Lanseringsmeddelande

Annonsera dina Audible-titlar med hjälp av Sponsored Products

6 april 2023

Vad lanserades?

Leverantörer, inklusive bokförlag, har nu möjligheten att annonsera sina Audible-titlar med hjälp av Sponsored Products i Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Spanien och Storbritannien. Hittills har endast ASIN-nummer för e-böcker och tryckta böcker kunnat användas för annonsering tillsammans med Sponsored Products-kampanjer. Annonsering via Audible Sponsored Products för leverantörer blev tillgängligt i USA i oktober 2022.

Varför är det viktigt?

Leverantörer kan nu öka synligheten av sina Audible-böcker med hjälp av Sponsored Products, precis som med andra bokformat, t.ex. e-böcker och tryckta böcker. Sponsored Products hjälper annonsörer att skapa kundkännedom och bidrar till att föra samman läsare med sina böcker genom annonser i sökresultaten på Amazon.

Var är funktionen tillgänglig?

  • Nordamerika: Kanada
  • Europa: Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Storbritannien
  • Asien och Stillahavsregionen: Australien, Japan

Vem kan använda den?

  • Leverantörer, t.ex. bokförlag

Hur och var får jag tillgång till den?

  • Amazon Ads-konsolen