คู่มือ

Adtech คืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ

Adtech คือส่วนสำคัญของการดำเนินแคมเปญโฆษณาแบบดิจิทัล ผู้โฆษณาใช้ Adtech เพื่อซื้อ จัดการ และวัดผลการโฆษณาดิจิทัล

เริ่มใช้ Amazon Ads เพื่อแสดงสินค้าและสร้างแคมเปญของคุณ

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับบริการแบบมีการจัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ

สร้างโฆษณาแบบต้นทุนต่อคลิก เพื่อช่วยให้ลูกค้าพบสินค้าของคุณบน Amazon

โซลูชันด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ยืดหยุ่น ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Adtech โปรดอ่านต่อเพื่อเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานของ Adtech รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ และบริการทั่วไป ตลอดจนประโยชน์ของการสร้างกลยุทธ์การโฆษณาที่ใช้ประโยชน์จาก Adtech

Adtech คืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ

เทคโนโลยีการโฆษณา หรือที่เรียกว่า Adtech เป็นคำที่ครอบคลุมซึ่งหมายถึงเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ผู้โฆษณาใช้ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งดำเนินการและวัดผลแคมเปญโฆษณาดิจิทัล เนื่องจากการซื้อและขายโฆษณาดิจิทัลได้กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงได้มีการคิดค้น Adtech ขึ้นมาเพื่อทำให้กระบวนการนี้คล่องตัวขึ้น เครื่องมือ Adtech ทั่วไปอย่างแพลตฟอร์มด้านอุปสงค์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถซื้อจำนวนการแสดงของโฆษณาและเลือกกลุ่มเป้าหมายจากเว็บไซต์ผู้เผยแพร่โฆษณาจำนวนมาก ตอนนี้ Adtech ช่วยให้ผู้โฆษณาและเอเจนซี่สามารถจัดการแคมเปญแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้แบรนด์ใช้งบประมาณของตนให้ได้ประโยชน์สูงสุด และช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จาก การโฆษณาดิจิทัล ด้วย ท้ายที่สุดแล้ว ภูมิทัศน์ของ Adtech ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถวางแผนกลยุทธ์และปรับแคมเปญการโฆษณาของตนให้เหมาะสมได้

ข้อมูลพื้นฐานของ Adtech

Adtech ประกอบด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น แพลตฟอร์มด้านอุปสงค์ แพลตฟอร์มด้านอุปทาน ส่วนซื้อขายสำหรับตัวแทน เซิร์ฟเวอร์โฆษณา และเครือข่ายโฆษณา เพื่อช่วยให้ผู้โฆษณาแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องต่อกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้ มาดูเทคโนโลยีแต่ละรายการเหล่านี้กัน

การโฆษณาแบบตั้งโปรแกรม

การโฆษณาแบบตั้งโปรแกรมคืออะไร

การโฆษณาแบบตั้งโปรแกรม คือการใช้เทคโนโลยีในการซื้อและขายโฆษณาดิจิทัล การโฆษณาแบบตั้งโปรแกรมจะใช้กระบวนการอัตโนมัติในการซื้อพื้นที่โฆษณาดิจิทัลจากเว็บ มือถือ แอป วิดีโอ และโซเชียลมีเดีย การโฆษณาแบบตั้งโปรแกรมจะใช้อัลกอริทึมทำให้เวิร์กโฟลว์แบบอัตโนมัติและแมชชีนเลิร์นนิ่งในการส่งโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยอิงจากสัญญาณที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ รูปแบบการช้อปปิ้ง และอื่น ๆ

การโฆษณาแบบตั้งโปรแกรมมีประโยชน์หลายประการ ผู้โฆษณาอาจได้รับประสิทธิภาพสูงขึ้น เข้าถึงเป้าหมายที่ตรงความต้องการมากขึ้น มีความโปร่งใส และสามารถตรวจวัดและเพิ่มประสิทธิภาพได้ตามเวลาจริง

