Annonseringsstrategi

Så här skapar du en effektiv marknadsföringsstrategi

Vad är en annonseringsstrategi?

strategiikon

Begreppet annonseringsstrategi avser ett varumärkes långsiktiga plan för att nå sin målgrupp. En marknadsföringsstrategi omfattar vilka produkter och vilken prissättning som erbjuds samt varumärkesmarknadsföring och marknadsföring av produkter.

Ditt varumärkes marknadsföringsstrategi bör omfatta allt från annonsering och att öka kännedomen om ditt varumärke för nya kunder, till köp och konvertering av kunder till återkommande besökare. Marknadsföringsstrategin är en ovärderlig intern resurs när du kartlägger varumärkets tillväxt och marknadsföringsinsatser. Den kan också anpassas för att fungera som en reklampresentation när du visar upp varumärket för externa målgrupper.

Det finns en mängd olika typer av marknadsföringsstrategier: redaktionella strategier, mobila strategier, innehållsstrategier, strategier för sociala medier, influencerstrategier med mera. I grund och botten kan du skapa en marknadsföringsstrategi för alla typer av produkter, oavsett om det gäller fysiskt eller digitalt innehåll. En strategi bidrar till att göra produkten synlig för de konsumenter som vill ha eller behöver den mest.

En viktig del av marknadsföringsstrategin är de taktiker den omfattar, eller de verktyg som används för att genomföra och förbättra strategin. Exempel på marknadsföringstaktiker är fallstudier, betald marknadsföring eller andra kategorier för ditt varumärkes produkter eller innehåll. Dessa taktiker varierar beroende på vilken typ av marknadsföringsstrategi du använder.

Marknadsföringsstrategins varaktighet kan variera, den kan till exempel uppdateras årligen, kvartalsvis eller enligt någon annan tidsram. Du kan också anpassa din övergripande marknadsföringsstrategi till olika iterationer för enskilda kampanjer. Det är dock alltid viktigt att ha en enda översikt rörande varumärkets marknadsföringsmål, produkter och kampanjer.

Varför är annonseringsstrategier viktiga?

En annonseringsstrategi kan hjälpa till att göra ditt varumärke bättre. Det finns gott om resurser för att skapa en marknadsföringsstrategi och en bra marknadsföringsstrategi beskriver ingående vilka dina produkter är, vilka dina potentiella kunder är och hur du ska nå ut till dessa kunder.

En riktig marknadsförings- eller annonseringsstrategi beskriver alla tre av dessa aspekter för din verksamhet och kan även omfatta marknadsundersökningar om konkurrenter eller relaterade företag. Att ha en marknadsföringsstrategi hjälper dig att svara på frågan vad du ska göra först: Ska du till exempel börja med att öka kännedomen om ditt varumärkesbudskap? Eller har du redan befintliga målgrupper som du vill introducera en ny produkt för? Din marknadsföringsstrategi kan också bidra till att öka kännedom om utmaningar och problem som dina kunder ställs inför och hur ditt varumärke kan hjälpa till att lösa dem. När du väl har en tydlig bild av dina marknadsföringsmål kan du börja arbeta för att uppnå dem. Du kan även mäta dina framsteg under resans gång.

Marknadsföringsstrategier kontra marknadsföringsplaner

En marknadsföringsplan är en del av marknadsföringsstrategin. Marknadsföringsstrategin är en överblick över företagets mål gällande potentiella kunder, medan marknadsföringsplanen är ett mindre steg i strategin som syftar till att uppnå dessa mål. En beröringspunkt i en marknadsföringsstrategi kan till exempel vara att utöka räckvidden. En effektiv marknadsföringsplan kan då beskriva hur sociala medier kan användas för att öka räckvidden med en viss procentandel, som ett första mål.

Vad är en adaptiv marknadsföringsstrategi?

Marknadsföringsstrategier ger en övergripande bild av ditt varumärke, men om du vill ha ett mer specifikt alternativ kan en adaptiv marknadsföringsstrategi användas för att anpassa marknadsföringen och styra den mot ett nytt mål. Adaptiv marknadsföring tar hänsyn till målgruppernas specifika behov och skräddarsyr dina annonser och din innehållsmarknadsföring efter dessa behov. En adaptiv marknadsföringsstrategi kan hjälpa dig att fokusera på det specifika mål du vill uppnå. Varumärken som vill nå nya demografier kan exempelvis använda en adaptiv marknadsföringsstrategi för att beskriva sina uppdateringar, medan förvärvade varumärken kan använda en adaptiv marknadsföringsstrategi för att integreras i moderbolaget.

Vad är en go-to-marketstrategi?

En go-to-market strategi faller inom ramarna för en marknadsföringsstrategi. Det är en plan som beskriver stegen från idé till lansering av nya produkter eller tjänster för ditt varumärke. Go-to-marknadsföringsstrategin måste förstås planeras för att passa in i varumärkets övergripande strategi. Den bör också omfatta en konkurrensanalys och kan inkludera både interna och externa resurser, exempelvis distributionspartner. Olika produkter eller tjänster har visserligen olika go-to-marknadsföringsplaner, men alla bör sammanfalla med marknadsföringsstrategins mål.

Vad är en strategi för marknadspenetrering?

