trên hình ảnh và nội dung được quảng cáo. (Ví dụ: hình ảnh người mẫu với hàng lông mi dài để quảng cáo cho sản phẩm mascara.)
 • Có liên quan đến sản phẩm và danh mục đang được quảng cáo về mặt ngữ cảnh.
 • Quảng cáo đúng sản phẩm có trên trang đích khi có hình ảnh rõ ràng của sản phẩm đó.
 • Không được thể hiện sản phẩm trên hình nền về lối sống. Những quảng cáo này phải tuân theo hướng dẫn về Hình ảnh sản phẩm dưới đây.
  • Các hình ảnh kết hợp về lối sống (lối sống + ảnh chụp sản phẩm) phải tuân theo hướng dẫn về Hình ảnh sản phẩm dưới đây.
 • Chuyển đến Gian hàng của thương hiệu hoặc PDP.

6. Hướng dẫn về sản phẩm quảng cáo

6.1 Quảng cáo Gian hàng của thương hiệu

 • Quảng cáo Thương mại điện tử thích ứng của thương hiệu phải dẫn đến một trang Gian hàng.
 • Tất cả các quảng cáo sự phòng phải sử dụng quảng cáo Gian hàng thương hiệu.
 • Được phép sử dụng hình ảnh lối sống và sản phẩm trong quảng cáo.
 • Cấm chèn nội dung văn bản trên hình ảnh tùy chỉnh.

6.2 ASIN REC

 • Phải chuyển đến Trang thông tin sản phẩm (PDP).
 • Chỉ một hình ảnh tùy chỉnh được tùy chỉnh.
 • Được sử dụng tiêu đề sản phẩm có thể chỉnh sửa.
 • Định dạng quảng cáo có thể chứa đến 20 ASIN.
 • Được sử dụng huy hiệu.
 • Không được sử dụng huy hiệu trên định dạng phiếu giảm giá của nhà cung cấp (VPC).

6.3 Quảng cáo tĩnh

 • Quảng cáo tĩnh chỉ được phép đối với các sản phẩm không phân biệt khu vực tại Nhật Bản, Pháp – Canada, Tây Ban Nha LOP.
 • Có thể là hình ảnh một hoặc nhiều ASIN và nội dung tùy thuộc vào loại ưu đãi (ví dụ: phải xem hình ảnh sản phẩm, nội dung, ưu đãi và trang đích).
 • Chỉ có thể sử dụng “Tiết kiệm khi mua [brand/produc/category]”.

6.4 Trang đích

Được phép sử dụng các Gian hàng, Trang thông tin sản phẩm (quảng cáo đơn ASIN), Tạo khách hàng tiềm năng (không phân biệt khu vực) và Liên kết ngoài (không phân biệt khu vực) cho dịp lễ BFCM. Tất cả các loại trang đích khác đều bị cấm.

6.5 Gian hàng của thương hiệu

 • Tên trang ưu đãi có thể nhắc đến “Ưu đãi”, “Black Friday” hoặc “Cyber Monday”.
 • Hướng dẫn về thiết kế không áp dụng cho các Gian hàng trong các Sự kiện có lưu lượng truy cập cao. Tuy nhiên, Hình ảnh chính của Gian hàng không được mâu thuẫn với các biểu ngữ quảng cáo để duy trì được trải nghiệm nhất quán.
 • Tiện ích ưu đãi nổi bật (FDW) phải được sử dụng cho tất cả các ASIN ưu đãi.
 • Cần chừa một ô hình ảnh hoặc văn bản để tạo khoảng cách giữa FDW và Lưới sản phẩm. Văn bản phải chỉ rõ các sản phẩm sau không được ưu đãi và thay vào đó sử dụng thông điệp chung để mô tả các sản phẩm. Được phép sử dụng “Các sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi”, “Bán chạy nhất của [Brand name]”.
 • Phải sử dụng ngôn ngữ quảng cáo chung.
 • Không được phép đề cập đến mức giá bằng số ở bất cứ đâu trong Gian hàng.
 • ASIN phải được xếp thứ tự trong FDW để các sản phẩm trong biểu ngữ quảng cáo xuất hiện đầu tiên.
 • Gian hàng phải được lên lịch trong suốt thời gian khuyến mãi.
 • Các nhà quảng cáo nhiều thương hiệu đưa ra thông báo ưu đãi cho nhiều thương hiệu trên Brand Rec, ví dụ: “Hãy mua gói ưu đãi chăm sóc da của chúng tôi” có thể tạo một trang Ưu đãi thương hiệu có chứa các ô hình ảnh danh mục sản phẩm với các dòng chữ, ví dụ: “Hãy mua XX để được hưởng ưu đãi”, “Hãy mua XX để được hưởng ưu đãi” làm thành phần đầu tiên trên trang Gian hàng. Chúng phải dẫn đến đúng trang ưu đãi tương ứng trong cùng một Gian hàng. Đến từ Brand Rec, trang Ưu đãi cũng phải chứa FDW với đầy đủ lựa chọn các ưu đãi cho những khách hàng muốn tiếp tục khám phá và mua sắm sản phẩm trên trang đó.
 • Để biết tất cả các chính sách khuyến mại của Gian hàng và khả năng chấp nhận sản phẩm trên Gian hàng, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng.

6.6 Trang tạo khách hàng tiềm năng (Không phân biệt khu vực)

 • Được phép sử dụng cho tất cả các gói.
 • Để được hướng dẫn, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng.

6.7 Trang liên kết ngoài (Không phân biệt khu vực)

 • Được phép sử dụng cho tất cả các gói.
 • Để được hướng dẫn, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng.

Chính sách quảng cáo