Guide

Vikten av nyckeltal för marknadsföring i digital annonsering

Nyckeltal för marknadsföring mäter marknadsföringskampanjernas framgång och visar hur bra kampanjer spårar mot nyckeltal (KPI:er). De är en av de viktigaste inslagen i en kampanj, och utan dem skulle marknadsföringsteamen inte med säkerhet veta om deras marknadsföringsstrategi är framgångsrik

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Mät och optimera varje visning med vårt stora utbud av insikter om shopping, streamande och surfning.

Amazon Attribution är en lösning för mätning av annonsering och analys som ger marknadsförare insikt i hur deras marknadsföringskanaler utanför Amazon presterar på Amazon.

Här kommer vi att utforska grunderna för marknadsföringsnyckeltal och KPI:er, dela användbara nyckeltal och mål och nyckelresultat (OKR:er) för digitala marknadsförare samt diskutera vilka Amazon Ads-lösningar som mest effektivt kan hjälpa till med att mäta kampanjer.

Vad är nyckeltal för marknadsföring?

Nyckeltal för marknadsföring är ett kvantifierbart sätt att spåra resultat och ett viktigt marknadföringsverktyg för att mäta effektiviteten hos en kampanj. Vilka nyckeltal för marknadsföring som är lämpligast varierar kraftigt från en kampanj till en annan, men i allmänhet mäter de kampanjens effekter på målgruppens handlingar. Rätt nyckeltal för marknadsföring och mätning är de som i slutändan har störst inverkan på dina affärsmål, vilket för en kampanj kan vara försäljningen som den genererar men inkrementell räckvidd för en annan. Genom att hjälpa dig att förstå hur effektiva kampanjerna är hjälper nyckeltal för marknadsföring marknadsförare att optimera pågående kampanjer och planera för framtida kampanjer.

Vilka är några exempel på nyckeltal för marknadsföring?

Det finns hundratals nyckeltal som marknadsförare kan använda för att avgöra hur framgångsrik en kampanj är. Det handlar om att välja rätt för varje enskild strategi.

Olika nyckeltal ger dig olika insikter. Öppning av e-post och klick kan till exempel visa engagemangsnivå, medan antalet avslutade prenumerationer kan ge en fingervisning om målgrupperna tycker att innehållet är intressant och relevant. Annons- och videovisningar hjälper dig att mäta kampanjens räckvidd. Kostnad per åtgärd kan hjälpa dig att spåra kampanjens effektivitet.

Här kommer exempel på nyckeltal för olika marknadsföringskanaler som kan hjälpa marknadsförare att fatta välgrundade beslut om hur de bäst optimerar sina budgetar.

  • E-postmarknadsföring: öppning av e-post, vidarebefordring av e-post och avslutande av prenumerationer
  • Digital marknadsföring: klickfrekvens, kostnad per åtgärd (CPA) och visningar
  • Sociala medier: antal följare, visningar eller räckvidd och intressegrad
  • Webbplats: total trafik, avvisningstakt, nya kunder, återkommande kunder, tid som spenderas på webbplatsen och trafikkällor samt konverteringar
  • Innehållsmarknadsföring: bloggaktivitet, mängden innehåll som delas, nedladdningar av innehåll och kvalificerade leads via formulär för generering av leads
  • Videoannonser och streamande TV-annonser: visningar och total visningstid
  • Försäljning: svarstid för försäljningsteamet, antal försäljningssamtal och recensioner av försäljningssamtal
  • Intäkter: hur mycket intäkter varje kanal genererar
  • SEO: genomsnittlig ranking för nyckelord, sökvolym för nyckelord och ekologisk trafik
  • Kvalitet: Kvalitetsresultat, nettomarknadsföringspoäng, recensioner och återkommande intäkter per månad

Varför är nyckeltal för marknadsföring viktigt?

Nyckeltal för marknadsföring har avgörande betydelse eftersom de hjälper varumärken att avgöra om kampanjer är framgångsrika. Dessutom ger de insikter som du kan anpassa framtida kampanjer efter. De hjälper marknadsförare att förstå hur deras kampanjer driver mot deras affärsmål och ligger till grund för beslut om hur deras kampanjer och marknadsföringskanaler bör optimeras.

