Branschmarknadsföring

Annonsering av finanstjänster

Hur kan Amazon Ads passa in i din marknadsföringsstrategi för finanstjänster? Läs mer om vilka annonslösningar som vi kan erbjuda ditt finanstjänsteföretag, oavsett om ni sysslar med försäkrings-, bank-, mäklar- eller skatteverksamhet.

Person vid ett skrivbord som matar in kreditkortsuppgifter i en dator

Förstå hur marknadsföring av finanstjänster fungerar

Marknadsföring av finanstjänster hjälper dig att få kontakt med konsumenter och företag som söker efter tjänsteleverantörer som kan möta deras behov av ekonomisk förvaltning. En komplett marknadsföringsstrategi når potentiella kunder och uppmuntrar dem att överväga ditt företag när de letar efter finansiella lösningar, så att de slutligen köper dina tjänster och blir lojala kunder.

En person vid ett skrivbord som matar in kreditkortsuppgifter i en dator

Annonseringen av finanstjänster beräknas att öka med 9,7 % i USA och det är den näst största spenderingskategorin efter detaljhandeln.1 Annonsörer av finanstjänster försöker kontinuerligt att hitta nya sätt att få kontakt med konsumenterna för att öka kännedomen om och övervägandet av deras varumärken och produkter. De söker dessutom efter åtgärder i den nedre delen av tratten för att få kunderna att börja använda deras produkter och för att behålla befintliga kunder. I en mycket konkurrensutsatt bransch kan annonsering hjälpa dem att sticka ut ur mängden.

Marknadsföringstrender för finanstjänster

79 % av kunderna som använder finanstjänster säger att upplevelsen som företag erbjuder är lika viktig som själva produkten eller tjänsten.2

71 % av kunderna i generation Z anser att varumärken som erbjuder finanstjänster bör hjälpa dem att nå personliga mål och ambitioner.3

87 % av marknadsförarna av finanstjänster säger att det är prioriterat att anta eller förfina kundresestrategier.4

Utmaningar i dagens bransch för finanstjänster

Målgrupper som är svåra att nå

Företag som erbjuder finanstjänster strävar efter att differentiera sina varumärken och produkter för att nå unika målgrupper med lösningar som passar dem. En stark marknadsföringsstrategi kräver insiktsanalys för att effektivt nå ut till målgrupper i detta fragmenterade landskap.

Konkurrens om varumärkeskännedom

48 % av konsumenterna vet vilket varumärke för finanstjänster som de tänker välja redan innan de skaffar ett nytt kreditkort, en ny försäkring eller ett nytt investeringskonto.5 Det är viktigt att nå ut till dessa målgrupper innan de är redo att köpa och fortfarande är öppna för att överväga dina produkter och lösningar.

Hitta det rätta ögonblicket

En effektiv marknadsföringsstrategi når konsumenter vid precis rätt tidpunkt. Mer än 30 % av alla försäkrings-, bank- och mäklarkunder säger att deras senaste införskaffande av en ny försäkring, ett kredit- eller bankkort, ett lån eller ett investeringskonto online berodde på att något inträffade som förändrade deras liv.6

Amazon Ads marknadsföringsinsikter

Försäkringar

Försäkringar som kategori omfattar ett brett utbud av produkter som sjukvård, egendom och olycksfall (hem, bil och hyresgäster), livförsäkringar, resor och många andra typer av försäkringsnischer. Risker och ansvar inom alla slags områden kan försäkras.

Baserat på en anpassad undersökning som utfördes av Kantar handlar 68 % av försäkringskunderna som har köpt försäkringar de senaste 6 månaderna på Amazon minst en gång per månad.7

Banker och betalningslösningar

Bank- och betalbranschen består av finansinstitut som traditionella banker, tekniska finansföretag (fintech) och leverantörer av betalningslösningar online. De erbjuder en mängd olika produkter och tjänster, som kredit- eller bankkort, check- och sparkonton samt betalnings- och utlåningslösningar.

Kantar-undersökningen visade också att 88 % av de konsumenter som sökt efter ett kreditkort under de senaste sex månaderna besökte Amazon inom några dagar efter sin ansökan.8

Mäklare

Nätmäklare gör det möjligt för kunder att köpa och sälja olika typer av värdepapper på internet. Utöver att låta kunder göra sina transaktioner online tillhandahåller de också investeringsinformation och rådgivning.

Av de svarande i Kantar-undersökningen hade 61 % av de som hade anlitat en nätmäklare de senaste 12 månaderna också besökt Amazon de senaste 30 dagarna före undersökningen.9

 • Annonseringsstrategier för finanstjänster

  Maximera varumärkeskännedomen

  Våra lösningar i den övre tratten hjälper dig att utöka din räckvidd för målgrupper, var de än spenderar sin tid och även utanför hemmet.

  Nå målgrupperna vid rätt tidpunkt

  Vi kan hjälpa dig att nå ut till målgrupper vid relevanta tidpunkter när de överväger nya finanstjänster.

  Mät dina kampanjer

  Amazon Ads mätlösningar sträcker sig bortom avkastning på annonskostnader och ger dig underlag för framtida marknadsföringskampanjer samt hjälp att anpassa dem.

 • Källor

  1 Scotiabank; Bloomberg; Ward’s, globalt, oktober 2020
  2 IHS Markit, USA, oktober 2020
  3 WARC’s Global Ad Trends: State of the Industry 2020/1, globalt, november 2020
  4 Conviva’s State of Streaming, globalt, Q3 2020
  5 Kantar och Amazon Ads studie om fordonsshopping, USA, april 2020
  6 Deloitte Insights – Electric Vehicles, globalt, juli 2020
  7 Kantar och Amazon Ads TV-tittarstudie, USA, augusti 2020
  8 Kantar och Amazon Ads studie om fordonsshopping, USA, april 2020
  9 Kantar och Amazon Ads studie om fordonsshopping, USA, april 2020
  10 Kantar och Amazon Ads studie om fordonsshopping, USA, april 2020
  11 Nielsen Media Impact och Amazon Internal, USA, 2021