Zasady dotyczące reklam wyświetlanych podczas wydarzeń Black Friday i Cyber Monday w 2021 r. — uniwersalne reguły (wszystkie materiały reklamowe)

SPIS TREŚCI

1. Przegląd
3. Wytyczne redakcyjne (wszystkie materiały reklamowe)
4. Zasady dotyczące używania odniesień do wydarzeń Black Friday i Cyber Monday
5. Wytyczne dotyczące zdjęć lifestylowych

1. Przegląd

Poniższe zasady dotyczą wszystkich miejsc docelowych używanych podczas wydarzeń Black Friday i Cyber Monday (BFCM) i obowiązują wszystkich reklamodawców, w tym reklamodawców korzystających z usługi zarządzanej oraz reklamodawców korzystających z rozwiązań samoobsługowych.

Wszystkie reklamy na stronach wydarzeń muszą być zgodne z wytycznymi przewodnika redakcyjnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta.

Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące usługi Amazon Ads mają zastosowanie do wszystkich reklam wyświetlanych podczas wydarzeń Black Friday i Cyber Monday i można je znaleźć tutaj.

2. Format i funkcjonalność reklamy

2.1 Treść materiału reklamowego

W niektórych przypadkach może być konieczne sprawdzenie treści materiału reklamowego, aby upewnić się, że klient rozumie ofertę oraz wie, co musi zrobić, aby móc z niej skorzystać. Aby zapewnić dokładne zrozumienie, należy na przykład podać markę, nazwę produktu lub kategorię i/lub logo marki.

2.2 Reklamy alkoholu

Niedozwolone podczas wydarzeń Black Friday i Cyber Monday (z wyjątkiem Japonii). Odstępstwa od tej zasady mogą być dopuszczalne. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy jednak skontaktować się z zespołem obsługi klienta.

2.3 Długość tekstu

Maksymalnie 3 wiersze, z wyjątkiem materiałów reklamowych o rozdzielczości 160 x 600 (reklamy statyczne i reklamy dynamiczne e-commerce) i 300 x 250 (tylko reklamy statyczne), które mogą zawierać maksymalnie 5 wierszy. Ogranicza to liczbę produktów, marek i kategorii, które można uwzględnić w materiale reklamowym po zastosowaniu się do poniższych rekomendacji. Tekst zastrzeżenia i logo nie są wliczane do liczby wierszy.

2.4 Wezwanie do działania

Wezwanie do działania nie jest dozwolone na stronach wydarzenia w przypadku reklam statycznych.

Treść materiału reklamowego nie może pokrywać się z treścią wezwania do działania. Jeśli wezwanie do działania zawiera tekst „Kup teraz”, treść materiału reklamowego nie powinna zawierać wyrażenia „Kup XX produkty”. Może natomiast zawierać określenia typu „Odkryj”, „Poznaj” lub podobne.

2.5 Strony docelowe

Strona docelowa musi przedstawiać dokładnie ten sam produkt, który znajduje się na reklamie banerowej (a nie warianty tego produktu).

2.6 Użycie logo

Zaleca się używanie logo w przypadku wszystkich materiałów reklamowych.

