Tăng mức độ liên quan của chiến dịch thông qua đối tượng khách hàng được băm của nhà quảng cáo

NGÀY 12 THÁNG SÁU NĂM 2017

Cải thiện an toàn hiệu suất chiến dịch đa kênh thông qua đối tượng nhà quảng cáo

Đối tượng nhà quảng cáo cung cấp cho nhà quảng cáo cách thức tích hợp đối tượng khách hàng hiện tại vào các chiến dịch Amazon Ads nhằm gia tăng mức độ liên quan. Các nhà quảng cáo có thể chuyển thông tin đối tượng khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau để sử dụng trong chiến lược truyền thông của họ, bao gồm cả đối tượng khách hàng được băm của nhà quảng cáo.

Tất cả các nhà quảng cáo, kể cả những người không bán sản phẩm hay dịch vụ trên Amazon.com, đều có thể tận dụng đối tượng khách hàng được băm của nhà quảng cáo. Bạn có thể áp dụng đối tượng khách hàng được băm với mọi chiến dịch Amazon Ads mà không phải trả thêm phí.

Giải pháp tự phục vụ này mang lại độ chính xác và phạm vi tiếp cận trong tất cả các giai đoạn của một chiến dịch đa kênh. đối tượng khách hàng được băm của nhà quảng cáo có thể giúp các nhà quảng cáo:

Tiếp cận khách hàng thông qua biểu đồ Venn
  • Tiếp cận khách hàng hiện tại để thúc đẩy thông điệp quảng cáo chính xác, có liên quan bất kể mục tiêu chiến dịch của nhà quảng cáo là gì. Bằng cách sử dụng đối tượng khách hàng được băm, các nhà quảng cáo như Burt's Bees đã tăng hơn gấp đôi lợi tức trên chi tiêu quảng cáo.
  • Tiếp cận khách hàng có hành vi giống nhau bằng cách xây dựng khách hàng tương tự từ đối tượng khách hàng được băm.
  • Tiếp cận đối tượng khách hàng mới ở mọi nơi họ dành thời gian bằng cách loại trừ khách hàng hiện tại khỏi kế hoạch truyền thông của nhà quảng cáo. Nespresso đã sớm tập trung vào khách hàng mới có thể gia tăng mức độ liên quan và tránh lãng phí, nhờ đó tiết kiệm được khoảng 5% đến 10% trong chi tiêu quảng cáo.

Cách thức hoạt động

Để tạo đối tượng khách hàng được băm của nhà quảng cáo, nhà quảng cáo (hoặc đại lý thay mặt cho khách hàng của họ) phải chuẩn bị đối tượng khách hàng bằng cách sử dụng một ứng dụng được cung cấp có thể tải xuống và sử dụng ngoại tuyến hoặc thủ công bằng cách làm theo tài liệu được cung cấp để chuẩn bị và băm đối tượng khách hàng của họ. Sau đó, nhà quảng cáo hoặc đại lý chọn đối tượng khách hàng được băm cần kích hoạt.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng đối tượng nhà quảng cáo để nâng cao kết quả chiến dịch, hãy đọc các nghiên cứu điển hình của chúng tôi và liên hệ với nhân viên quản lý khách hàng. Nếu bạn không có đại diện khách hàng, vui lòng liên hệ chúng tôi.