Kindle med specialerbjudanden

Amazon Kindle är den bästsäljande produkt på Amazon som flest personer önskar sig, som har fått flest femstjärniga omdömen och som oftast ges bort som gåva. Nu kan annonsörer utnyttja den unikt intima Kindle-upplevelsen med Kindle med specialerbjudanden och sponsrade skärmsläckare.

Översikt

Placeringar

Kindle med specialerbjudanden är en unik annonseringsplattform för annonsörer. Annonspaket innehåller följande placeringar:

 • Skärmsläckare – helskärmsannons som visas när enheten är i viloläge.
 • Annons på startskärmen – annons som visas på startskärmen för Kindle.
 • Visa alla annonser – landningssida med alla aktiva annonser och specialerbjudanden på enheten.
 • Annonsinformation – cachad landningssida som innehåller information om erbjudanden eller möjligheten att köpa produkter från enheten.
Kindle ads placement examples

Märkning, färger och typografi

Alla designelement ska matcha annonsörens varumärkesriktlinjer och inte använda några av Amazon.coms varumärkeselement, knappar osv., såvida det inte uttryckligen godkänts av Amazon.com.

 • Alla placeringar på Kindle använder en 16-färgad gråskala.
 • Annonsörens logotyp eller namn måste ingå i annonsmaterialet.
 • För krav gällande användning av Amazon.coms stjärnbetyg från kunder, se avsnittet om kundomdömen nedan.

Standarder för annonsmaterial

Kindle användare förväntar sig attraktiva annonser med hög bildkvalitet som passar ihop med enhetens högkvalitativa skärm. Genom att anpassa ditt annonsmaterial till dessa förväntningar kan era marknadsföringskampanjer leverera meningsfulla upplevelser. Följande är riktlinjer för hur du skapar annonser som knyter an till Kindle-kunder.

Balanserat

 • Designelement, produktbilder och text är välproportionerade. Visuell vikt är likvärdigt spridd.
 • Meddelandehierarkin är tydlig. Elementen läggs ut i prioritetsordning (dvs. rubriken första, följt av underrubriken och sedan brödtexten).
 • Det övergripande upplägget känns integrerat. Fokuspunkterna bör dominera utan att störa enhetligheten.
 • Elementen är justerade och/eller placerade på samma x- och y-axlar. Den symmetri eller asymmetri som används upplevs som avsiktlig och målmedveten.
Godkänd ✔
Approved
Ej godkänd ✘
not approved
Varför?
 1. Elementen är inte likvärdigt spridda.
 2. Elementen är inte exakt anpassade på samma x- och y-axlar.

Enkelt

 • Annonstexten innehåller inte onödig information eller instruktioner. All text är läsbar.
 • Endast kampanjer i USA och EU: Rubriker får inte överskrida 12 ord, och stödtexten får inte överstiga 20 ord.
 • Endast kampanjer i Japan och Kina: Rubriker får inte överskrida 20 tecken, och sammanlagd rubrik och undertext får inte överskrida 40 tecken.
 • Texten använder högst tre typsnitt, inklusive CTA-knappen.
 • Meddelandeströmmar och överanvända grafiska element undviks.
 • Filter, skuggor och andra Photoshop-effekter används sparsamt och subtilt.
Godkänd ✔
Approved
Ej godkänd ✘
Not Approved
Varför?
 1. Supporting copy exceeds 20 words.
 2. More than three typefaces are used.

Respektfullt

 • Tonen i annonsen är inte ”skrikig”. Element som verkar överdrivna eller påträngande (t.ex. enbart versaler eller utropstecken) undviks.
 • Finstilta och juridiska symboler visas inte på skärmsläckaren.
 • Annonsmaterialet innehåller inte innehåll som är våldsamt, hotande, suggestivt, provocerande eller olämpligt för en allmän målgrupp.
 • Meddelanden och uppmaningar till handling är tydliga och aldrig vilseledande.
 • Marknadsföringsanspråken är underbyggda och i kundens bästa intresse.
 • Tvivelaktiga tonlägen (inklusive sarkasm, stereotyper och förtal av konkurrenter) används inte.
Godkänd ✔
Approved
Ej godkänd ✘
Not Approved
Varför?
 1. Marketing claim cannot be substantiated.
 2. Exclamation point gives the message a shouty tone.

