Kılavuz

Reklam stratejisi

Etkili bir pazarlama stratejisi nasıl oluşturulur?

Pazarlama stratejisi, işletmenin ürünlerinin, reklamlarının ve müşterilerinin çerçevesini belirleyen bir plandır. Pazarlama ve reklam stratejileri uzun vadeli bir iş planı için gereklidir.

Ürünlerinizi sergilemek ve kampanyalar oluşturmak için Amazon Ads'i kullanmaya başlayın.

Sınırlı deneyim yaşıyorsanız Amazon Ads tarafından yönetilen hizmetleri talep etmek için bize ulaşın. Bütçe minimumları geçerlidir.

Müşterilerin ürünlerinizi Amazon'da bulmasına yardımcı olmak üzere tıklama başına maliyet reklamları oluşturun.

İlgili Amazon alışveriş sonuçlarında görünen yaratıcı reklamlarla müşterilerin markanızı ve ürünlerinizi keşfetmesine yardımcı olun.

Reklam stratejisi nedir?

Reklam stratejisi ifadesi, bir markanın hedef kitlesine erişmek için uzun vadede uygulayacağı planı ifade eder. Pazarlama stratejisi, sunulan ürünler ve fiyatlandırmanın yanı sıra marka stratejisini ve ürünlerin tanıtımını da içerir.

Markanızın pazarlama stratejisi, reklamcılık ve yeni müşteriler arasında markanızın bilinirliği artırmadan satın almalara ve müşterileri yeniden gelen ziyaretçilere dönüştürmeye kadar her şeyi kapsamalıdır. Pazarlama stratejisi, markanızın büyüme ve pazarlama faaliyetlerini planlarken yararlanabileceğiniz son derece yararlı bir şirket içi kaynaktır. Ayrıca bu, markanızı kurum dışındaki kitlelere göstermek için yatırımcı sunumlarına ve diğer sunumlara da uyarlanabilir.

Çok çeşitli pazarlama stratejisi türleri vardır: editör stratejileri, mobil stratejiler, içerik stratejileri, sosyal medya stratejileri, influencer stratejileri vb. İster fiziksel ister dijital bir içerik olsun, herhangi bir ürün türü için pazarlama stratejisi oluşturabilirsiniz. Bir stratejiye sahip olmak, ürününüzü, bu ürünü en çok isteyen ve ona en çok ihtiyaç duyan müşterilerin karşısına çıkarmanıza yardımcı olur.

Pazarlama stratejisinin en önemli bileşeni, içinde barındırdığı taktikler veya stratejinizi tamamlamak ve iyileştirmek için kullanılan araçlardır. Örnek olay incelemeleri, ücretli pazarlama veya markanızın ürünleri ya da içeriklerine yönelik diğer kategoriler, pazarlama taktiklerine örnek olarak gösterilebilir. Bu taktikler izlemeyi tercih ettiğiniz pazarlama stratejisinin türüne göre değişiklik gösterir.

Pazarlama stratejisinin süresi, yıllık, üç aylık veya başka bir zaman aralığında güncellenme durumuna göre değişebilir. Ayrıca genel pazarlama stratejinizi, kampanyaların farklı yinelemelerine ayrı ayrı uyarlayabilirsiniz. Ne olursa olsun markanızın pazarlama hedefleri, ürünleri ve promosyonları için özel bir çerçeve belirlemek, hayati önem taşır.

Reklam stratejisi

Reklam stratejileri neden önemlidir?

Reklam stratejisi markanızı daha iyileştirmenize yardımcı olabilir. Pazarlama stratejisi oluşturmayla ilgili çok sayıda kaynak vardır. İyi bir kaynakta, ürünlerinizin neler olduğuna, potansiyel müşterilerinizin kimler olduğuna ve onlara nasıl erişebileceğinize dair tüm bilgiler açıklanmalıdır.

Uygun pazarlama ya da reklam stratejisi, işletmeniz için bu üç başlığın tümünde bir çerçeve çizer ve markanızın rakiplerine veya ilgili şirketlere yönelik pazar araştırmalarını içerebilir. Pazarlama stratejisine sahip olmak, "Öncelikle ne yapılmalıdır?" sorusuna yanıt vermenize yardımcı olur: Örneğin, marka mesajınızın bilinirliğini artırarak mı başlamalısınız yoksa yeni bir ürünü tanıtmak istediğiniz müşterileriniz mi var? Ayrıca pazarlama stratejiniz, müşterilerin karşılaştığı sorunlu noktalara ve bunların çözümünde markanızın nasıl katkı sağlayabileceğine dair farkındalık yaratılmasına yardımcı olabilir. Pazarlama hedeflerinizi net bir şekilde belirlediğinizde onlara ulaşmaya ve bu yoldaki her adımda ilerleme durumunuzu ölçmeye başlayabilirsiniz.

