Förbättra klickfrekvensen baserat på insikter från de bästa FinServ-annonsörerna

Av: Eric Tutlys, analys- och mediachef

I en studie från 2019 med 50 varumärken inom finanstjänster hade de bäst presterande annonsörerna i genomsnitt 2,9 gånger högre klickfrekvens, 1,5 gånger högre daglig räckvidd och 1,6 gånger högre rullande räckvidd under sex månader än andra annonsörer.

Artikelns höjdpunkter:

I en studie från 2019 av mer än 50 varumärken i kategorin finanstjänster (FinServ) (försäkring, mäkleri, kreditkort och banktjänster) med Amazon, fann vi att de bäst presterande annonsörerna i genomsnitt hade 2,9 gånger högre klickfrekvens (CTR), 1,5 gånger högre daglig räckvidd och 1,6 gånger högre rullande räckvidd över sex månader än andra annonsörer. De utnyttjade också tre viktiga marknadsföringsstrategier i större utsträckning:

  1. Kampanjer som alltid är på
  2. Målgruppsremarketing
  3. Diversifierade annonsutgifter

Den här artikeln innehåller insikter om dessa strategier och rekommendationer för att förbättra dem.

1. Högpresterande annonsörer kör oftare annonskampanjer som alltid är på

Insikter

Högpresterande annonsörer levererade 6 % fler visningar än andra annonsörer. Dessutom körde de bäst presterande annonsörerna ständigt aktiva kampanjer i 25 veckor (för varje sexmånadersperiod), medan andra annonsörer körde alltid på-kampanjer i 14 veckor (för varje sexmånadersperiod).

Rekommendationer

Överväg att hålla annonskampanjer i gång under året. Kunder är alltid online, och ständigt aktiva kampanjer kan hjälpa till att stärka annonsörens varumärke hos kunderna i varje steg av marknadsföringstratten året runt. Detta kan i sin tur leda till bättre klickfrekvens och större räckvidd. Dessutom kan ständigt aktiva kampanjer bidra till att förbättra annonseringsresultaten över tid. Ju längre kampanjer körs, desto mer datadrivna insikter kan du samla in för att optimera dina kampanjer.

Ständigt aktiv annonsering fungerar bäst när taktiker för medvetenhet, övervägande och konvertering implementeras tillsammans. Medvetande- och övervägandetaktik, till exempel varumärkeskampanjer och streamande TV-annonser, hjälper nya kunder att fortsätta nedåt i tratten. Samtidigt kan konverteringstaktiker, som remarketing, driva på konverteringen.

2. Högpresterande annonsörer använder målgruppsremarketing

Insikter

Högpresterande annonsörer var 6 gånger mer benägna att använda målgruppsremarketing än andra annonsörer.

Rekommendationer

FinServ-annonsörer bör överväga remarketingtaktik eftersom det kan hjälpa till att driva klickfrekvens, övervägande och konvertering. Remarketing kan också bidra till att skapa kundlojalitet. För att göra sin remarketing mer framgångsrik bör annonsörer överväga följande:

  1. Kör remarketing vid rätt tidpunkt för att hjälpa till att driva konvertering bland nya kunder.
  2. Utnyttja Amazon-evenemang som Prime Day, Black Friday/Cyber Monday och annonsprodukter för övre delen av marknadsföringstratten, som streamande TV-annonser och Amazon DSP för att öka kännedomen och övervägandet – följ sedan upp med remarketing för att hjälpa till att konvertera landningssidvisningarna.
  3. Diversifiera investeringsmixen med budgetallokering över olika annonsprodukter och lagertyper, inklusive mobil, video och display.

3. Högpresterande annonsörer diversifierar sina annonsinvesteringar

Insikter

Högpresterande annonsörer använde minst fyra annonsprodukter och lagertyper för datorvisning, mobilvisning, surfplattsvisning, Amazon DSP, streamande TV-annonser och audioannonser, medan andra annonsörer bara använde två produkter och lagertyper.

Rekommendationer

Vi rekommenderar att FinServ-annonsörer överväger att diversifiera sina annonser över flera annonsprodukter och lagertyper eftersom det kan hjälpa till att skapa en trattmarknadsföringsstrategi som hjälper dig att nå dagens kunder på flera kanaler. Om du vill öka medvetenheten kan du prova att utöka räckvidden med streamande TV-annonser, audioannonseroch display- eller onlinevideoannonser via Amazon DSP. Om det görs på rätt sätt kan annonsörer öka marknadsföringsräckvidden över flera kanaler.

Metodik

Vi analyserade över 50 annonsörer i FinServ-kategorin i USA under 2019. I FinServ-kategorin ingår annonsörer inom försäkring, mäkleri, kreditkort och banktjänster.

Vi skapade en sammansatt poäng bestående av klickfrevens, daglig räckvidd och sex månaders räckvidd. Den sammansatta poängen inkluderar klickfrekvens, genomsnittlig daglig unik räckvidd och genomsnittlig sexmånaders rullande unik räckvidd. Daglig räckvidd är ett mått på daglig meddelandestyrka, medan sex månaders rullande räckvidd är en uppskattning av den totala målgrupp som nåtts.

Vi identifierade sedan de bästa marknadsföringsstrategierna för att hjälpa till att öka den sammansatta poängen med maskininlärningsalgoritmer (Stepwise Linear Regression och ämnesexpertförslag används för att tilldela funktionerna vikter).

Index för kampanjresultat (baslinje = nedre kvartilen)

Övre kvartil färg

Övre kvartilen

2:a kvartilen

2:a kvartilen

3:e kvartilen

3:e kvartilen

Nedre kvartilen

Nedre kvartilen

CTR

CTR. Övre kvartilen: 2.9; andra kvartilen: 2.4; tredje kvartilen: 1.6; nedre kvartilen: 1,0

Daglig räckvidd

Daglig räckvidd. Övre kvartilen: 1,5; andra kvartilen: 1,3; tredje kvartilen: 1,2; nedre kvartilen: 1,0

Sex månaders rullande räckvidd

Sex månaders rullande räckvidd. Övre kvartilen: 1,5; andra kvartilen: 1,4; tredje kvartilen: 1,3; nedre kvartilen: 1,0

Hur fungerar indelningen i kluster?
Vi etiketterade annonsörer som rankade högst 50 % för alla tre komponenterna som ”ett” och andra som ”noll”. Vi använde sedan en XGBoost-klassificerare för att identifiera vilka egenskaper och med vilka vikter som bäst kunde förutse dessa etiketter. Därmed betraktade vi Amazon Ads eller detaljhandelsåtgärder som funktioner, som till exempel användningsintensitet och -mix för annonsprodukter, tidpunkten för annonsstöd, inriktningstaktik, annonsmaterial och -placeringar.
Med hjälp av de identifierade funktionerna och vikterna som nämns ovan tillämpade vi en k-medoid-klusteralgoritm för att klassificera annonsörer i kluster. Vi klassificerade annonsörer efter deras åtgärder snarare än efter komponenterna i deras sammansatta poäng. Efter detta rangordnade vi de sista klustren efter deras sammansatta poäng från högt till lågt. Kluster 1 är det mest framgångsrika klustret med högst sammansatt poäng medan kluster 5 är det minst framgångsrika.