คู่มือ

กลุ่มลูกค้าจำลองคืออะไร

คำจำกัดความ ตัวอย่าง และวิธีสร้างกลุ่มลูกค้าจำลองทีละขั้นตอน

กลุ่มลูกค้าจำลอง คือคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าในอุดมคติของคุณโดยอิงจากการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียด กลุ่มลูกค้าจำลองมีความสำคัญ เพราะสามารถช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของลูกค้าได้

เริ่มใช้ Amazon Ads เพื่อแสดงสินค้าและสร้างแคมเปญของคุณ

หากคุณมีประสบการณ์จำกัด โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับบริการแบบมีการจัดการโดย Amazon Ads มีข้อกำหนดด้านงบประมาณขั้นต่ำ

สร้างโฆษณาแบบต้นทุนต่อคลิก เพื่อช่วยให้ลูกค้าพบสินค้าของคุณบน Amazon

ระบบคลาวด์การตลาดของ Amazon (AMC) มอบการตรวจวัด การวิเคราะห์ และการปรับแคมเปญให้เหมาะสม

กลุ่มลูกค้าจำลองคืออะไร

กลุ่มลูกค้าจำลองเป็นการจำลองเซ็กเมนต์ลูกค้าสมมติ โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลที่หนึ่งหรือบุคคลที่สาม กลุ่มลูกค้าจำลองสามารถช่วยให้คุณจินตนาการถึงความต้องการ ความจำเป็น พฤติกรรมและ ค่านิยมของลูกค้าของคุณได้ คุณให้ความสำคัญกับลูกค้าของคุณก่อนโดยการสร้างกลุ่มลูกค้าจำลองและใช้กลุ่มจำลองเหล่านี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับแคมเปญโฆษณาของคุณ

กลุ่มลูกค้าจำลองเรียกอีกอย่างว่า กลุ่มจำลองทางการตลาด กลุ่มผู้ซื้อจำลอง หรือกลุ่มเป้าหมายจำลอง

กลุ่มลูกค้าจำลอง

กลุ่มลูกค้าจำลองคืออะไร

กลุ่มลูกค้าจำลองเป็นการจำลองเซ็กเมนต์ลูกค้าสมมติ โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลที่หนึ่งหรือบุคคลที่สาม กลุ่มลูกค้าจำลองสามารถช่วยให้คุณจินตนาการถึงความต้องการ ความจำเป็น พฤติกรรมและ ค่านิยมของลูกค้าของคุณได้ คุณให้ความสำคัญกับลูกค้าของคุณก่อนโดยการสร้างกลุ่มลูกค้าจำลองและใช้กลุ่มจำลองเหล่านี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับแคมเปญโฆษณาของคุณ

กลุ่มลูกค้าจำลองเรียกอีกอย่างว่า กลุ่มจำลองทางการตลาด กลุ่มผู้ซื้อจำลอง หรือกลุ่มเป้าหมายจำลอง

กลุ่มลูกค้าจำลองสำคัญอย่างไร

กลุ่มลูกค้าจำลองเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดของคุณ การคิดเรื่องกลุ่มลูกค้าจำลองช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นวางแผนแผนที่เส้นทางของลูกค้า ซึ่งจะระบุรายละเอียดไทม์ไลน์ในการช้อปปิ้งโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ องค์ประกอบหลักของแผนที่ คือ กลุ่มเป้าหมายจำลอง คุณลักษณะ และความสนใจที่คนเหล่านั้นแสดงออกมา จากจุดนั้น ให้ใช้สัญญาณและข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวเพื่อแจ้งผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตให้ทราบเรื่องการขยายธุรกิจของคุณ

การสร้างโดยการคิดเรื่องกลุ่มลูกค้าจำลองยังเป็นประโยชน์ต่อการเล่าเรื่องของแบรนด์ของคุณและช่วยสรุปเส้นทางการซื้อในการเดินทางของลูกค้า ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดขาเข้า กลุ่มลูกค้าจำลองอาจจำเป็นต่อการช่วยพิจารณาจุดที่จำเป็นต้องยกระดับการรับรู้ของแบรนด์ หรือให้ความสำคัญต่อการปรับขนาด เป็นต้น กลุ่มลูกค้าจำลองยังสามารถช่วยพัฒนากลยุทธ์การโฆษณาที่เป็นส่วนตัวและปรับแต่งได้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า

ประเภทของกลุ่มลูกค้าจำลอง

ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องว่าบริษัทควรมีกลุ่มลูกค้าจำลองกี่กลุ่ม หรือกลุ่มลูกค้าจำลองมีอยู่กี่ประเภท แต่ละแบรนด์ แต่ละบริษัท จะมีคำตอบที่แตกต่างกันสำหรับคำถามนี้ อย่างไรก็ดี มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ต้องพิจารณานำไปใส่ไว้ในโปรไฟล์กลุ่มลูกค้าจำลองของคุณ การระบุเซ็กเมนต์กลุ่มเป้าหมาย เป็นการจัดระเบียบกลุ่มเป้าหมายประเภทต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อที่จะได้เข้าถึงพวกเขาโดยใช้แคมเปญที่มีความเกี่ยวข้อง