Pazarlama stratejileri ve pazarlama planları karşılaştırması

Pazarlama planları, pazarlama stratejilerinin içinde yer alır. Pazarlama stratejisi, şirketin potansiyel müşterileriyle ilgili hedeflerinin genel görünümüdür. Pazarlama planları ise bu strateji kapsamında hedeflere ulaşmak için atılan daha küçük adımlardır. Örneğin, pazarlama stratejisindeki bir iletişim noktasının amacı erişim alanını genişletmektir, etkili bir pazarlama planı ise bu erişim alanını ilk hedefin belirli bir yüzdesi oranında genişletmek için sosyal medyanın nasıl kullanılacağını ana hatlarıyla belirler.

Uyarlama pazarlama stratejisi nedir?

Pazarlama stratejileri markanıza yönelik kapsamlı bir bakış sunar ancak daha belirli bir seçenek istiyorsanız uyarlama pazarlama stratejisini kullanabilirsiniz. Bu, markanızı pazarlama faaliyetlerini yeni bir hedef doğrultusunda ayarlayan stratejidir. Uyarlanabilir pazarlama, kitlelerin belirli ihtiyaçlarını dikkate alarak reklamlarınızı ve içerik pazarlamanızı bunlara göre uyarlar. Uyarlama pazarlama stratejisi, ulaşmak istediğiniz belirli bir hedefe odaklanmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, yeni demografik gruplara erişmek isteyen markalar, güncellemelerinin ana hatlarını belirleyen bir uyarlama pazarlama stratejisi kullanabilir veya satın alınan markalar, ana şirketlerine entegre olmak için bir uyarlama pazarlama stratejisi kullanabilir.

Pazara giriş stratejisi nedir?

Pazara giriş stratejisi, pazarlama stratejisi kapsamında yer alır. Bu, markanız için, yeni ürün veya hizmetlerin fikir aşamasından lansmanına kadar olan tüm adımların çerçevesinin çizildiği bir plandır. Pazara açılma stratejisinin gerekli unsurları içinde planlama yer alır ve amacı, markanızın genel stratejisine nasıl uyacağını belirlemektir. Ayrıca rakip analizlerini de kapsar; hem dahili hem harici kaynakları (dağıtım iş ortakları gibi) içerebilir. Doğal olarak, farklı ürün veya hizmetlerin farklı pazara açılma planları olur ancak tüm bu planlar, pazar stratejinizde belirlenen hedeflere hizmet etmelidir.

Pazara girme stratejisi nedir?

Pazara girme stratejisi, markanızı veya ürünlerinizi mevcut bir pazara entegre etme planını gösterir. Pazara girme stratejisi için yapılan ilk araştırmada, markanıza yönelik fırsat alanları değerlendirilmeli ve daha sonra, büyümeyi başlatacak ve sürdürecek adımlar belirlenmelidir. Pazara girme stratejilerine örnek olarak, markaların fiyatlarını talebe göre ayarlaması veya ürünlerini, tüketici ihtiyaçlarının bulunduğu boş alanlara göre güncellemesi gösterilebilir.

Önemli pazarlama kanalları

Etkili pazarlama stratejisi, markanızın kitlelere erişmek için kullanmayı planladığı tüm kanalları barındırmalıdır. Bu, mağaza içi kanalların yanı sıra uygulamalar, e-posta pazarlaması, sosyal medya, video reklamlar, görüntülü reklamlar ve dijital reklamlar gibi dijital içerik pazarlama kanallarını içerebilir. Bu kanalların her birinin kendi stratejisi ve aynı zamanda tam olarak optimize etmek için her birine atanmış özel taktikler olabilir. Örneğin, çevrim içi haber yayınları, e-posta pazarlaması kampanyalarını, sosyal medya blog gönderisi paylaşımlarını ve aynı zamanda harici içerik iş birliklerini kapsayan bir içerik pazarlama stratejisi oluşturabilir. Yalnızca fiziksel ürünler sunmanız gerekmez, pazarlama stratejileri çok çeşitli şirketlere ve müşterilere uygulanabilir.

Ayrıca bütüncül kanallı pazarlamaya (mevcut tüm kanallarda pazarlama) veya çok kanallı pazarlamaya (birden çok kanal için hedeflenen pazarlama stratejisidir) yönelik bir plan hazırlamanıza yardımcı olabilir. Bu iki pazarlama stratejisi türü, genel pazarlama stratejiniz dahilindeki kanalları içerir ve kurumsal olarak tanımlayıcıdır.

