Behöver du hjälp med onlinevideoannonser? Här kommer sex tips.

Konsumenter i USA spenderar i genomsnitt 14 timmar per vecka med att titta på digital video.1 68 % av de digitala tittarna uppgav även att de föredrar att lära sig om nya produkter eller tjänster genom att titta på en video.2 Det är där vi kommer in.

Vill du lära dig hur ditt varumärke kan dra nytta av en annonseringsstrategi?

Det finns ett överflöd av möjligheter i en mängd streamande TV-annonser (OTT-annonser) och onlinevideoannonser (OLV) via Amazon DSP, som visas på egna hemsidor och informationssidor såväl som outstream- eller native-videoannonser utanför webbplatsen. OLV-annonser kan främja både varumärkeskännedomen och öka försäljningen i den nedre tratten, och om du vill köra marknadsföringskampanjer i videoformat bör du dessutom hålla koll på engagemangsnyckeltal. När du skapar OLV-annonser kan variabler såsom videolängd och tallängd göra skillnad i dina nyckeltal (KPI). Baserat på genomsnittliga resultat från tusentals annonser som visas i USA har vi sammanställt sex insikter för att säkerställa att dina annonser är optimerade för din målgrupp.

1. Förbättra nyckeltalen för övervägande

Om ditt primära mål är att öka varumärkesövervägandet kan det vara till stor hjälp att fokusera på frekvensen på informationssidvisning (DPVR) för dina OLV-annonser. Ett klick är inte nödvändigt för en informationssidvisning – det är besök på informationssidan inom 14 dagar efter att ha sett reklamen. Det betyder att informationssidvisningar kan innebära en mer genomtänkt process, jämfört med omedelbara klick. Att få fler kunder att titta på och agera på dina annonser är ett sätt att få din målgrupp att växa. Här kommer tre rekommendationer baserade på våra insikter om annonsmaterial. När du skapar annonser för ditt varumärke är det också en bra idé att köra A/B-tester för att bekräfta förbättringar med din unika målgrupp.

Timing är allt

När det gäller DPVR är den perfekta videolängden mellan 24–29 sekunder.3 Videor av den längden hade högst genomsnittlig DPVR – 181 % högre än videor som varade i max. sex sekunder.4 Detta är den perfekta varaktigheten för att marknadsföra dina senaste eller utvalda produkter, till exempel.

graf som visar en 181-procentig ökning av DPVR

Genomsnittlig DPVR ökade med 181 % för videor som är mellan 24–29 sekunder långa

graf som visar en 37-procentig ökning av genomsnittlig DPVR

Genomsnittlig DPVR ökade med 37 % för videor med tal

Var inte rädd för att tala

Tillägg av tal i OLV-annonser ökade genomsnittlig DPVR med 37 %.5 Man bör lägga in tal redan i början av videon och då menar vi i samband med att videon börjar. En fördröjning på så lite som en sekund ledde till en minskning av genomsnittlig DPVR med 22 %.6 Fortsätt talet under 30–50 % av den totala videolängden, eftersom det förbättrade genomsnittlig DPVR med 40 %, jämfört med videor där talet bara varade i upp till 10 % av den totala tiden.7

Två talare är bättre än en

Undrar du vem som ska stå för allt snack? Vi har svaret. Att inkludera två talare i annonser ledde till en ökning av genomsnittlig DPVR med 10 % jämfört med en talare.8 Detta inkluderar voiceover-tal, berättande, eller dialog. Genomsnittlig DPVR minskade med upp till 45 % för videor som hade fler än två talare, så begränsa rösterna i din annons till de två. 9

graf som visar en 10-procentig ökning av genomsnittlig DPVR

Videor med två talare ledde till en ökning av genomsnittlig DPVR med 10 %

2. Hjälper till att öka försäljningen

Om nyckeltal som du främst fokuserar på avser försäljning, till exempel köpfrekvensen per antal visningar (PR) eller avkastning på annonskostnader (ROAS), finns det några olika rekommendationer du bör känna till. Dessa tips för video- och tallängd för OLV-annonser visade förbättringar i dessa nyckeltal, men återigen bör du köra A/B-tester för att hitta lämpliga parametrar för ditt unika varumärke.

Tänk på videolängden

Om PR är det viktigaste nyckeltalet du överväger är den perfekta videolängden 10 sekunder.10 Videor med en varaktighet på 10 sekunder hade ett genomsnittligt PR som var 51 % högre än de med en varaktighet på max. sex sekunder.11

graf som visar en 51-procentig ökning av genomsnittligt PR

Videor med en varaktighet på 10 sekunder hade en ökning av genomsnittligt PR med 51 %

graf som visar en 24-procentig ökning av genomsnittligt PR

Videor där varaktigheten för tal var 80–90 % av den totala videolängden hade en 24-procentig ökning av genomsnittligt PR

Om du använder tal, använd mycket

Först och främst fann vi att det inte fanns någon signifikant skillnad för PR mellan videor som hade tal eller saknade tal. Om du bestämmer dig för att använda tal i dina OLV-annonser, kan det därför vara bra att veta att tal som varar under en merpart av videon (60–90 % av den totala längden) ger bättre resultat för PR.12 Tal som varar under 80–90 % av videon hade bäst genomsnittligt PR, 24 % högre än videor där talet varade i max. 10 % av den totala annonslängden.13

Ju fler talare, desto bättre

Att ha flera talare som nämner dina produkter eller ditt varumärke i annonserna kan hjälpa till att öka din försäljning. Det ideala antalet röster är två eller tre, i vilka fall genomsnittligt PR steg med 26 % jämfört med videor som bara hade en talare.14

graf som visar en 26-procentig ökning av genomsnittligt PR

Videor med två eller tre röster hade en 26-procentig ökning av genomsnittligt PR

Läs mer

Vill du veta mer om hur du kan optimera annonsmaterial? Utforska andra sätt att förbättra kampanjer för en mängd andra typer av annonser, inklusive streamande TV-annonser och annonser för specifika branscher såsom livsmedelsprodukter och hushållsartiklar.

1-2 Wyzowl: The State of Video Marketing, jan 2020.
3-14 Amazon Internal, mars 2021, USA.