 • Logo może być w pełnym kolorze (jeśli spełnia wymogi współczynnika kontrastu) lub czarne (dowolny kolor z zatwierdzonej palety).
 • Materiał reklamowy może zawierać jedno logo tej samej marki.
 • Logo może być wyświetlane na obrazie ASIN-u (zdjęciu bezcieniowym typu packshot) lub występować samodzielnie.
 • Nazwa marki lub logo reklamodawcy muszą być przedstawione w reklamie w sposób czytelny, aby umożliwić klientom szybką identyfikację reklamodawcy (w reklamach treści rozrywkowych tytuł filmu, programu telewizyjnego itp. może być traktowany jako nazwa marki).
 • Tekst stanowiący część logo marki nie podlega wymaganiom dotyczącym minimalnego rozmiaru czcionki opisanym w specyfikacji reklamy, pod warunkiem że reklamodawca jest rozpoznawalny.
 • Billboard na komputery, H1, wakescreen i KSO: wszystkie teksty i obrazy stanowiące część logo marki muszą być czytelne.
 • Reklamy na telefony komórkowe: W przypadku reklam na telefony komórkowe 320 x 50, 414 x 125 i 728 x 90 (jeśli na przykład ilość miejsca na jednostki reklamowe jest ograniczona) tekst stanowiący część logo nie musi być czytelny, pod warunkiem że samo logo spełnia wymagania dotyczące minimalnego rozmiaru czcionki.
 • Statyczne materiały reklamowe i responsywne materiały reklamowe e-commerce (REC): Nazwa marki nie może pojawiać się w tekście reklamowym, jeśli logo znajduje się na materiale reklamowym (samodzielnie lub na obrazie ASIN-u).
 • Wyjątek (dotyczy tylko reklam statycznych): Dwa logo różnych marek mogą być używane, gdy obie marki stanowią integralną część produktu.
  • Dodatkowy produkt może być uwzględniony w materiale reklamowym, o ile stanowi on nieodłączną część reklamowanego produktu (produkt dodatkowy nie jest głównym reklamowanym produktem).
  • Kampania jest opłacana ze środków przeznaczonych na działania marketingowe lub środków innej firmy.

2.7 Wielofunkcyjna komunikacja

Banery reklamowe i ich odmiany powodują przekierowanie do odpowiedniego sklepu marki lub strony docelowej, więc komunikat znajdujący się w miejscu docelowym powinien odpowiadać komunikatowi prezentowanemu na wszystkich banerach reklamowych. Umożliwia to klientom znalezienie na stronie docelowej produktów i ofert promocyjnych uwzględnionych na banerach.

Nie należy umieszczać informacji o oszczędnościach procentowych ani kwotowych na banerach głównych ani karuzelach stron docelowych (dozwolone są tylko ogólne komunikaty dotyczące oszczędności, np. „Zaoszczędź na Pantry Essentials”).

2.8 Stwierdzenia dotyczące oszczędności

W przypadku wszystkich ofert dozwolone są tylko oszczędności procentowe. Oszczędności kwotowe nie są dozwolone.

2.9 Obrazy produktów

 • Pojedynczy ASIN:
  • Jeden ASIN: dozwolony w przypadku wszystkich wersji materiałów reklamowych.
  • Pakiet ASIN-ów: dozwolony w przypadku wszystkich wersji materiałów reklamowych (zostanie użyta uproszczona wersja ASIN-u).
  • W przypadku rozdzielczości 320 x 50 prezentowane są tylko główne produkty (dotyczy tylko reklam statycznych).
 • Wiele ASIN-ów:
  • Dwa ASIN-y we wszystkich wersjach materiałów reklamowych (z wyjątkiem 320 x 50). Materiał reklamowy musi prowadzić do strony docelowej z wieloma ASIN-ami.
  • Treść materiału reklamowego musi zawierać odniesienia do wielu ASIN-ów i odnosić się do wyboru lub kategorii produktów znajdujących się w ofercie sklepu danej marki.

2.10 Superlatywy

Nie należy używać takich przymiotników, jak „Świetny”, „Niesamowity”, „Wspaniały”, „Fantastyczny”.

2.11 Personalizacja materiału reklamowego

„Twoje ulubione” lub podobne słowa opisujące oferty lub promocje są niedozwolone.

2.12 Ampersand (znak &)

Użycie symbolu ampersand („&”) jest dozwolone we wszystkich lokalizacjach.

2.13 Komunikaty teaserowe

Używanie komunikatów teaserowych, takich jak „Wkrótce pojawi się coś wyjątkowego!”, „Odliczanie trwa!” lub „Wróć wkrótce po więcej ciekawych ofert!”, nie jest dozwolone (za wyjątkiem Japonii).