Dört adımda pazarlama stratejisi oluşturma

Markanızın pazarlama stratejisi şablonunu oluşturmaya başlamak için uygulayabileceğiniz dört adımı burada bulabilirsiniz.

Fırsatları Keşfedin

1. Fırsatları keşfedin

Pazarlama planı ve marka stratejisi oluştururken ilk aşamadaki birincil amaç, müşteri tabanınızın ihtiyaçlarını ve markanız ve ürünlerinizle yeni müşterilere erişme fırsatlarını keşfetmek olmalıdır. Markanızın değerli zamanını veya kaynaklarını müşterilerin istemeyebileceği bir şeylere harcamadığınızdan emin olmak için, yeni bir ürün ya da içerik oluşturmada acele etmeden önce mevcut teklifleri araştırmanız önemlidir.

2. İş hedeflerini belirleyin

Daha sonra, hangi sorunu çözmek istediğinizi belirleyin ve bunu yapmak için kullanacağınız taktiklere karar verin. Taktiklerinize karar verirken kullanacağınız kanalları ve her bir kanal için en uygun kitleleri de düşünün. Erişim alanını genişletmenin, harici olarak reklam vermenin veya içeriğinizi diğer markların yanında ya da yeni konumlarda çapraz tanıtmanın bir yolu olarak iş birliklerini de bu adıma ekleyebilirsiniz.

Ürün lansmanı

3. Ürün lansmanı

Uygun isteklere ve ihtiyaçlara sahip kitleyi bulduktan sonra bu kitleye yeni ürün lansmanıyla erişebilirsiniz. Pazara açılma planı, içerik pazarlama stratejinizin bu aşamasında yer alan adımları belirlediğinden bu noktada size yardımcı olur. Plan ve stratejilerinizi önceden belirlemek, ürün lansmanınızın başarılı olma şansını artırmanıza yardımcı olabilir.

İş Hedeflerini Belirleyin

4. Sonuçları analiz etme

Erişim ve satış gibi büyüme istatistiklerini yakından takip ederek pazarlama stratejinizi izleyin. Stratejinizin başarısını ölçmek için, markanızın hedefleriyle en ilgili olan istatistikleri ve temel performans göstergelerini (KPI) değerlendirin. Ayrıca arama motoru optimizasyonu (SEO), aktif olarak yeni ürünler ve dijital içerikler arayan müşterilere erişmede çok büyük yardım sağlayabilir.

Buna ek olarak ürünleriniz veya reklamlarınızla ilgili olarak aldığınız geri bildirimleri inceleyin ve hem ekinizin hem de harici müşterilerinizin ilettiği notlara dikkat edin. İşe yarayan veya yaramayan şeyleri belirleyin, hedeflerinizi ve uzun vadeli stratejinizdeki sonraki adımlarınızı buna göre güncelleyin.

Başarılı pazarlama stratejisi örnekleri

Pazarlama stratejileri çok çeşitli ürünleri ve içerikleri kapsayabilir ancak belirli sektörlerdeki markaların başarıya ulaşmak için pazarlama stratejisini nasıl kullanabileceğine dair birkaç örneği burada bulabilirsiniz.

Market ürünleri pazarlaması çevrim içi oluyor

Market ürünleri pazarlaması çevrim içi oluyor

Başarı hikayelerinin bir örneği, çevrim içi market ürünleri alışverişiyle ilgilidir. Whole Foods Market, tüketicilerin market ürünlerine yönelik çevrim içi alışveriş davranışlarını takip ederek 2020'de ilk yalnızca çevrim içi alışveriş mağazasını açtı. Sektörlerindeki trendlere bakarak etkili bir pazarlama planı ve stratejisi oluşturup uygulamaya koymayı başarabildiler.

dönemsel oyuncaklar ve oyunlar

Dönemsel oyuncaklar ve oyunlar için pazarlama

Oyun ve oyuncak pazarlaması söz konusu olduğunda markanızın stratejisi takvimi çok yakından takip etmelidir. Müşterilerin ilgisindeki artış ve azalmaların belirlendiği bir pazarlama planı kullanmak, başarı elde etmenize yardımcı olabilir. Örneğin, tatil müşterilerinin %32'si Efsane Cuma/Siber Pazartesi'de en az bir ürün satın aldığından bu, markaların reklamcılık faaliyetlerine odaklanmaları için harika bir dönemdir.1

Yeterince deneyimli olmadığınızı düşünüyorsanız Amazon Ads tarafından yönetilen hizmetleri talep etmek için bize ulaşın. Bütçe minimum değerleri geçerlidir.

1 National Retail Federation, Retail Holiday and Seasonal Trends (Perakende Tatil ve Sezon Trendleri), 2020