Cải thiện tỷ lệ nhấp chuột dựa trên thông tin chi tiết từ các nhà quảng cáo FinServ hàng đầu

Tác giả: Eric Tutlys, Quản lý phân tích và truyền thông

Trong một nghiên cứu năm 2019 về 50 thương hiệu dịch vụ tài chính, trung bình các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu thu được tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 2,9 lần, tỷ lệ tiếp cận hàng ngày cao hơn 1,5 lần và tỷ lệ tiếp cận trong vòng sáu tháng cao hơn 1,6 lần so với các nhà quảng cáo khác.

Nội dung nổi bật:

Trong một nghiên cứu năm 2019 về hơn 50 thương hiệu cung cấp dịch vụ tài chính (FinServ) (bảo hiểm, môi giới, thẻ tín dụng và ngân hàng) chạy quảng cáo với Amazon, chúng tôi nhận thấy rằng trung bình các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu có tỷ lệ nhấp chuột (CTR) cao hơn 2,9 lần, tỷ lệ tiếp cận hàng ngày cao hơn 1,5 lần và tỷ lệ tiếp cận trong vòng sáu tháng cao hơn 1,6 lần so với các nhà quảng cáo khác. Họ cũng sử dụng ba chiến lược quảng cáo chính nhiều hơn:

  1. Các chiến dịch luôn bật
  2. Tiếp thị lại đối tượng
  3. Chi tiêu quảng cáo đa dạng

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về các chiến lược này và đưa ra đề xuất giúp cải thiện các chiến lược đó.

1. Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu chạy các chiến dịch quảng cáo luôn hoạt động thường xuyên hơn

Thông tin chi tiết

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu có số lượt hiển thị cao hơn 6% so với các nhà quảng cáo khác. Ngoài ra, các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu đã chạy các chiến dịch luôn bật trong 25 tuần (cho mỗi chu kỳ sáu tháng), trong khi các nhà quảng cáo khác chạy các chiến dịch luôn bật trong 14 tuần (cho mỗi chu kỳ sáu tháng).

Nội dung đề xuất

Cân nhắc chạy các chiến dịch quảng cáo suốt cả năm. Khách hàng luôn trực tuyến nên các chiến dịch luôn bật có thể giúp nâng cao nhận thức của khách hàng về thương hiệu của nhà quảng cáo tại mỗi giai đoạn của phễu tiếp thị trong suốt cả năm và từ đó có thể đem lại CTR cao hơn và phạm vi tiếp cận rộng hơn. Ngoài ra, các chiến dịch luôn bật có thể giúp cải thiện hiệu suất quảng cáo theo thời gian. Các chiến dịch chạy càng lâu thì bạn càng thu được nhiều thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa chiến dịch.

Chiến dịch luôn bật đạt được hiệu quả cao nhất khi các chiến thuật về nhận thức, cân nhắc và chuyển đổi được triển khai cùng nhau. Các chiến thuật về nhận thức và cân nhắc, chẳng hạn như chiến dịch xây dựng thương hiệu và Quảng cáo truyền hình trực tuyến, giúp đưa khách hàng mới đi tiếp đến phần dưới của phễu; và các chiến thuật chuyển đổi, ví dụ như tiếp thị lại, có thể thúc đẩy chuyển đổi.

2. Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu sử dụng chiến lược tiếp thị lại đối tượng

Thông tin chi tiết

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu có khả năng sử dụng tiếp thị lại đối tượng cao hơn 6 lần so với các nhà quảng cáo khác.

Nội dung đề xuất

Các nhà quảng cáo FinServ nên cân nhắc các chiến thuật tiếp thị lại vì chúng có thể giúp thúc đẩy CTR, sự cân nhắc và chuyển đổi. Tiếp thị lại cũng có thể giúp xây dựng độ trung thành của khách hàng. Để cải thiện hiệu quả của tiếp thị lại, các nhà quảng cáo nên xem xét:

  1. Tiếp thị lại vào đúng thời điểm giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi lần đầu.
  2. Tận dụng các sự kiện của Amazon như Prime Day, Black Friday/Cyber Monday và các sản phẩm quảng cáo thuộc phần phía trên của phễu như Quảng cáo truyền hình trực tuyến và Amazon DSP nhằm giúp nâng cao nhận thức và cân nhắc – tiếp đó sử dụng tiếp thị lại để giúp chuyển đổi lượt xem trang đích.
  3. Đa dạng hóa các khoản đầu tư thông qua phân bổ ngân sách cho các sản phẩm quảng cáo và các loại không gian quảng cáo bao gồm thiết bị di động, video và hiển thị.

3. Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu đa dạng hóa các khoản đầu tư quảng cáo của họ

Thông tin chi tiết

Các nhà quảng cáo có hiệu suất hàng đầu sử dụng tối thiểu bốn sản phẩm quảng cáo và không gian quảng cáo cho hiển thị trên máy tính để bàn, hiển thị trên thiết bị di động, hiển thị trên máy tính bảng, Amazon DSP, Quảng cáo truyền hình trực tuyến và âm thanh, trong khi các nhà quảng cáo khác chỉ sử dụng hai sản phẩm và loại không gian quảng cáo.