การระบุเซ็กเมนต์กลุ่มเป้าหมายแบ่งได้เป็นสี่ประเภท:

  • การระบุเซ็กเมนต์ทางประชากรศาสตร์ จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะที่ระบุ เช่น อายุ เพศ หรือระดับการศึกษา
  • การระบุเซ็กเมนต์ทางภูมิศาสตร์ จะจัดกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ (เช่น กลุ่มเป้าหมายในสหรัฐอเมริกา)
  • การระบุเซ็กเมนต์ทางจิตวิทยา จะพิจารณาความจำเป็นหรือความต้องการของลูกค้า
  • การระบุเซ็กเมนต์เชิงพฤติกรรม จะมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมการช้อป

คุณสามารถให้นิยามที่ชัดเจนของกลุ่มลูกค้าจำลองได้ โดยพิจารณาส่วนประกอบสี่ข้อนี้

นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดหมวดหมู่การจำลองกลุ่มลูกค้าของคุณตามอุตสาหกรรม ถ้าแบรนด์ของคุณครอบคลุมมากกว่าหนึ่งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น การตลาดแบรนด์ทั้งสินค้าด้านความงาม และ สินค้าแฟชั่น สามารถสร้างกลุ่มจำลองแยกกันได้เลย

สุดท้าย ยังมีกลุ่มลูกค้าจำลองเชิงลบ ซึ่งหมายถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะบางอย่าง เช่น กลุ่มเป้าหมายที่ไม่น่าจะมีส่วนร่วมกับแบรนด์หรือซื้อสินค้าของคุณ

คุณจะสร้างกลุ่มลูกค้าจำลองได้อย่างไร

เมื่อคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับส่วนประกอบและเกณฑ์สำหรับการสร้างกลุ่มลูกค้าจำลองแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นจำลองกลุ่มลูกค้าเองได้เลย การกรอกแม่แบบกลุ่มลูกค้าจำลองโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่มีอยู่แล้วเป็นวิธีที่ง่ายในการเริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถลงรายละเอียดหรือลงแค่ข้อมูลทั่วไปได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น กลุ่มลูกค้าจำลองซึ่งอาจใส่แค่ชื่อสมมติและตำแหน่งงานสำหรับลูกค้าแค่ละคน เช่น John Smith วิศวกร กลุ่มลูกค้าจำลองของคุณอาจเป็นกลุ่มลูกค้าในอุดมคติที่กว้างขึ้น เช่น คนรุ่นมิลเลนเนียลที่ต้องการไปเที่ยวพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าไหน ต่อไปนี้คือวิธีการสี่ขั้นตอนในการสร้างกลุ่มลูกค้าจำลอง

ฟีดแบ็กลูกค้า

ขั้นตอนที่ 1: ทบทวนฟีดแบ็กจากลูกค้า

การพิจารณากลุ่มเป้าหมายปัจจุบันของคุณเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ข้อมูลเชิงลึกใด ๆ ที่คุณได้จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือรีวิวเกี่ยวกับสินค้า/บริการสามารถช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐานบางประการที่จะช่วยสรุปข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายจำลองของคุณและประเด็นปัญหาที่คุณสามารถแก้ไขได้ ลองคิดดูว่าลูกค้าในอุดมคติของคุณจะเป็นอย่างไร และถ้านั่นไม่ใช่คนที่คุณกำลังติดต่ออยู่ คุณจะทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแคมเปญให้ความรู้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าของคุณ หรือใช้โปรโมชันช่วยในการเข้าถึงผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายกับป้าย Amazon

ขั้นตอนที่ 2: พิจารณาค่านิยมและแรงจูงใจของลูกค้า

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาแรงผลักดันที่เป็นไปได้สำหรับพฤติกรรมการช้อปของลูกค้า ค่านิยมของแบรนด์คุณสอดคล้องกับค่านิยมของลูกค้าของคุณอย่างไร และคุณจะสื่อสารค่านิยมเหล่านี้ให้ดีขึ้นจากการใช้ข้อความทางการตลาดอย่างไร ตัวอย่างเช่นการตลาดแบบยั่งยืน มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมาก จากการศึกษาของ Environics Research และ Amazon Ads พบว่าผู้บริโภคกว่า 70% ในสหรัฐและยุโรปกล่าวว่า พวกเขาเบื่อแบรนด์ที่ทำราวกับตัวเองไม่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม1