Smart

 • Annonstexten utbildar kunden om huvudpunkterna hos den aktuella produkten eller tjänsten.
 • Grammatik och skiljetecken används korrekt.
 • Bilder, logotyper och text är inte pixelerade eller suddiga.
 • Retuschering är realistiskt utförd och undviker defekter i övertoningar, skuggor och perspektiv.
Godkänd ✔
Approved
Ej godkänd ✘
 Not Approved
Varför?
 1. Headline and CTA button are fuzzy.
 2. Masking is poorly executed.

Skärmsläckare

Specifikationer för tillgångar

EnhetTillgångMåttFormatMin. TeckenstorlekMin. Knappens höjd
Kindle (Gen4)Bakgrund600 x 800 pxGIF17 pxEj tillämpligt
Kindle tangentbordBakgrund600 x 800 pxGIF17 pxEj tillämpligt
Kindle TouchBakgrund600 x 800 pxPNG-817 pxEj tillämpligt
Kindle (Gen 7/8/10)Bakgrund600 x 800 pxPNG-817 pxEj tillämpligt
Kindle (Gen 7/8/10)CTA-knappskikt600 x 800 pxPNG-817 px40 px
Kindle PaperwhiteBakgrund758 x 1024 pxPNG-822 pxEj tillämpligt
Kindle PaperwhiteCTA-knappskikt758 x 1024 pxPNG-822 px50 px
Kindle Voyage, Kindle Oasis (Gen8)Bakgrund1072 x 1448 pxPNG-830 pxEj tillämpligt
Kindle Voyage, Kindle Oasis (Gen8)CTA-knappskikt1072 x 1448 pxPNG-830 px70 px
Kindle Oasis (Gen9/10)Bakgrund1264 x 1680 pxPNG-836 pxEj tillämpligt
Kindle Oasis (Gen9/10)CTA-knappskikt1264 x 1680 pxPNG-836 px80 px

Krav på annonsmaterial

Annonsmaterial för skärmsläckaren måste uppfylla följande krav:

 • Innehållet måste vara lämpligt för målgrupper i alla åldrar.
 • Alla bakgrundsbilder måste fylla hela skärmen ända ut i kanterna. Inga vita ramar eller kanter.
 • Bilderna ska optimeras för tillräcklig kontrast på Kindle-skärmen.
 • Grafiken bör inte störa läsbarheten i CTA-texten (uppmaning till handling).
 • Texten måste vara tillräckligt stor för att vara läsbar på alla enheter (se minsta teckensnittsstorlekar som anges ovan)
 • Inga juridiska symboler (inklusive ©, ® och ™-märken), finstilta eller ovidkommande texter är tillåtna.
 • Alla Kindle-skärmsläckare måste följa Amazons riktlinjer för godkänt annonsmaterial.

Uppmaningar till handling (CTA)

Kindle (Gen4) och Kindle Keyboard använder en vanlig uppmaningslåsning med en 5-vägsknappikon.

 • Färgen måste vara svart eller vit. Grå färg är inte tillåten.
 • Låsningsstruktur – inklusive teckensnitt, teckenstorlek och knappikoner – får inte ändras.

Skärmsläckare för Kindle Touch kräver ingen uppmaning till handling.

Skärmsläckarna för Kindle (Gen7/8/10), Kindle Paperwhite, Kindle Voyage och Kindle Oasis innehåller en uppmaningsknapp som bara syns när enheten är påslagen.

