Guide

Förklaring av KPK (kostnad per klick)

KPK (kostnad per klick) är ett nyckeltal som beräknar hur mycket annonsörer betalar för annonser som de publicerar på webbplatser eller i sociala medier, baserat på antalet klick annonsen får. KPK, även kallat PPC eller betala per klick, är viktigt för marknadsförare att ta hänsyn till, eftersom det mäter kostnaden för ett varumärkes betalda annonskampanjer. Marknadsförares mål bör vara att sänka kostnaden för klick och samtidigt få fler högkvalitativa klick, vilket leder till nöjda kunder.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Skapa kostnad-per-klick-annonser för att hjälpa kunder att hitta dina produkter på Amazon.

Använd insikter och signaler som optimerar kundupplevelsen och ökar försäljningen för ditt varumärke.

Vad är KPK?

KPK är den kostnad per klick som en annons får. Det är ett nyckeltal som gäller för alla typer av annonser, oavsett om de innehåller text, bilder eller videor. Det gäller för annonser som visas på sökmotorernas resultatsidor, displayannonsering och även annonser som visas på sociala medier. Att ta hänsyn till KPK bör ses som bästa praxis för varumärken som använder Sponsored Products, eftersom ett korrekt bud på vissa nyckelord hjälper till att avgöra värdet av annonskampanjer.

KPK

Vad är skillnaden mellan KPK och CPM?

Det är viktigt för varumärken att mäta sina nyckeltal för digital marknadsföring, inklusive att jämföra KPK med CPM (kostnad per 1 000 annonsvisningar). Klickfrekvensen (CTR) för en annons, landningssida eller artikel är antalet klick som den får som tar kunden till en annan sida. KPK baseras på antalet faktiska klick som annonsen får, medan CPM baseras på antalet gånger en annons visas, oavsett om kunderna klickar på den eller inte. Varumärken kan använda båda nyckeltalen och överväga vad de båda innebär. Därigenom kan de få en mer heltäckande bild av resultatet för sina annonskampanjer.

Hur beräknas kostnad per klick?

KPK representerar det genomsnittliga belopp du betalat för varje klick på en annons. Ett stort antal klick, eller besök för en annons, innebär att annonsen uppmärksammas av kunderna. Olika annonsörer kan lägga bud på annonsplacering på webbplatser och för populära nyckelord, så varje varumärkes optimala KPK beror på dess annonsrankning samt rankingen för andra relaterade varumärken och produkter. Ju mer efterfrågade nyckelorden är i auktionen och ju högre annonsplaceringen är desto högre blir annonseringskostnaderna.

genomsnittlig kostnad per klick

Vad är genomsnittlig kostnad per klick?

Den genomsnittliga kostnaden per klick är ett enkel mått: Det är det genomsnittliga beloppet som spenderas på varje klick som en annons får. Vanligtvis kostar annonser som placeras på sökmotorsidor mer än annonser som placeras på varumärkets webbplats. Annonsrankningen ändras ofta, så det finns inget fast KPK-belopp för en varumärkesannons.

maximal kostnad per klick

Vad är den maximala kostnaden per klick?

Den maximala kostnaden per klick är ett varumärkes bud på annonsplacering och nyckelord, vilket innebär att det är det högsta pris de är villiga att betala. Lyckligtvis betalar varumärket vanligtvis inte hela den maximala kostnaden per klick. Baserat på relaterade varumärken och kvalitetsresultat i sökningen är faktisk KPK ofta lägre än det ursprungliga budet.

manuell budgivning för kostnad per klick

Vad är manuell budgivning för kostnad per klick?

När ett varumärke har beslutat om sin maximala kostnad per klick behöver de välja mellan manuell eller automatisk budgivning för kostnad per klick. Vid manuell budgivning för kostnad per klick väljer varumärket sina egna individuella budbelopp. Vid automatisk budgivning kan varumärken använda förbättrad budgivning för kostnad per klick istället.

förbättrad budgivning för kostnad per klick

Vad är förbättrad budgivning för kostnad per klick?

Förbättrad budgivning för kostnad per klick är ett alternativ till manuell budgivning där varumärket fastställer en total budget och sen låter buden ske automatiskt. Förbättrad budgivning för kostnad per klick är en funktion som lagts till i sökmotorer som Google AdWords och Microsoft Bing. Sponsored Display använder automatisk budgivning för att justera ditt bud baserat på konvertering.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med PPC-annonsering (betala per klick)?

Det finns för- och nackdelar med PPC-annonsering, som mäts med hjälp av KPK och CPM: KPK är mer direkt kopplat till de köp som kunderna gör, medan CPM kan hjälpa till att öka varumärkeskännedom. Detta leder ofta till att KPK-annonsering är dyrare men den är också mer värdefull när det gäller att få kunderna att ta nästa steg i inköpsresan, eftersom KPK är direkt kopplat till klickfrekvensen (CTR) bland kunder som har tittat på annonserna.

Hur minskar du KPK?

Alla varumärken bör sträva efter låg KPK. Det innebär att annonser bör optimeras för att generera högt värde till en låg kostnad. Dessutom bör KPK stå i proportion till varumärkens totala vinst, eftersom slutmålet med KPK är att öka försäljningen. De flesta varumärken vill inte spendera mer på annonser än de genererar i intäkter, så det kan vara avgörande att ha en bra budget.

Vanliga frågor om KPK

What is pay-per-click advertising?

Betala per klick-annonsering (PPC) är en modell för digital annonsering där en avgift tas ut av en annonsör varje gång en annons klickas på. PPC-annonser visas i sökmotorer, på sociala medieplattformar, i banners på webbplatser med mera.

Why is pay-per-click advertising important?

PPC-annonser kan hjälpa varumärken att öka sin synlighet online i sökmotorer, på sociala medier med mera. PPC kan vara ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för varumärken att nå en målgrupp.

How do you do keyword research for PPC?

En nyckelordsstrategi för dina PPC- eller sponsrade Amazon-annonskampanjer involverar att hitta rätt nyckelord att rikta in sig på, lägga till dem i olika kampanjer som stämmer överens med dina mål och optimera för att hjälpa till att hantera dina utgifter och uppnå de resultat du vill ha.

How do you optimize PPC campaigns?

Det går inte att bara ställa in din nyckelordsinriktning och sen glömma bort det. När du har haft igång en kampanj i ungefär två veckor bör du ha tillräckligt med insikter för att fatta välgrundade optimeringsbeslut för din nyckelordsinriktning. Du kan förbättra och optimera din nyckelordsstrategi på tre sätt: genom att förfina typer av träffar, lägga till nya nyckelord och lägga till mål för negativa nyckelord. Lär dig mer med de här tre stegen som hjälper dig att påbörja eller förbättra din nyckelordsstrategi på Amazon Ads.

What's the difference between PPC and CPC?

PPC och KPK beskriver samma sak: PPC är ett system där varumärken betalar per annonsklick och KPK är ett nyckeltal som används för att mäta dessa klick.

How can brands begin advertising and determining CPC?

Sponsored Products och Sponsored Brands använder KPK för att beräkna hur mycket annonsörer behöver betala baserat på kundernas klick. Varumärken kan börja skapa ännu smartare annonskampanjer genom att vara medvetna om KPK-optimering och ta reda på vad deras kostnad per klick är för närvarande, och vad den borde vara.

Om du vill ha ytterligare support och vägledning kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

1 Statista, global kostnad för programmatisk annonsering, 2021
2 e-marknadsförare, programmatisk utgiftsprognos för digitala displayannonser, juni 2021