Nội dung đề xuất

Chúng tôi khuyên các nhà quảng cáo FinServ cân nhắc đa dạng hóa quảng cáo với nhiều sản phẩm quảng cáo và các loại không gian quảng cáo vì điều đó có thể giúp tạo lập một chiến lược phễu đầy đủ giúp tiếp cận những người mua hàng đa kênh hiện nay. Để xây dựng nhận thức, hãy thử mở rộng phạm vi tiếp cận thông qua Quảng cáo truyền hình trực tuyến, quảng cáo âm thanh và quảng cáo hiển thị hoặc video trực tuyến thông qua Amazon DSP. Nếu thực hiện đúng cách, các nhà quảng cáo có thể tăng phạm vi tiếp cận tiếp thị trên nhiều kênh.

Phương pháp nghiên cứu

Vào năm 2019, chúng tôi đã phân tích hơn 50 nhà quảng cáo thuộc danh mục FinServ ở Hoa Kỳ. Danh mục FinServ bao gồm các nhà quảng cáo về bảo hiểm, môi giới, thẻ tín dụng và ngân hàng.

Chúng tôi đã tạo ra điểm số tổng hợp CTR, tỷ lệ tiếp cận hàng ngày và tỷ lệ tiếp cận trong sáu tháng. Điểm tổng hợp bao gồm CTR, tỷ lệ tiếp cận duy nhất trung bình hàng ngày và phạm vi tiếp cận duy nhất trung bình quay vòng sáu tháng. Tỷ lệ tiếp cận hàng ngày là đo lường về sức mạnh của thông điệp hàng ngày, còn tỷ lệ tiếp cận quay vòng sáu tháng là tổng số đối tượng xấp xỉ tiếp cận được.

Sau đó, chúng tôi xác định các chiến lược quảng cáo hàng đầu giúp tăng điểm tổng hợp bằng các thuật toán học máy (Sử dụng phương pháp Hồi quy tuyến tính từng bước và các đề xuất của chuyên gia trong lĩnh vực để gán trọng số cho các đặc điểm).

Lập chỉ mục hiệu suất chiến dịch (Đường cơ sở = góc phần tư dưới cùng)

Màu ở góc phần tư trên cùng

Góc phần tư trên cùng

Góc phần tư thứ 2

Góc phần tư thứ 2

Góc phần tư thứ 3

Góc phần tư thứ 3

Góc phần tư dưới cùng

Góc phần tư dưới cùng

Tỷ lệ nhấp chuột

Tỷ lệ nhấp chuột. Góc phần tư trên cùng: 2,9; Góc phần tư thứ 2: 2,4; Góc phần tư thứ 3: 1,6; Góc phần tư dưới cùng: 1,0

Tỷ lệ tiếp cận hàng ngày

Tỷ lệ tiếp cận hàng ngày. Góc phần tư trên cùng: 1,5; Góc phần tư thứ 2: 1,3; Góc phần tư thứ 3: 1,2; Góc phần tư dưới cùng: 1,0

Tỷ lệ tiếp cận quay vòng sáu tháng

Tỷ lệ tiếp cận quay vòng sáu tháng. Góc phần tư trên cùng: 1,5; Góc phần tư thứ 2: 1,4; Góc phần tư thứ 3: 1,3; Góc phần tư dưới cùng: 1,0

Cách thức phân nhóm hoạt động như thế nào?
Chúng tôi dán nhãn các nhà quảng cáo được xếp hạng trong 50% hàng đầu về cả ba thành phần là “một” và còn lại là “không”. Sau đó, chúng tôi áp dụng hàm phân loại XGBoost để xác định các đặc điểm và trọng số dự đoán tốt nhất những nhãn này. Khi làm như vậy, chúng tôi coi Amazon Ads hoặc các hoạt động bán lẻ là các đặc điểm chẳng hạn như cường độ sử dụng sản phẩm quảng cáo và sự kết hợp, thời gian hỗ trợ quảng cáo, các chiến thuật nhắm mục tiêu, các thành phần quảng cáo và vị trí hiển thị.
Với các đặc điểm và trọng số được xác định ở trên, tiếp đó chúng tôi áp dụng thuật toán phân nhóm k-medoid để phân loại các nhà quảng cáo thành các nhóm. Xin lưu ý rằng chúng tôi phân loại các nhà quảng cáo theo hành động của họ chứ không theo các thành phần trong điểm tổng hợp. Tiếp đến, chúng tôi xếp hạng các nhóm lần cuối theo điểm tổng hợp từ cao đến thấp. Nhóm 1 là nhóm thành công nhất có điểm tổng hợp cao nhất và Nhóm 5 là nhóm kém thành công nhất.