En strategi för marknadspenetrering är en plan för att integrera varumärket eller produkterna i en befintlig marknad. Tidiga efterforskningar kring en strategi för marknadspenetrering handlar om att bedöma möjligheterna för varumärket och därefter ska stegen för att påbörja och upprätthålla tillväxten fastslås. Exempel på strategier för marknadspenetrering är varumärken som anpassar sina priser baserat på efterfrågan eller uppdaterar produkter baserat på konsumentbehov.

Viktiga marknadsföringskanaler

En effektiv marknadsföringsstrategi bör beakta alla kanaler som ditt varumärke planerar att använda för att nå ut till målgrupper. Detta kan inkludera butikskanaler samt marknadsföringskanaler för digitalt innehåll som appar, e-postmarknadsföring, sociala medier, videoannonsering, annonsvisning och digital annonsering. Var och en av dessa kanaler kan dessutom ha sin egen strategi och sina specifika taktiker för optimering. Nyhetspublikationer online kan till exempel skapa en strategi för innehållsmarknadsföring som inriktar sig på e-postkampanjer, delningar av blogginlägg i sociala medier och externa innehållssamarbeten. Du behöver inte enbart tillhandahålla fysiska produkter. Marknadsföringsstrategier kan tillämpas på många olika företag och kunder.

Det kan också vara användbart att ha en plan för omnikanalsmarknadsföring, det vill säga marknadsföring på alla kanaler, eller flerkanalsmarknadsföring, som är en marknadsföringsstrategi för mer än en kanal. Dessa två typer av marknadsföringsstrategi omfattar kanalerna i din övergripande marknadsföringsstrategi och är organisatoriska beskrivningar.

Skapa en marknadsföringsstrategi i fyra steg

Här följer fyra steg för att komma igång med att skapa en mall för marknadsföringsstrategi.

Upptäcktsikon

Steg 1: Upptäck möjligheterna

När du utarbetar en marknadsföringsplan och varumärkesstrategi bör det primära syftet i ett tidigt skede vara att upptäcka kundbasens behov och möjligheter att nå nya kunder med ditt varumärke och dina produkter. För att se till att ditt varumärke inte slösar värdefull tid eller resurser på något som kunderna kanske inte vill ha är det även viktigt att undersöka det befintliga utbudet innan du skapar en ny produkt eller nytt innehåll.

målikon

Steg 2: Sätt affärsmål

Fastställ vilket problem du vill lösa och bestäm vilka taktiker du ska använda för att göra det. Utöver att besluta vilka taktiker du ska använda kan du även fundera på vilka kanaler du ska använda och vilka de optimala målgrupperna är för var och en av dessa kanaler. Du kan också inkludera samarbeten i det här steget, som ett sätt att utöka räckvidden och annonsera eller korsmarknadsföra ditt innehåll externt tillsammans med andra varumärken eller på nya platser.

målgruppsikon

Steg 3: Lansera produkter

När du har hittat en målgrupp med önskemål och behov kan du nå dem genom att lansera en ny produkt. Det är här din go-to-marknadsföringsplan kommer till nytta, eftersom den beskriver stegen i den här fasen av innehållsmarknadsföringsstrategin. Om dina planer och strategier är genomtänkta i förväg kan det hjälpa till att öka chanserna för en lyckad produktlansering.

Analysera resultaten

Steg 4: Analysera resultaten

Ha koll på din marknadsföringsstrategi genom att hålla ett vakande öga på tillväxtnyckeltal som räckvidd och försäljning. För att mäta hur framgångsrik din strategi är kan du titta på de mätvärden och nyckeltal (KPI:er) som är mest relevanta för varumärkets mål. Sökmotoroptimering (SEO) kan också vara till stor hjälp när det gäller att nå kunder som aktivt letar efter nya produkter och digitalt innehåll.

Titta dessutom på den feedback du har fått rörande dina produkter eller annonser och lyssna på vad både ditt team och externa kunder säger. Var uppmärksam på vad som har fungerat (eller vad som inte har fungerat) och uppdatera dina mål och kommande steg i din långsiktiga strategi i enlighet med detta.

Exempel på framgångsrika marknadsföringsstrategier

Marknadsföringsstrategier kan omfatta en mängd olika produkter och innehåll, men här är några exempel på hur varumärken inom specifika branscher kan använda en marknadsföringsstrategi för att nå framgång.

matikon

Livsmedelsmarknadsföring online

Ett exempel på en framgångssaga för livsmedelsshopping online. Genom att följa konsumenternas beteenden under livsmedelsshopping online kunde Whole Foods Market öppna sin första permanenta onlinebutik någonsin år 2020. Genom att titta på trender i sin bransch kunde de skapa och genomföra en effektiv marknadsföringsplan och -strategi.

säsongsbetonade leksaker och spel

Marknadsföring av säsongsbetonade leksaker och spel

När det gäller marknadsföring av leksaker och spel bör ditt varumärkes strategi vara nära knuten till kalendern. Att använda en marknadsföringsplan för att fastställa kundintressets toppar och dalar kan hjälpa dig att lyckas. Exempelvis köpte 32 % av högtidssäsongens kunder minst en leksak under Black Friday/Cyber Monday. Det var med andra ord en bra tid för varumärken att fokusera sina annonseringsinsatser på.1

1 National Retail Federation, Retail Holiday and Seasonal Trends, 2020