แผนภาพเวนน์ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ตรงกลาง

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง

จากนั้น ลองพิจารณาวิธีที่จะสามารถตรวจวัดกลุ่มเป้าหมายจำลองของคุณ ตัวอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงอาจหมายรวมถึงลูกค้าที่มาซื้อซ้ำหรือคนที่มาซื้อสินค้าของคุณหลายครั้ง หากลูกค้าของคุณเกิดความต้องการ ความจำเป็น หรือมีประเด็นปัญหาซ้ำ ๆ คุณต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ เป้าหมายของกลุ่มลูกค้าจำลอง คือ การช่วยให้คุณทำการโฆษณาและช่วยให้คุณใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

แคมเปญบนเดสก์ท็อป

ขั้นตอนที่ 4: สร้างแคมเปญของคุณ

เมื่อคุณสร้างแคมเปญการตลาด ลองพิจารณาสร้างแคมเปญที่มีความเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย Amazon Ads สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการใช้ข้อความที่มีความหมาย เมื่อพิจารณากลุ่มลูกค้าจำลอง คุณจะสามารถเริ่มสร้างแคมเปญที่จะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้นในที่ที่พวกเขากำลังบริโภคเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอสตรีมมิ่ง โซเชียลมีเดีย หรือขณะเลือกดูสินค้า

ตัวอย่างของกลุ่มลูกค้าจำลอง

นี่คือตัวอย่างกลุ่มลูกค้าจำลองสามกลุ่มและพฤติกรรมการช้อปของพวกเขา รวมถึงความแตกต่างจากกลุ่มลูกค้าจำลองกลุ่มอื่น ๆ

กรณีศึกษา

Amazon Ads และ Kantar ได้สำรวจนักช้อป 1,000 คนใน Amazon.ca เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่ซื้อของเล่นในแคนาดา ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างของกลุ่มลูกค้าจำลอง งานวิจัยพบว่า 92% ของผู้ซื้อจะช้อปของเล่นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ 82% จะชอบของเล่นที่ส่งเสริมการเล่นกลางแจ้งและการออกกำลังกาย2

ภาพกราฟิกสีแดงและสีชมพู

กรณีศึกษา

การสำรวจในสหราชอาณาจักรโดย Amazon Ads และ Kantar ได้ศึกษาพฤติกรรมการช้อปของลูกค้าเครื่องครัวขนาดเล็ก การสำรวจพบว่า 56% ของคนที่เข้าเยี่ยมชม Amazon.co.uk ค้นพบแบรนด์ใหม่หรือสินค้าใหม่3

กราฟิกสีน้ำเงิน

กรณีศึกษา

การสำรวจของ Amazon Ads และ Vogue Business ในปี 2022 เกี่ยวกับผู้บริโภคสินค้าระดับหรูในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าแบรนด์สามารถเข้าใจความต้องการของนักช้อปให้ดีขึ้นได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น งานวิจัยพบว่านักช้อปชายรุ่นมิลเลนเนียลส่วนใหญ่ (84%) สำรวจดูเนื้อหาเกี่ยวกับนาฬิกาผ่านบริการสตรีมมิ่งและมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับจุดที่ลูกค้าเจอสินค้าในระบบดิจิทัลตลอดกระบวนการช้อปปิ้ง นอกจากนี้ ผู้ชายยุคมิลเลนเนียลยังมีแนวโน้มที่จะได้รับข้อมูลสำหรับการซื้อผ่านโฆษณาที่เห็นบนบริการสตรีมมิ่งทีวีมากกว่าถึง 1.3 เท่า เมื่อเทียบกับนักช้อปสินค้าระดับหรูโดยรวม

กระเป๋าถือและชุดเดรสในพื้นหลังสีน้ำเงิน

การใช้กลุ่มลูกค้าจำลอง

กลุ่มลูกค้าจำลองทำให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น เป็นข้อมูลประกอบแคมเปญโฆษณา และใช้ประกอบการปรับแต่งข้อความของแบรนด์ เมื่อคุณมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าจำลองกลุ่มต่าง ๆ คุณสามารถสร้างแคมเปญที่จะดึงดูดบุคคลจากกลุ่มที่แตกต่างกันและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดของคุณด้วย ยิ่งคุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณมากเท่าไร คุณก็ยิ่งสามารถให้บริการข้อมูลและโฆษณาที่สามารถดึงดูดพวกเขาได้มากขึ้นเท่านั้น ท้ายที่สุด การสร้างกลุ่มลูกค้าจำลองจะช่วยให้แบรนด์และสินค้าของคุณมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากขึ้น

1 Amazon Ads และ Environics Research, “Social Values Global Consumer Themes”, สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี, 2021
2 Amazon Ads และ Kantar, การสำรวจเรื่องของเล่น P2P, CA, 2021
3 Amazon Ads และ Kantar, Small kitchen appliances P2P survey, สหราชอาณาจักร, 2021