Annonsservrar och hur de fungerar

Vad är en annonsserver?

Annonsservrar är de tekniska motorerna som gör det möjligt för annonsörer och utgivare att optimera, hantera, och distribuera annonser över en mängd betalkanaler. Baserat på en kombination av inställningar för annonskampanjer som målgruppssegment, budget och tidslinje beräknar annonsservrar i realtid de bästa annonserna att läsa in för specifika målgrupper på en rad enheter, detaljhandels-, och mediekanaler.

Vad är skillnaden mellan annonsservrar från första part och tredje part?

Ett mycket varierat tvärsnitt av behov och utmaningar kräver olika typer av annonsservrar: förstapartsannonsservrar drivs av utgivare som erbjuder annonsutrymme på sina webbplatser för direkta eller programmatiska kampanjer. Den här typen accepterar en rad annonsmaterial för att fylla annonsinventarier med hjälp av anpassningsbara parametrar för att nå en målgrupp och sedan mäta resultaten genom klick, visningar och synbarhet. Tredjepartsannonsservrar ägs av externa parter och används av annonsörer som syftar till att nå särskilda målgrupper och kampanjmål med bättre kontroll över deras annonsmaterial för att interagera med flera utgivare samtidigt. Framförallt centraliserar dessa annonsservrar kampanjhantering och mätning när annonser visas och intresserar kunder, streamare och webbläsare på utgivarwebbplatser.

Hur fungerar en annonsserver?

När målgrupper surfar på webben, lyssnar på podcasts eller streamar video kommunicerar annonsservrar med varandra för att visa en digital kampanj på bråkdelar av en sekund. När användaren öppnar en webbplats anropar webbläsaren en utgivares webbserver för sidans innehåll. Denna process loopar in annonsservrar för att dynamiskt visa upp de mest relevanta annonserna genom att anpassa sig till kampanjparametrar, vilket förenklar annonsköps- och planeringsprocessen för digital annonsering.

Vad är annonsserverteknik?

Annonsserverteknik är en typ av adtech som används för att distribuera och optimera digitala kampanjer. Det kan gälla allt från att bygga varumärkesspecifika annonsmaterial till att automatisera hur de når målgrupperna. Tekniken förlitar sig på att servrar kommunicerar med varandra för att programmatiskt köpa, sälja, och placera en annons framför de mest relevanta målgrupperna vid rätt tidpunkt och över ett spektrum av mediekanaler. En av de många funktionerna hos en annonsserver är att leverera annonser över visuella, ljudbaserade och interaktiva format och därigenom förbättra de digitala kundresorna i olika annonskampanjer.

Hur är annonsservrar kopplade till DSP och/eller SSP?

Annonsörer räknar med DSP-marknadsplatser (demand side-platform) för att få tillgång till utgivarinventering och inköpsplaceringar för videoannonser, displayannonsering och mobilannonser. Amazon DSP är ett sådant exempel som gör det möjligt för annonsörer och byråer att köpa medieplaceringar som ska levereras programmatiskt på Amazon-webbplatser, utgivarwebbplatser, och tredjepartsbyten. Utgivare som vill sälja annonsutrymme utnyttjar plattformar på utbudssidan som automatiserar försäljning av digitala annonshändelser över flera användarvänliga medier, så kallade utgivarannonsservrar. Amazon Publisher Services erbjuder molnbaserade tjänster och verktyg som gör det möjligt för digitala utgivare att effektivt tjäna pengar på sitt innehåll och sina inventarier. Samtidigt sätter man transparens i fokus när det gäller utgifterna för digital annonsleverans.

Annonsservernätverk, DSP:er, och SSP:er är element i programmatisk annonsering som ger annonsörer flexibilitet att köpa och sälja annonser på ett automatiserat sätt.

Vad är exempel på annonsservrar?

Det finns flera typer av annonsservrar, Amazon Ad Server är ett bra exempel. Amazon Ad Server är en flerkanalig, tredjepartsannonsserver för annonsörer och byråer som implementerar digitala annonseringsstrategier genom att bygga annonser, hantera och optimera kampanjer samt mäta insikter för att därigenom enkelt leverera premiumannonsupplevelser med hög relevans. Annonsförfattare kan exportera och generera filer som banners eller video med Amazon Ad Server, vilket ger flexibilitet och frihet att flytta annonsmaterial mellan annonsservrar.

Hur mäts annonsservrar?

Annonsservrar ökar intäkterna för en rad händelsestyrda leveransnyckeltal, som kostnad per visning, kostnad per klick och kostnad per konvertering när en annons visas. Ytterligare funktioner som hanterade tjänster, utbildning och support samt avancerad mätanalys och avancerade mätfunktioner ökar intäkterna ytterligare. Annonsservrar tar ut avgifter för att leverera annonser till tittare baserat på nyckeltal för digitala kanaler, format, analys och synbarhet. Basavgifterna bestämmer vanligtvis hur många gånger en annons läses in och visas, antingen enligt branschstandardriktlinjer eller visningar. Avgifterna kan också ta hänsyn till när en annons klickas på och när detta leder till ett köp.