Guide

Vad är bannerannonsering?

Bannerannonsering avser när en kreativ annons visas på en värdwebbplats i hopp om att den kommer att stimulera trafik till annonsörens egna webbplats.

Visa upp dina produkter och skapa kampanjer genom att börja använda Amazon Ads.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Våra produktions- och redigeringstjänster för annonsmaterial kan hjälpa dig att producera inspirerande videor i alla format.

Börja använda vår programmatiska displayannonsering för att visa upp ditt varumärke.

Enkelt uttryckt är bannerannonsering en typ av digital annonsering med kreativa annonser som kallas banners. En banner är en kreativ rektangulär annons som visas längst upp, utmed sidan eller längst ner på en webbplats i hopp om att den ska stimulera trafik till annonsörens egna webbplats, skapa medvetenhet och övergripande varumärkesövervägande. Denna typ av visuell onlineannonsering i bannerstil är en form av annonsvisning.

Hur fungerar bannerannonser?

Bannerannonser kan vara statiska eller dynamiska annonser som är strategiskt placerade på en webbplats för att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Genom bannerannonsering kan varumärken marknadsföra sitt varumärke och uppmuntra användare att besöka varumärkets webbplats. I likhet med andra former av onlineannonsering använder varumärken bannerannonsering av en mängd olika skäl. Oavsett om ett varumärkes avsikt är att skapa varumärkesmedvetenhet, generera fler klick och/eller stimulera trafik till varumärkets webbplats kan bannerannonser vara effektiva när det gäller att uppfylla ett varumärkes affärsmål.

Bannerannonser

Är bannerannonser effektiva?

Bannerannonser är ett effektivt sätt att öka kundtrafiken, sälja en produkt och/eller fånga kundens uppmärksamhet. För att avgöra om bannerannonsering är effektiv är det viktigt att titta på annonsens CTR, eller klickfrekvens. Klickfrekvensen definieras som antalet klick en annons får dividerat med antalet gånger annonsen visades eller antalet visningar som annonsen fått. Ju högre CTR en bannerannons har, desto effektivare är troligen annonsen. Varumärken kan undersöka sina tidigare kampanjresultat eller andra insikter för att förbättra klickfrekvensen.

Hur mycket kostar bannerannonser?

Det finns olika prismodeller baserat på vilken annonsvisningstaktik ett varumärke använder. På grund av bannerannonsernas dynamiska karaktär baseras kostnaden för bannerannonsering vanligtvis på en prismodell som kallas cost per mille, CPM, vilket är kostnaden per tusen visningar. Med annonser baserade på CPM har annonsörerna större flexibilitet att optimera kampanjer och maximera effektiviteten för sin budget.

Hur man skapar bannerannonser

För att komma igång med att skapa bannerannonser, och göra dessa så effektiva som möjligt, bör varumärken överväga några viktiga principer och steg.

  1. Sätta upp varumärkesmål. Varumärken måste tänka kritiskt kring hur framgång ser ut i en bannerannonskampanj och vilka åtgärder användare önskas vidta efter att ha sett bannerannonsen.
  2. Enas om en budget. Innan en bannerannons lanseras är det viktigt att veta hur mycket ett varumärke är villigt att investera så att det är tydligt hur stora annonsutgifter som kan gå till annonsen.
  3. Identifiera rätt målgrupp. Vem är annonsen avsedd att nå? Att se till att varumärket har rätt målgrupp i åtanke för bannerannonsen påverkar annonsens övergripande resultat.
  4. Skapa rätt CTA. Vad vill varumärket att användare ska göra? Det kan vara allt från att lära sig mer om varumärket eller klicka på annonsen till att prenumerera på nyhetsbrevet på deras webbplats.
  5. Hur kommer annonsmaterialet att se ut? Detta bör vara baserat på både varumärkets affärsmål och kreativa inriktning. Bannerannonsmaterial bör omfatta varumärkeslogotyper, högkvalitativa bilder, läsbar text och övergripande företagsbranding.

Dessa faktorer är viktiga för att ett varumärke ska kunna ha tydliga framgångskriterier och se till att bannerns annonsmaterial ligger i linje med affärsmålet.

Standardstorlekar och format för bannerannonser

Populära bannerannonsstorlekar

Populära bannerannonsstorlekar

Framgångsrika bannerannonser kan se olika ut beroende på varumärkets branding, mål och övergripande kreativa vision. Annonsstorleken beror på bannerannonsens form, som skiljer sig åt beroende på annonsformatet. Interactive Advertising Bureau (IAB) fastställer standarderna för annonsbranschen och skapar riktlinjer för digital annonsering. För att branschen ska kunna fungera smidigt utvecklar IAB standardannonsenheter/-storlekar som alla intressenter måste följa.

För bannerannonsstorlekar beror annonsspecifikationerna på bannerns form, som kan vara allt från en medelstor till stor rektangel, en liten till medelstor kvadrat, en halvsida med mera. De tre standardannonsformaten är leaderboard (728 x 90), medelstor rektangel (300 x 250) och skyscraper (160 x 600).

Vanliga bannerannonsformat

Vanliga bannerannonsformat

Olika bannerannonsformat används beroende på annonsens placering på en webbsida. Annonsstorleken varierar för varje bannerannonsformat. Leaderboard-annonser är bland de vanligaste och bäst presterande bannerannonserna, tack vare sin placering längst upp på sidan. De har hög annonsvisning tack vare annonsens placering längst upp på webbsidan.1 Leaderboard-annonser ses ofta omedelbart av besökare på sidan, och om de är tillräckligt engagerande kan de locka användare att klicka på annonsen. Skyscraper-annonser har i sin tur en lång, tunn form, därav namnet. Dessa annonser placeras ofta utmed sidan på en webbsida och sträcker sig från topp till botten. Varumärken kan använda skyscraper-annonser för att uppmuntra besökare att titta på bannerannonsen och därmed öka varumärkeskännedom eller klicka på annonsen för att komma till varumärkets egen webbplats.

storlekar och format för bannerannonser

Ett exempel på bannerannonsstorlekar och -layouter.

Amazon Ads rekommenderade storlekar

Amazon Ads rekommenderar annonsstorlekar som hjälper varumärken att vara så effektiva som möjligt när det gäller att nå sina kunder.

Exempel på bannerannonsering

Nedan följer exempel som visar upp olika kreativa metoder för bannerannonser, vilka alla är effektfulla på sitt sätt:

Prime Video använder bannerannonser för att nå målgrupper på IMDb.


Prime Video använder bannerannonser för att nå målgrupper på IMDb.

IMDb TV visar exempel på bannerannonser för mobil.


IMDb TV visar exempel på bannerannonser för mobil.

Bannerannonsering är ett effektivt verktyg för att öka kundmedvetenheten och den övergripande trafiken till din webbplats med hjälp av en kreativ bannerannons. Hitta fler framgångsrika bannerannonser genom att utforska andra exempel på riktiga visningsannonser.