Guide

Vad är AdTech och varför är det viktigt?

AdTech är en viktig del av att driva en digital annonskampanj. Annonsörer använder AdTech för att köpa, hantera och mäta digital annonsering.

Visa upp dina produkter och skapa kampanjer genom att börja använda Amazon Ads.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Skapa kostnad-per-klick-annonser för att hjälpa kunder att hitta dina produkter på Amazon.

Tekniklösningar och flexibla insiktsdrivna verktyg som hjälper dig att få företaget att växa

Läs vidare för att lära dig grunderna i AdTech, inklusive vanliga verktyg och tjänster samt fördelarna med att skapa en annonseringsstrategi som använder AdTech.

Vad är AdTech och varför är det viktigt?

Annonseringsteknik, även kallat AdTech, är en övergripande term för verktyg och programvara som annonsörer använder för att nå sina målgrupper och leverera och mäta digitala annonskampanjer. I takt med att köp och försäljning av digitala annonser blivit allt mer komplicerat uppstod AdTech för att göra det hela smidigare. Vanliga AdTech-verktyg, som exempelvis automatiserade programmatiska plattformar, är teknik för annonsörer som köper visningar och väljer målgrupper från många olika utgivarwebbplatser. Nu gör AdTech det möjligt för annonsörer och byråer att effektivt hantera integrerade kampanjer. Det gör det också möjligt för varumärken att använda sin budget på bästa sätt och hjälper till att maximera investeringsavkastningen (ROI) i digital annonsering. I grunden gör AdTech-landskapet det möjligt för annonsörer att strategiskt planera och optimera sina annonskampanjer.

Grunderna i AdTech

AdTech omfattar en mängd olika verktyg och tekniker, exempelvis automatiserade programmatiska plattformar, leverantörsplattformar, trading desks för byråer samt annonsservrar och annonsnätverk för att hjälpa annonsörer att visa relevanta annonser för relevanta målgrupper. Låt oss ta en titt på var och en av dessa tekniker.

Programmatisk annonsering

Vad är programmatisk annonsering?

Programmatisk annonsering handlar om att använda teknik för att köpa och sälja digitala annonser. Programmatisk annonsering använder en automatiserad process för att köpa digitalt annonslager från webb, mobil, appar, video och sociala medier. Programmatisk annonsering använder automatiserade arbetsflöden och maskininlärningsalgoritmer för att leverera de mest effektiva annonserna till målgrupper baserat på en mängd olika signaler, exempelvis demografi, shoppingmönster och annat.

Det finns många fördelar med programmatisk annonsering. Annonsörer kan uppnå större effektivitet, mer målinriktad räckvidd, transparens samt mätning och optimering i realtid.

DSP

Vad är en automatiserad programmatisk plattform (DSP)?

En DSP (automatiserad programmatisk plattform) är en programvara som annonsörer använder för att köpa video-, visnings- och mobilannonser. En DSP är en enda, strukturerad marknadsplats där annonsörer får tillgång till utgivares lager genom direktintegrationer, leverantörsplattformar (SSP:er) och annonsutbyten. En DSP drivs av efterfrågan på annonsering eftersom annonsörer söker lager som kan hjälpa dem att nå rätt målgrupper vid rätt tidpunkt, inom en definierad budget. Genom att arbeta med automatiserade programmatiska plattformar som Amazon DSP kan varumärken nå relevanta målgrupper och använda insikter för att förbättra sina strategier. DSP:er är ett kostnadseffektivt och verkningsfullt sätt för annonsörer att köpa digitalt annonslager.

SSP

Vad är en leverantörsplattform (SSP)?

En leverantörsplattform (SSP) är ett verktyg för utgivare som automatiserar försäljning av digitala annonsvisningar, som bland annat video-, display- och mobilannonser. Den drivs av tillgången hos annonsleverantörer: utgivare som vill sälja sina lager. Med SSP kan utgivare, annonsnätverk och annonsmarknader sälja visningar till fler potentiella köpare och utgivare kan bestämma budintervall för att maximera sina intäkter.

ETC

Vad är en trading desk för byråer (ATD)?

En trading desk för byråer (ATD) är ett verktyg eller en uppsättning tjänster kopplade till medieplanering och medieinköp som tillhandahålls av mediebyråer. En ATD existerar vanligtvis som ytterligare ett lager över en automatiserad programmatisk plattform. Det är en tjänst i AdTech-landskapet som gör att byråer kan hantera annonsörers programmatiska, budbaserade medieinköp allt eftersom de sker i olika kanaler. ATD:n tillhandahåller även analyser av annonsköpen under hela kampanjen. På en trading desk för byråer arbetar vanligtvis kontoansvariga, dataanalytiker, designers, programvaruutvecklare och andra teammedlemmar på uppdrag av kunder.

