Guide

Vad är en köparprofil?

Definition, exempel och hur man skapar en köparprofil steg för steg

En köparprofil är en detaljerad beskrivning av din målgrupp eller perfekta kund baserat på detaljerad analys och insikter. Köparprofilerna är viktiga eftersom de kan hjälpa dig att utveckla skräddarsydda marknadsföringsstrategier för att uppfylla dina kunders önskemål och behov.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Skapa annonser med kostnad-per-klick för att hjälpa kunder att hitta dina produkter på Amazon.

Amazon Marketing Cloud (AMC) ger dig kampanjmätning, -analys och -optimering.

Vad är en köparprofil?

En köparprofil är en fiktiv representation av dina kundsegment som vanligtvis baseras på kundinsikter från första eller tredje part. Köparprofiler kan hjälpa dig att föreställa dig kundernas önskemål, behov, beteenden och värderingar. Genom att skapa köparprofiler och använda dem som en katalysator för dina annonskampanjer sätter du kunderna i centrum.

Köparprofiler kallas även marknadsföringsprofiler, kundprofiler eller målgruppsprofiler.

Köparprofil

Vad är en köparprofil?

En köparprofil är en fiktiv representation av dina kundsegment som vanligtvis baseras på kundinsikter från första eller tredje part. Köparprofiler kan hjälpa dig att föreställa dig kundernas önskemål, behov, beteenden och värderingar. Genom att skapa köparprofiler och använda dem som en katalysator för dina annonskampanjer sätter du kunderna i centrum.

Köparprofiler kallas även marknadsföringsprofiler, kundprofiler eller målgruppsprofiler.

Varför är det viktigt med köparprofiler?

En köparprofil är en viktig del av din marknadsföringsstrategi. Genom att fundera över köparprofiler kan du börja planera en karta för kundresan som beskriver hela shoppingens tidslinje från början till slut. En av kartans nyckelkomponenter är köparprofilen samt de egenskaper och intressen som dessa representerar. Dessa signaler och insikter kan sedan användas som underlag för en potentiell utökning av din verksamhet.

Att skapa köparprofil kan också hjälpa ditt varumärke att berätta sin historia och beskriva kundresans väg till köp. Som en del av din inkommande marknadsföringsstrategi kan köparprofiler vara viktiga för att till exempel hjälpa till att avgöra var du behöver öka varumärkeskännedom eller skala prioriteringen. Köparprofiler kan också hjälpa till att utveckla personligare, skräddarsydda annonseringsstrategier för att uppfylla dina kunders specifika krav.

Typer av köparprofiler

Det finns inga regler för hur många köparprofiler ett företag ska ha, eller ens hur många olika typer av köparprofiler det finns. Olika varumärken och företag har olika svar på dessa frågor. I vilket fall som helst finns det flera saker som du kan överväga att ha med i dina köparprofiler. Målgruppssegmentering handlar om att organisera olika typer av målgrupper i segment för att bättre kunna nå dem med relevanta kampanjer.

Det finns fyra typer av målgruppssegmentering:

  • Demografisk segmentering når målgrupper baserat på identifierande egenskaper såsom ålder, kön eller utbildningsnivå.
  • Geografisk segmentering organiserar målgrupper baserat på deras orter (t.ex. en amerikansk målgrupp).
  • Psykografisk segmentering tar hänsyn till kundernas behov eller önskemål.
  • Beteendebaserad segmentering fokuserar på shoppingbeteenden.

Genom att överväga dessa fyra komponenter kan du skapa robusta definitioner av köparprofiler.

Dessutom kan du kategorisera dina köparprofiler efter bransch om ditt varumärke omfattar fler än en. Ett varumärke som marknadsför både skönhets- och modeprodukter kan exempelvis skapa separata köparprofiler.

Slutligen finns det även negativa köparprofiler, som representerar en målgrupp som troligen inte är intresserad av ditt varumärke eller av att göra ett köp.

Hur skapar du en köparprofil?

Nu när du vet vilka komponenter och kriterier som ingår i en köparprofil är det dags att skapa en. Ett enkelt sätt att komma igång är att fylla i en kundmall med hjälp av befintliga kundinsikter. Du kan vara så detaljerad eller allmän som du själv vill. Till exempel kan köparprofiler innehålla ett fiktivt namn och en jobbtitel för en enda figur, som ingenjören John Smith. Eller så kan din köparprofil utgöras av en bredare grupp med idealkunder, till exempel millennials som vill åka på semester. Oavsett vilket finns det fyra steg att följa när du skapar köparprofiler.