DSP

แพลตฟอร์มด้านอุปสงค์ (DSP) คืออะไร

แพลตฟอร์มด้านอุปสงค์ (DSP) คือซอฟต์แวร์ที่ผู้โฆษณาใช้เพื่อซื้อโฆษณาวิดีโอ โฆษณาดิสเพลย์ และโฆษณามือถือ DSP เป็นระบบตลาดเดียวที่มีการจัดระเบียบที่ผู้โฆษณาสามารถเข้าถึงพื้นที่โฆษณาของผู้เผยแพร่โฆษณาผ่านการผสานการทำงานโดยตรง แพลตฟอร์มด้านอุปทาน (SSP) และการแลกเปลี่ยนโฆษณา เป็นไปตามชื่อ DSP ขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ของสมการการโฆษณา กล่าวคือ ผู้โฆษณามองหาพื้นที่ที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้ การทำงานกับแพลตฟอร์มด้านอุปสงค์อย่าง Amazon DSP ช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสื่อสารกลยุทธ์ของตนได้ DSP เป็นวิธีที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้โฆษณาในการซื้อพื้นที่สำหรับการโฆษณาดิจิทัล

SSP

แพลตฟอร์มด้านอุปทาน (SSP) คืออะไร

แพลตฟอร์มด้านอุปทาน (SSP) คือเครื่องมือสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาที่ขายจำนวนการแสดงผลของโฆษณาดิจิทัลแบบอัตโนมัติ รวมถึงโฆษณาวิดีโอ โฆษณาดิสเพลย์ และโฆษณามือถือด้วย แพลตฟอร์มนี้ขับเคลื่อนโดยด้านอุปทานของสมการการโฆษณา ซึ่งก็คือ ผู้เผยแพร่ที่ต้องการขายพื้นที่โฆษณาของตน SSP ทำให้ผู้เผยแพร่ เครือข่ายโฆษณา และการแลกเปลี่ยนโฆษณาสามารถขายจำนวนการแสดงผลของโฆษณาให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่มีจำนวนมากขึ้น รวมถึงทำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถกำหนดช่วงการประมูลเพื่อเพิ่มรายได้ของตนให้สูงที่สุด

ATD

ส่วนการซื้อขายของตัวแทน (ATD) คืออะไร

ส่วนซื้อขายสำหรับเอเจนซี่ (ATD) คือเครื่องมือหรือชุดการบริการที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนสื่อ และ การซื้อสื่อ ที่ตัวแทนสื่อมีให้บริการ ATD เป็นส่วนหนึ่งของ Adtech ในแพลตฟอร์มด้านอุปสงค์ที่จะช่วยให้เอเจนซี่สามารถจัดการการซื้อสื่อแบบตั้งโปรแกรมตามการประมูลราคาของผู้โฆษณาได้ขณะที่ใช้ช่องทางต่าง ๆ โดยจะให้บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อโฆษณากับลูกค้าตลอดแคมเปญ โดยทั่วไปแล้ว เอเจนซี่ต่าง ๆ จะจัดให้มี Account manager นักวิเคราะห์ข้อมูล นักออกแบบ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และสมาชิกในทีมอื่น ๆ มาประจำในส่วนการซื้อขายในฐานะตัวแทนของลูกค้า

แม้ว่าจะมีตัวแทนสื่อที่สำคัญ ๆ เป็นเจ้าของส่วนซื้อขายของตัวแทน แต่ก็ยังมีส่วนซื้อขายที่เป็นอิสระหรือ Independend Trading Desk (ITD) ที่มีตัวแทนขนาดเล็กหรือผู้โฆษณาเป็นเจ้าของและดำเนินการ

เซิร์ฟเวอร์โฆษณา

เซิร์ฟเวอร์โฆษณาคืออะไร

เซิร์ฟเวอร์โฆษณาจะส่งโฆษณาไปยังเว็บไซต์หรือแอป และรายงานเมทริกซ์ประสิทธิภาพของโฆษณาเหล่านั้น ผู้โฆษณา เอเจนซี่ เครือข่ายโฆษณา และผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์โฆษณาเพื่อส่งโฆษณาไปยังเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์โฆษณาเป็นแหล่งเก็บชิ้นงานโฆษณาและปรับกระบวนการเลือกว่าจะเอาโฆษณาชิ้นไหนไปวางในตำแหน่งไหนโดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ เซิร์ฟเวอร์โฆษณาสามารถเป็นศูนย์กลางในการจัดการแคมเปญการโฆษณาและการรายงานผลลัพธ์ของแคมเปญ

ภูมิทัศน์ของ Adtech

ในการจัดการแคมเปญ ผู้โฆษณาและตัวแทนจะใช้โซลูชัน Adtech หลากหลายรูปแบบ รวมถึงส่วนการซื้อขายสำหรับตัวแทน (ATD) แพลตฟอร์มด้านอุปสงค์ (DSP) การแลกเปลี่ยนโฆษณา แพลตฟอร์มด้านอุปทาน (SSP) เซิร์ฟเวอร์โฆษณา เครือข่ายโฆษณา และผู้เผยแพร่

