Hur varumärkesstatistik kan hjälpa dig att förbättra din annonsering i varje skede av marknadsföringstratten

21 februari 2022 | Av Dora Wang, chef för innehållsmarknadsföring

När det gäller att mäta annonseringseffektiviteten är försäljning bara början. Varumärken behöver också veta hur deras marknadsföring påverkar alla kundinteraktioner som leder till köp och hur detta översätts till en eventuell företagstillväxt. På Amazon Ads unBoxed-konferensenförklarade Scott Collins, produktchef på Amazon Ads, hur varumärkesstatistik (beta) kan hjälpa dig att få de insikter du behöver för att förstå och optimera din annonsering.

Hur varumärkesstatistik (beta) kan hjälpa din annonsering

Med varumärkesstatistik kan du:

Mät

Mät

Mät effekten av din övre och mellersta trattaktik och se hur kunder interagerar med ditt varumärke genom hela marknadsföringstratten.

bedöm

Bedöm

Bedöm värdet av handelsintresset genom att titta på försäljning som genererats under en 12-månaders tillbakablicksperiod.

Optimera

Optimera

Optimera dina strukturella marknadsförings- och annonseringsinsatser i Amazons Store för att intressera fler kunder och bygga upp ditt varumärke.

Övervaka

Övervaka

Övervaka dina resultat i förhållande till din kategori och dina konkurrenter i varje skede av inköpsresan.

Insikter som du får tillgång till med varumärkesstatistik

Här är exempel på de insikter du kan få tillgång till genom varumärkesstatistik:

 • Kundens engagemangsgrad är procentandelen kunder i den valda kategorin som har slutfört ett övervägandeevenemang eller ett köp med dig.
 • Kundkonverteringsnyckeltal är det totala antalet kunder som konverterade efter att ha slutfört någon av följande åtgärder: informationssidvy, varumärkessökning och informationssidvy eller Lägg till i kundvagnen.
 • Försäljning till nya kunder är andelen köpare som varit nya för ditt varumärke de senaste 12 månaderna.
 • Varumärkessökningar är det totala antalet kunder som har gjort efterforskningar med ditt varumärkesnamn men som inte har gått vidare med att överväga dig eller att köpa från dig i den kategorin.
 • Medvetenhetsindex och övervägandeindex är riktmärken som beräknas med hjälp av dussintals handelsåtaganden som har orsakssamband med övervägande och försäljning.
 • Inköpssegmentet är det totala antalet kunder som är 1) varumärkeskunder, 2) de som har köpt från ditt varumärke den veckan men kanske inte köper igen, och 3) de bästa 10 % eller Prenumerera och spara – de som är de bästa 10 % av försäljningspådrivarna eller de som använder Prenumerera och spara med ditt varumärke.

Hur man tillämpar varumärkesstatistik (beta) på annonseringsstrategi

Så, vad gör du med dessa insikter? Collins hjälpte målgruppen genom att använda ett fiktiv varumärke, KitchenSmart, som säljer köksutrustning och hushållsapparater.

Exempel på insikter på kännedomsnivå

I sitt exempel har KitchenSmart dessa insikter på kännedomsnivå från varumärkesstatistik:

 • Antalet kunder som genomför endast varumärkessökningar ligger bekvämt över kategorins median, men under de bäst presterande.
 • Deras medvetenhetsindex visar att de har lägre kännedom än 35 % av konkurrenterna.
 • Kundens engagemangsgrad visar att de bara engagerar omkring 10–20 % av kunderna i den kategorin, vilket lämnar 80–90 % att uppnå.

Collins rekommenderade följande taktiker för detta exempel:

 1. Starta en ny kampanj för Streamande TV-annonser på Fire TV för att introducera det egna varumärket för fler Amazon-kunder och öka kännedomen och intresset. Komplettera detta med kampanjer för displayannoner som når målgrupper som handlar liknande produkter.
 2. För att hjälpa till att bygga vidare på det här nya intresset, kan man använda Sponsored Brands och en anpassad budjustering för att öka buden för placering högst upp i sökresultaten så att de är närvarande för dessa nya shoppingfrågor.
 3. Använd en mängd olika strategier för inriktning på Sponsored Display – från produktkategoriinriktning till återmarknadsföring efter visning – för att öka medvetenheten om varumärket där kunderna spenderar tid.
 4. Använda varumärkeslösningarna Posts och Amazon Live, tillgängliga utan kostnad, för att hjälpa till att berätta den egna historien och engagera kunder vid fler beröringspunkter.

Exempel på insikter på övervägandenivå

Därefter tittar KitchenSmart på sina insikter på övervägandenivå:

 • Deras övervägandeindex visar att KitchenSmart håller på att minska klyftan till dem som presterar bäst i sin kategori.
 • Deras takt för övervägande till konvertering ligger långt över medianvärdet.
 • De upptäcker att gruppen av kunder som både handlade efter sitt varumärke och tittade på deras informationssidor genererar nästan dubbla avkastningen på engagemang än kunder som bara tittade på deras informationssidor.

Collins rekommenderade dessa betalda och strukturella marknadsföringstaktiker för att hjälpa till att öka varumärkesavsikten bland kunderna:

 1. Skapa videokampanjer för Sponsored Brands och lägga bud på nyckelord och produkter utan varumärke för att hjälpa till att öka synligheten för det egna varumärket med relevanta målgrupper.
 2. Visa sina mest sålda produkter på en framträdande plats i sin Store.

Exempel på insikter på köpnivå

Slutligen tittar KitchenSmart på inköpssegmenten:

 • De främsta 10 % av deras kunder driver över 2x mer värde efter köpet än deras andra varumärkeskunder.

Collins rekommenderade dessa taktiker för att hjälpa till att stimulera fler upprepade inköp och få fler av de främsta 10 % och Prenumerera och spara-kunder:

 1. Förnya butiken genom att skapa dedikerade undersidor för produktkategorierna, markera de bästsäljande produkterna för att göra dem mer synliga och använda köpbara bildpaneler, som har knappen Lägg till i kundvagnen.
 2. Använd återmarknadsföring av inköp för Sponsored Display för att hålla konversationen igång med målgrupper av tidigare köpare.

Är du intresserad av att se hur varumärkesstatistik kan hjälpa till att förbättra dina varumärkesmått? Få tillgång till varumärkesstatistik i Amazon Ads-konsoleneller via Amazon Ads Partners som har slutfört integreringen av sin varumärkesstatistik.