 • CTA-knappen/texten måste tillhandahållas som en separat tillgång och inte ingå som en del av bakgrundstillgången.
 • Standardtexten ”Svep för att låsa upp Kindle” (som läggs till dynamiskt på enheten) kan vara svart eller vit förutom för Kindle Oasis, som alltid har vita texter på en svart rand.
 • Text, logotyper, knappar och nyckelgrafik får inte placeras bakom texten ”Svep för att låsa upp Kindle” längst ned på skärmen.
 • Alla priser, besparingar, rabatter och alla andra nyckelmeddelanden måste visas i avstängt tillstånd.
Exempel på CTA på olika Kindle-enheter

Banner på startskärm

Specifikationer för tillgångar

Tillgångar för startskärmens banner måste följa dessa specifikationer:

EnhetMåttCTA-teckenstorlek
Kindle (Gen4)600 x 90 px14–17 px
Kindle tangentbord600 x 90 px14–17 px
Kindle Touch600 x 90 px14–17 px
Kindle (Gen7/8/10)600 x 90 px14–17 px
Kindle Paperwhite758 x 116 px16–20px
Kindle Voyage1072 x 164 px20–28px
Kindle Oasis (Gen8)1072 x 164 px20–28px
Kindle Oasis (Gen9/10)1264 x 1680 px23–33px

Krav på annonsmaterial

Banners på startskärmen måste uppfylla följande krav:

 • Inga svarta eller mörka bakgrunder. Bakgrunden ska vara tillräckligt ljus för att svart text ska kunna användas.
 • För banners med vita bakgrunder ska en mörk linje (på 1 px) läggas till på ytterkanten.
 • Alla bakgrundsbilder bör optimeras för tillräcklig kontrast på Kindle-skärmen.

Uppmaningar till handling (CTA)

Alla banners på startskärmen måste innehålla en uppmaning till handling:

 • Uppmaningstexten måste vara tydlig och specifik och ska återspegla innehållet på motsvarande sida för annonsinformation.
 • Uppmaning till handling begränsas till 20 tecken. Måste använda meningskasus. Det är inte tillåtet att använda uteslutande versaler, uteslutande gemener, versal på första bokstaven mitt i en mening eller blandade gemener och versaler.
 • Att börja en uppmaning till handling med ett verb (dvs. handla, läs, hämta) rekommenderas, men är inte nödvändigt.
 • Teckensnitt kan matcha annonsörens riktlinjer för varumärkesstil. Texten ska vara läsbar och lättläst.
 • För CTA:er för Kindle (Gen4) och Kindle Keyboard kommer texten ”Aktiverar trådlös anslutning” att läggas till
Home Screen Banner for all devices

Visa specialerbjudanden

Krav på annonsmaterial

Placeringar för Visa specialerbjudanden består av rubrik, underrubrik och bild:

 • Teckensnittsstorlek och formatering (fetstil, understrykning, kursiv stil etc.) får inte justeras.
 • Erbjudandets rubriktext ska använda title case.
 • Meddelandet ska vara tydligt och specifikt och återspegla innehållet på motsvarande sida för annonsinformation.
Creative requirements
 1. Logotyp eller bild: 209 x 209 px (Oasis Gen9/10), 180 x 180 px (Voyage, Oasis Gen8), 128 x 128 px (Paperwhite), 100 x 100 px (Kindle Gen4/7/8/10, Touch, Keyboard)
 2. Rubrik:
  Upp till 64 tecken | Upp till 38 tecken för CN
  (inklusive mellanslag, inom två rader)
 3. Underrubrik:
  Upp till 80 tecken | Upp till 40 för CN
  (inklusive mellanslag, inom två rader)

Annonsinformationssida

Krav på annonsmaterial

Annonsinformationssidan är landningssidan för annonser på Kindle E-Reader-enheter. Det är där kunderna kan läsa mer om en produkt, köpa en produkt eller begära ytterligare information via e-post.