Dessa insikter hjälper marknadsföringsteam att förstå om de har uppnått sina mål gällande medvetenhet, engagemang, försäljning, genereringar av leads samt att nå nya kunder med mera. Dessa digitala analyser fungerar också som ett system för tidig varning om marknadsföringskampanjer inte fungerar som förväntat, och kan hjälpa till med att effektivisera beslutsfattandet för att justera kampanjer i realtid.

Slutligen är nyckeltal för marknadsföring det främsta sättet för marknadsförare att visa vilken inverkan marknadsföring och annonsering har för deras företag eller organisation. Detta kan ge information om årlig budget och personalstyrka, vilket gör dessa insikter viktiga utöver pågående mätning och kampanjplanering.

Vilka nyckeltal för marknadsföring och KPI:er är viktigast för digital annonsering?

Nyckeltal för verksamheten visar hur bra kampanjer gör ifrån sig gentemot mot varje kampanjmål. Även om marknadsföringsteam övervakar en mängd olika nyckeltal bör varje kampanj endast ha en handfull KPI:er. De bör vara specifika, mätbara och möjliga att uppnå inom kampanjens tidsram.

KPI:er ändras över tid och det finns inte en uppsättning som fungerar för varje kampanj. Dessutom ser mätningen annorlunda ut i varje steg av marknadsföringstratten. Med detta sagt kommer här tre KPI:er och nyckeltal som kan hjälpa digitala marknadsförare med mätningen.

1. Leadgenerering

Att spåra nya leads som genereras och konverteringstakten, eller procentandelen leads som blir kunder, är två av de bästa nyckeltalen för att mäta en ökning i genereringen av leads från en digital annonskampanj. Användare av Amazon Ads kan hitta dessa konverteringsmått i Amazons kampanjrapportering och se fördelningen av dessa nyckeltal enligt kategorier som kampanj, annonsmaterial och produkt-ASIN. Verktyg som Amazon Attribution (beta), som är ett marknadsföringstillskrivningsverktyg som fokuserar på att mäta kampanjer som inte är på Amazon såsom e-post, sökning och sociala medier, kan också hjälpa annonsörer att förstå konverteringsnyckeltal på Amazon, inklusive produktsidvisningar, kundvagnskonvertering och inköp.

2. Investeringsavkastning

För att mäta investeringsavkastning (ROI) bör marknadsförarna jämföra kundens livstidsvärde (CLV) med kundförvärvskostnaden (CAC). Kundens livstidsvärde är hur mycket intäkter en genomsnittlig kund genererar under en angiven tidsperiod, medan kundförvärvskostnaden är hur mycket ett varumärke behöver spendera för att få en ny kund. Om kundförvärvskostnaden är mycket hög och kundens livstidsvärde är lågt är det en stark indikator på att det finns ett behov att ändra vilken målgrupp som nås av marknadsföringsstrategin.

3. Visningsandel

Visningsandelen är måttet på hur väl ett varumärke presterar på en viss kanal jämfört med dess totala potentiella målgrupp. Det är till exempel hur många gånger din visningsannons visas som en procentandel av det totala antalet möjliga behöriga visningar. En ökning av visningsandelen kan innebära att ett varumärke visas oftare och har potential att driva på en ökning av försäljningen.

Mäta kampanjens effektivitet på Amazon

Amazon Ads erbjuder flera alternativ för att stöda en nyckeltalsbaserad strategi. Amazon DSP erbjuder till exempel, utan extra kostnad för annonsörer, målgruppsinsikter och resultatrapportering före och efter kampanjer. Detta hjälper marknadsförare att förstå vilka nyckeltal för marknadsföring som driver resultat. Amazon Attribution (beta) är en lösning för mätning av annonsering och analys som kan hjälpa dig att spåra effekten av marknadsföringskanaler som inte är Amazon, inklusive sökning, sociala medier, video, visningar och e-post, och jämföra det med varumärkets resultat på Amazon.

Våra rapporterings- och mätlösningar hjälper alla marknadsförare från nystartade företag till annonseringsbyråer och etablerade varumärken att noggrant mäta annonseringens inverkan och gör det enkelt att planera, optimera och mäta marknadsföringskampanjer.