Máy chủ quảng cáo và cách thức hoạt động

Máy chủ quảng cáo là gì?

Máy chủ quảng cáo là công cụ công nghệ cho phép nhà quảng cáo và nhà xuất bản tối ưu hóa, quản lý và phân phối quảng cáo trên rất nhiều kênh trả phí. Dựa trên sự kết hợp của các cài đặt chiến dịch quảng cáo như phân khúc đối tượng quảng cáo, ngân sách và dòng thời gian, máy chủ quảng cáo sẽ tính toán ra quảng cáo tốt nhất theo thời gian thực để tải quảng cáo cho các đối tượng khách hàng cụ thể trên nhiều thiết bị, kênh bán lẻ và phương tiện truyền thông.

Sự khác biệt giữa máy chủ quảng cáo của bên thứ nhất và bên thứ ba là gì?

Một sự giao cắt rất đa dạng về nhu cầu và thách thức đòi hỏi nhiều loại máy chủ quảng cáo khác nhau: máy chủ quảng cáo của bên thứ nhất được vận hành bởi các nhà phát hành quảng cáo cung cấp không gian quảng cáo trên trang web của họ cho các chiến dịch trực tiếp hoặc theo lập trình. Loại máy chủ quảng cáo này chấp nhận một loạt các tài sản nội dung sáng tạo để đưa vào không gian quảng cáo sử dụng các thông số tùy chỉnh để tiếp cận đối tượng và sau đó đo lường hiệu suất thông qua số lượt nhấp chuột, số lượt hiển thị và mức độ hiển thị. Các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba thuộc sở hữu của các bên bên ngoài và được các nhà quảng cáo sử dụng nhằm tiếp cận các đối tượng cụ thể và đạt được mục tiêu chiến dịch với khả năng kiểm soát tốt hơn đối với nội dung quảng cáo để tương tác với nhiều nhà phát hành quảng cáo cùng một lúc. Quan trọng hơn, các máy chủ quảng cáo này tập trung quản lý và đo lường chiến dịch khi quảng cáo xuất hiện và tương tác với người mua hàng, người xem phát trực tuyến và người duyệt xem trên các trang web của nhà phát hành quảng cáo.

Máy chủ quảng cáo hoạt động như thế nào?

Khi các đối tượng quảng cáo duyệt xem web, nghe podcast hoặc xem video phát trực tuyến, máy chủ quảng cáo trao đổi với nhau để trưng bày chiến dịch kỹ thuật số trong một phần của một giây. Khi người dùng mở một trang web, trình duyệt sẽ gọi máy chủ web của nhà phát hành quảng cáo cho nội dung của trang đó. Quy trình này lặp đi lặp lại trong máy chủ quảng cáo để phục vụ quảng cáo có liên quan nhất theo cách động bằng cách điều chỉnh thích ứng theo các thông số chiến dịch, đơn giản hóa quá trình mua và lập kế hoạch quảng cáo cho quảng cáo kỹ thuật số.

Công nghệ máy chủ quảng cáo là gì?

Công nghệ máy chủ quảng cáo là một loại công nghệ quảng cáo được sử dụng để triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch kỹ thuật số từ việc xây dựng nội dung sáng tạo riêng cho thương hiệu đến tự động hóa cách quảng cáo tiếp cận đối tượng. Công nghệ này dựa vào các máy chủ trao đổi với nhau để mua, bán và đặt quảng cáo theo cách lập trình trước các đối tượng có liên quan nhất vào đúng thời điểm trên một loạt các kênh truyền thông. Một trong nhiều khả năng của máy chủ quảng cáo là truyền tải quảng cáo trên các định dạng hình ảnh, âm thanh và tương tác để đáp ứng và tăng cường hành trình kỹ thuật số của khách hàng trên các chiến dịch quảng cáo.

Các máy chủ quảng cáo có liên quan đến DSP và/hoặc SSP như thế nào?

Các nhà quảng cáo dựa vào thị trường DSP (nền tảng phía bên cầu) để tiếp cận không gian quảng cáo của nhà xuất bản quảng cáo và mua vị trí cho quảng cáo video, quảng cáo hiển thịquảng cáo trên thiết bị di động. Amazon DSP là một ví dụ như vậy, cho phép các nhà quảng cáo và đại lý mua các vị trí trên các phương tiện truyền thông được phân phối theo chương trình trên các trang web của Amazon, trang web nhà xuất bản quảng cáo và các sàn giao dịch của bên thứ ba. Các nhà xuất bản quảng cáo muốn bán các vùng quảng cáo tận dụng các nền tảng phía bên cung có chức năng tự động hóa việc bán các sự kiện quảng cáo kỹ thuật số trên nhiều phương tiện truyền thông tương tác với người dùng, được gọi là máy chủ quảng cáo của nhà xuất bản quảng cáo. Amazon Publisher Services cung cấp các dịch vụ và công cụ dựa trên đám mây cho phép các nhà xuất bản quảng cáo kỹ thuật số kiếm tiền từ nội dung và không gian quảng cáo của họ một cách có hiệu quả, đồng thời ưu tiên sự minh bạch trong chi tiêu cho nguồn cung quảng cáo kỹ thuật số.

Mạng máy chủ quảng cáo, DSP và SSP là các thành phần của quảng cáo có lập trình cung cấp cho nhà quảng cáo tính linh hoạt trong việc mua và bán quảng cáo theo cách tự động.

Ví dụ về máy chủ quảng cáo?

Mặc dù có nhiều loại máy chủ quảng cáo, Amazon Ad Server là một ví dụ tuyệt vời. Amazon Ad Server là một máy chủ quảng cáo đa kênh của bên thứ ba dành cho các nhà quảng cáo và đại lý thực hiện các chiến lược quảng cáo kỹ thuật số để xây dựng nội dung quảng cáo, quản lý và tối ưu hóa chiến dịch, và đo lường thông tin chi tiết trong việc cung cấp trải nghiệm quảng cáo cao cấp theo cách phù hợp và dễ dàng. Tác giả quảng cáo có thể xuất và tạo các tệp như biểu ngữ hoặc video với Amazon Ad Server, qua đó có được khả năng linh hoạt di chuyển nội dung quảng cáo giữa các máy chủ quảng cáo.

Máy chủ quảng cáo được đo lường như thế nào?

Máy chủ quảng cáo thúc đẩy doanh thu trên một loạt các chỉ số phân phối theo sự kiện như chi phí cho mỗi lần hiển thị, chi phí mỗi lần nhấp chuột và chi phí cho mỗi lần chuyển đổi khi quảng cáo được hiển thị. Các khả năng bổ sung như dịch vụ được quản lý, đào tạo và hỗ trợ, phân tích đo lường nâng cao và các tính năng bổ sung thêm vào thu nhập. Máy chủ quảng cáo tính phí liên quan đến việc truyền tải quảng cáo cho người xem dựa trên kênh kỹ thuật số, định dạng, phân tích và chỉ số mức độ hiển thị. Phí cơ sở thường tính số lần quảng cáo được tải và hiển thị theo nguyên tắc tiêu chuẩn ngành hoặc số lượt hiển thị. Phí cũng có thể tính đến khi quảng cáo được nhấp chuột và dẫn đến việc mua hàng.