 • Bilder ska överensstämma med andra placeringar.
 • All text använder Kindles standardteckensnitt och kan inte anpassas.
 • I tillämpliga fall måste erbjudanden innehålla giltiga datum formaterade som ”DD månad ÅÅÅÅ” (till exempel ”Använd detta erbjudande senast 31 december 2016”).
 • Erbjudandets rubriktext ska använda title case.
 • Inga ytterligare länkar kan läggas till utöver den uppmaning till handling som krävs.

Mallar

Två olika mallar finns tillgängliga. Nödvändiga element och specifikationer listas nedan.

 • Alla begränsningar för antalet tecken är ungefärliga. Beroende på texten kan kampanjer begränsas till färre tecken.
 • Teckenantal inkluderar blanksteg och tomma rader. En tom rad motsvarar ungefär 64 tecken (ungefär 33 för CN/JP).
1) Stor bild på utvald produkt
Large Hero Image

Bild
1160 x 667 px (Oasis Gen9/10)
1000 x 575 px (Voyage, Oasis Gen8)
720 x 410 px (Paperwhite)
570 x 320 px (Kindle Gen4/7/8/10, Touch, Keyboard)
Rubrik
92 tecken max | 58 max för CN, JP

Brödtext
Max 420 tecken
Max 300 för CN, JP

2) En liten bild
One Small Image

Bild
290 x 232 px (Oasis Gen9/10)
250 x 200 px (Voyage, Oasis Gen8)
175 x 140 px (Paperwhite)
140 x 110 px (Kindle Gen4/7/8/10, Touch, Keyboard)
Rubrik
63 tecken max | 40 max för CN, JP

Underrubrik
74 tecken max | 42 max för CN, JP

Brödtext
1230 tecken max | 792 max för CN, JP

Kundomdömen

Tillåtna placeringar

Amazons stjärnbetyg från kunder kan endast användas inom annonsmaterial för skärmsläckare. All användning måste godkännas av Amazon.com.

Produktbegränsningar

 • Betyg får endast användas i annonser som annonserar en enskild produkt.
 • Betyget som visas måste gälla för den specifika produkt som annonseras. Om annonsen till exempel marknadsför den senaste utgåvan av en bok kan betygsättningen inte gälla en tidigare utgåva av samma bok.
 • Datumet som används i betyg och recensioner får inte vara mer än 3 månader gammalt. Därför måste annonsmaterialet uppdateras regelbundet.

Krav på annonsmaterial

Betyg måste använda en standardlåsning som innehåller följande element:

 • Kundernas stjärnbetyg
 • Totalt antal kundrecensioner inom parentes
 • Det datum då kundomdömet beräknades

Visuellt måste följande formatering följas:

 • Stjärnor måste alltid vara vanliga Kindle E-Reader-stjärnor.
 • Stjärnor och text måste vara svarta eller vita. Båda elementen måste ha samma färg.
 • Följande specifikationer för storlek, avstånd och teckensnitt får inte justeras:
Amazon Ember

Godkänd och ej godkänd

Godkänd ✔
Approved
Ej godkänd ✘
Not Approved
Varför?

Font face may not be adjusted. Lockup must include the date on which the Amazon customer rating was calculated.

Platser
Nordamerika
 • CA
 • MX
 • US
Sydamerika
 • BR
Europa
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • SE
 • UK
Mellanöstern
 • KSA
 • UAE
Asien och Stillahavsområdet
 • AU
 • IN
 • JP
 • SG
Checklista för tillgångar
 • Redan befintliga standardiserade annonsenheter för referens
 • Högupplösta PSD-filer i lager (produktbilder och/eller livsstilsbilder)
 • Logotyper (vektorformat, .ai eller .eps)
 • Alla bakgrunder eller nyckelbilder
 • Teckensnitt (.otf eller .ttf)
 • Annonstext
 • Varumärkesriktlinjer
 • Klickbar URL eller Hero-ASIN