Kundåterkoppling

Steg 1: Granska återkoppling från kunder

Börja med att fundera på din nuvarande målgrupp. Alla insikter du har från kvalificerade målgruppsundersökningar eller produkt-/tjänstrecensioner kan hjälpa till att lägga grunden för dina köparprofiler och identifiera vilka problem du kan lösa. Tänk på hur dina idealkunder ser ut och hur du kan nå dem, om du inte redan gör det. Du kan till exempel skapa utbildningskampanjer med information om din produktutveckling, eller använda kampanjer för att nå potentiella kunder.

Målgrupp med Amazon-tecken

Steg 2: Tänk på kundernas värderingar och motivationer

Det är också viktigt att ta hänsyn till de potentiella drivkrafterna bakom dina kunders shoppingbeteende. Hur stämmer dina varumärkesvärden överens med kundernas, och hur kan du bättre kommunicera det via marknadsföringsmeddelanden? Till exempel är hållbar marknadsföring mycket viktig för konsumenter. Enligt en studie från Environics Research och Amazon Ads uppgav över 70 % av konsumenterna i USA och Europa att de är trötta på varumärken som agerar som om de inte har något miljöansvar.1

Venn-diagram med målgrupp i mitten

Steg 3: Definiera målgrupper med högt värde

Nästa steg är att överväga hur du kan mäta dina köparprofiler. Värdefulla målgrupper kan till exempel vara återkommande besökare eller personer som gör flera inköp. Om det finns återkommande önskemål, behov eller smärtpunkter hos dessa kunder, se till att de adresseras. Målet med köparprofiler är att hjälpa dig bli mer effektiv med dina annonser och utgifter.

Kampanj på en stationär dator

Steg 4: Skapa din kampanj

När du skapar marknadsföringskampanjer kan du överväga att skapa kampanjer som är relevanta och intressanta för målgrupperna. Amazon Ads kan hjälpa dig att nå målgrupper med meningsfulla meddelanden. Genom att överväga köparprofiler kan du sedan börja skapa kampanjer som går hem hos dina målgrupper på platser där de redan konsumerar innehåll, vare sig det handlar om streamande video, sociala medier eller när de bläddrar bland produkter.

Exempel på köparprofiler

Här är tre exempel på specifika köparprofiler och deras shoppingvanor, samt hur de potentiellt kan skilja sig från andra profiler.

Fallstudie

Amazon Ads och Kantar genomförde en undersökning med 1 000 kunder på Amazon.ca för att få insikter om kanadensiska leksakskunder, vilket kan vara ett exempel på en köparprofil. Studien upptäckte att 92 % av kunderna köper leksaker som uppmuntrar kreativitet och 82 % föredrar leksaker som uppmuntrar lek utomhus och fysisk aktivitet.2

Röd och rosa grafik

Fallstudie

En brittisk undersökning från Amazon Ads och Kantar undersökte shoppingvanor bland kunder som köpte små köksapparater. Undersökningen upptäckte att 56 % som besökte Amazon.co.uk upptäckte ett nytt varumärke eller en ny produkt.3

Blå grafik

Fallstudie

En undersökning som Amazon Ads och Vogue Business genomförde 2022 med amerikanska lyxkonsumenter visade hur varumärken bättre kan förstå kundernas behov. Undersökningen fann till exempel att majoriteten (84 %) av dessa manliga kunder tittar på streamande innehåll och är överlag mer benägna att intressera sig för digitala beröringspunkter under shoppingresan. Män i generation Y är också 1,3 gånger mer benägna att göra sina inköp baserat på annonser som de sett på streamande TV-tjänster, jämfört med lyxkunder generellt.

Handväska och en klänning mot blå bakgrund

Använda köparprofiler

Köparprofiler kan användas för att bättre förstå målgrupper, bilda underlag för dina annonskampanjer och anpassa dina varumärkesmeddelanden. När du har insikter om olika köparprofiler kan du skapa kampanjer som organiskt tilltalar olika profiler och hjälper till att optimera dina marknadsföringsinsatser. Ju bättre du förstår din målgrupp, desto bättre kan du ge dem information och annonser som tilltalar dem. I slutändan kan köparprofiler hjälpa ditt varumärke och dina produkter att bli mer relevanta och användbara för dina kunder.

1 Amazon Ads och Environics Research, ”Social Values Global Consumer Themes,” USA, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien, 2021
2 Amazon Ads och Kantar, Leksaker P2P-undersökning, Kanada, 2021
3 Amazon Ads och Kantar, Små köksapparater P2P-undersökning, Storbritannien, 2021