Tiến xa hơn với Thương hiệu Jeep và Amazon: Nâng cao nhận thức về gói Tech Connect hoàn toàn mới của thương hiệu Jeep

Ngày 13 THÁNG SAU, 2018

Bởi Rachel Messinger
Sr. Quản lý Marketing

Gần đây, thương hiệu Jeep đã hợp tác với đội ngũ Amazon Ads để tạo ra các tài liệu tiếp thị và quảng bá sự ra mắt của kỹ năng UConnect® Alexa mới trong Gói Tech Connect của Jeep.

Ra mắt vào năm 2018, kỹ năng Tech Connect hoàn toàn mới cho phép các tài xế thương hiệu Jeep tiếp cận một số khả năng nâng cao—như sử dụng giọng nói để khởi động và dừng động cơ xe từ xa, khóa và mở cửa, gửi hướng dẫn đến các mẫu xe được trang bị NAV và theo dõi bộ phận quan trọng của xe.

Để hỗ trợ cho việc ra mắt, thương hiệu Jeep và Amazon đã tạo ra một video tùy chỉnh thể hiện sự tích hợp liền mạch, theo dõi xe theo thời gian thực và khả năng tiết kiệm thời gian của kỹ năng Alexa. Thương hiệu Jeep chạy chiến dịch này trong phạm vi phương tiện hiển thị để thúc đẩy nhận thức cả trong và ngoài Amazon thông qua Amazon DSP và trên máy tính bảng Fire.

Xem cách thức vận hành.

Liên hệ với nhân viên quản lý khách hàng Amazon advertising hoặc liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các giải pháp quảng cáo video của Amazon có thể quảng bá thương hiệu của bạn. Tìm hiểu thêm về quảng cáo xe.