ความแตกต่างระหว่าง Adtech และ Martech

Adtech มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางแบบชำระเงินโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายและเทคโนโลยีการโฆษณาที่มีความซับซ้อน ในขณะที่ Martech (marketing technology หรือเทคโนโลยีการตลาด) มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางแบบไม่เสียเงินหรือช่องทางที่มีอยู่แล้วโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบบุคคลที่หนึ่งของแบรนด์

Adtech ใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสื่อและทำให้การใช้จ่ายในการโฆษณามีประสิทธิภาพสูงสุด Martech ใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกลยุทธ์การตลาด แบบอัตโนมัติ และประมวลผลโดยอิงตามข้อมูลเชิงลึกแบบบุคคลแรกของกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์จากช่องทางสื่อที่แบรนด์เป็นเจ้าของ เช่น บัญชีโซเชียลมีเดีย อีเมล เว็บไซต์ การตลาดเนื้อหา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำไปสู่การขาย ทีมการตลาดและทีมขายคือผู้ใช้หลักที่ใช้ Martech

ประโยชน์ของ Adtech

เทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน Adtech จึงช่วยลดความยุ่งยากและปรับปรุงแคมเปญโฆษณาดิจิทัลให้ดียิ่งขึ้น แมชชีนเลิร์นนิ่งจะทำงานได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญดิจิทัลและประสิทธิผลของแคมเปญต่อไป การโฆษณาแบบตั้งโปรแกรมจะยังคงเติบโตต่อไป และนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น โฆษณาสตรีมมิ่งทีวีและการโฆษณาด้วยเสียงกำลังมีพื้นที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกโฆษณาดิจิทัล

ต่อไปนี้เป็นประโยชน์สำคัญ 3 ประการของ Adtech

  1. ทำให้การใช้จ่ายโฆษณามีประสิทธิภาพดีขึ้น
  2. Adtech ช่วยให้ผู้โฆษณาและตัวแทนผลิตเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมตามข้อมูลเชิงลึกของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าโฆษณาจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมซึ่งอาจมีความสนใจสินค้าหรือบริการ การใช้ Adtech ช่วยให้บางแบรนด์ใช้งบประมาณของตนได้ดีขึ้นกว่าการใช้วิธีการซื้อและสร้างสื่อแบบดั้งเดิมซึ่งพื้นที่โฆษณาและตำแหน่งโฆษณาสามารถควบคุมได้ยากกว่า

  3. ประสิทธิภาพการดำเนินงานของแคมเปญ
  4. Adtech ช่วยให้ผู้โฆษณาและตัวแทนสามารถวางแผนและตรวจวัดแคมเปญของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีขึ้น เครื่องมือของ Adtech เช่น เซิร์ฟเวอร์โฆษณา ช่วยให้สามารถมองเห็นแคมเปญการโฆษณาได้ชัดเจนขึ้น ทำให้ผู้โฆษณาหรือเอเจนซี่สามารถมองเห็นว่าโฆษณาของตนอยู่ที่ไหนและมีประสิทธิภาพแค่ไหน วิธีนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและช่วยประหยัดเวลาในกระบวนการซื้อและวางแผนโฆษณา

  5. ข้อมูลเชิงลึกในกรวยการตลาด
  6. Adtech เลิกใช้การโฆษณาเพียงแบบเดียวกับทุกสื่อแล้ว เพราะ Adtech ช่วยให้แบรนด์สามารถแบ่งปันเรื่องราวของตนในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคจะอยู่ ณ จุดใดในกรวยการตลาด แบรนด์สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้งาน Amazon DSP ทำให้สามารถปรับแต่งวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงของกระบวนการช้อปปิ้ง รวมถึงการทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เคยแสดงความสนใจสินค้าและบริการของแบรนด์กลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งด้วย

สรุป

ที่สุดแล้ว Adtech ช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความสามารถในการตรวจวัด และเรียกใช้แคมเปญการโฆษณาที่เหมาะที่สุดได้ ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเทคโนโลยีของ Amazon Ads จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาด และดำเนินงานให้ได้ผลเกินเป้าหมายธุรกิจของคุณได้อย่างไร