Även om stora mediebyråer äger trading desks för byråer finns det även oberoende trading desks (ITD:er) som ägs och drivs av mindre byråer eller annonsörer.

Annonsserver

Vad är en annonsserver?

En annonsserver visar annonser på en webbplats eller app och rapporterar resultatnyckeltal för dessa annonser. Annonsörer, byråer, annonsnätverk och utgivare kan använda annonsservrar för att visa annonser på en webbplats. Annonsservrar innehåller kreativa tillgångar och använder automatiserad teknik för att optimera urvalsprocessen gällande vilken annons som ska placeras var. Annonsservrar kan vara en central plats för hantering av annonskampanjer och resultatrapportering.

AdTech-landskapet

För att hantera kampanjer använder annonsörer och byråer en rad olika AdTech-lösningar, inklusive trading desks för byråer (ATD), automatiserade programmatiska plattformar (DSP), annonsutbyten, leverantörsplattformar (SSP), annonsservrar, annonsnätverk och utgivare.

Skillnaden mellan AdTech och MarTech

AdTech fokuserar på att nå konsumenter via betalda kanaler med hjälp av sofistikerade målgruppsinsikter och annonseringsteknik, medan MarTech (marknadsföringsteknik) fokuserar på att nå målgrupper via obetalda eller ägda kanaler med hjälp av varumärkets egna insikter.

AdTech använder teknik för att underlätta medieinköp och optimera annonsutgifter. MarTech använder teknik för att automatisera eller underlätta implementering av marknadsföringsstrategier och processer baserade på varumärkets egna målgruppsinsikter och genom varumärkets ägda mediekanaler, såsom sociala media-konton, e-post, webbplats, innehållsmarknadsföring och försäljningsgenererande aktiviteter. MarTech används främst av marknadsförings- och säljteam.

Fördelar med AdTech

AdTech förenklar och förbättrar digitala annonskampanjer och tekniken blir alltmer sofistikerad. Maskininlärning blir allt bättre på att bearbeta stora mängder information, vilket ytterligare optimerar digitala kampanjer och deras effektivitet. Programmatisk annonsering växer stadigt och innovationer som streamande TV-annonser och ljudannonsering vinner mark i det digitala annonseringsutrymmet.

Följande är tre viktiga fördelar med AdTech.

  1. Bättre utnyttjade annonsutgifter
  2. AdTech hjälper annonsörer och byråer att leverera rätt innehåll vid rätt tidpunkt till rätt målgrupper baserat på förstaparts- och tredjepartsinsikter. Detta säkerställer att annonserna når ut till intresserade målgrupper som kan vara intresserade av produkten eller tjänsten. Med AdTech kan vissa varumärken utnyttja sina budgetar bättre än med traditionella metoder för medieköp och -leverans där lager eller annonsplacering är svårare att kontrollera.

  3. Driftseffektivitet för kampanjer
  4. Med AdTech kan annonsörer och byråer planera och mäta sina kampanjer mer effektivt. AdTech-verktyg, som annonsservrar, ger ett övergripande perspektiv på annonskampanjen, vilket kan ge annonsörer och byråer insyn i var deras annonser finns och hur de presterar. Detta optimerar produktiviteten och sparar tid i annonsinköps- och planeringsprocessen.

  5. Insikter från hela marknadsföringstratten
  6. AdTech gör det möjligt att skapa mer anpassad annonsering eftersom varumärken kan dela med sig av sina berättelser på unika sätt beroende på var konsumenterna befinner sig i marknadsföringstratten. Framför allt med Amazon DSP får varumärken tillgång till exklusiva insikter så att de bättre kan nå ut till målgrupper i olika skeden av inköpsresan, samt återkoppla till målgrupper som tidigare har visat intresse för deras produkt eller tjänst.

Slutsats

I grunden gör AdTech det möjligt för varumärken att snabbt nå målgrupper, förbättra mätbarheten och köra optimerade annonskampanjer. Kontakta oss för att lära dig mer om hur Amazon Ads tekniska utbud kan hjälpa dig att maximera effektiviteten i din marknadsföring och överträffa dina affärsmål.