3. Wytyczne redakcyjne (wszystkie materiały reklamowe)

Poniższe elementy są zabronione:

 • Błędy pisowni i błędy gramatyczne, takie jak źle użyty czas gramatyczny.
  • Slang i gry słów (np. skróty używane w mowie potocznej) są dopuszczalne, jeśli reklamy są zgodne ze wszystkimi pozostałymi zasadami.
 • Losowe stosowanie wielkich liter (np. „Słuchawki o wysokiej JAKOŚCI”), z wyjątkiem typowych skrótów lub znaków towarowych.
 • Niewłaściwa interpunkcja, na przykład powtarzające się znaki zapytania lub wykrzykniki („!!!”).
 • Znaki specjalne, takie jak @, emotikony lub grafika ASCII, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią część logo reklamodawcy lub są umieszczone na obrazie produktu lub zdjęciu bezcieniowym (packshot).
 • Hasztagi (#) są dozwolone.

4. Zasady dotyczące używania odniesień do wydarzeń Black Friday i Cyber Monday

Niniejsze zasady dotyczą wszystkich reklamodawców i wszystkich produktów reklamowych (na przykład reklamodawców korzystających z usługi zarządzanej i reklamodawców korzystających z rozwiązań samoobsługowych, a także pakietów udziału w odsłonach, pakietów blast itp.).

4.1 Kluczowe zasady

 • Odniesienia do terminów „Black Friday” i „Cyber Monday” lub dowolnych ich odmian nie powinny wprowadzać klientów w błąd co do czasu obowiązywania oferty i powinny być używane przez uzasadniony okres, na który przypadają wydarzenia Black Friday i Cyber Monday. Termin „Black Month” jest niedopuszczalny.
 • Wszystkie reklamowane oferty powinny być aktywne w momencie wyświetlania reklamy. Umieszczanie treści teaserowych w ofertach nie jest dozwolone.
 • W Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej należy używać terminu „White Friday”, zamiast „Black Friday”.
 • W Brazylii termin „Black Week” jest dozwolony.
 • Jako reklamodawca ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i sprawdzonych metod dotyczących korzystania z terminów „Black Friday” i „Cyber Monday” w swojej lokalizacji.

4.2 Dodatkowe wydarzenia w szczytowym okresie zakupów

 • W Meksyku odniesienia do wydarzenia „Buen Fin” (10–16 listopada) nie powinny wprowadzać klienta w błąd co do czasu obowiązywania oferty. Oferty muszą być aktywne w momencie wyświetlania reklamy.
 • W Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej odniesienia do wydarzenia „Singles Day” lub „11:11”/„11/11”/„11.11” nie powinny wprowadzać klienta w błąd co do czasu obowiązywania oferty. Oferty muszą być aktywne w momencie wyświetlania reklamy.

5. Wytyczne dotyczące zdjęć lifestylowych

Ujęcia o charakterze lifestylowym są dozwolone w materiałach reklamowych, ale muszą spełniać następujące warunki:

 • Prezentować produkt w taki sposób, w jaki rzeczywiście będzie używany.
 • Ze zdjęcia musi wyraźnie wynikać, jaki produkt lub jaka kategoria są reklamowane.
  • Uwaga: w niektórych przypadkach produkt nie musi być częścią materiału reklamowego, jeśli na podstawie prezentowanych treści i obrazu klient jest w stanie wywnioskować, co jest reklamowane. (Na przykład długie rzęsy modelki reklamującej tusz do rzęs).
 • Kontekst prezentowanych treści musi być zgodny ze specyfiką reklamowanego produktu i kategorii.
 • Zdjęcie musi prezentować te same produkty, które znajdują się na stronie docelowej, w taki sposób, aby nic nie przesłaniało ich widoku.
 • Zdjęcie nie może przedstawiać produktów na tle lifestylowych treści. Tego rodzaju materiały reklamowe muszą spełniać wytyczne dotyczące obrazu produktu opisane w niniejszych zasadach.
  • Zdjęcia lifestylowe o charakterze hybrydowym (łączące ujęcie lifestylowe i ujęcie produktu) muszą spełniać wytyczne dotyczące obrazu produktu opisane w niniejszych zasadach.
 • Zdjęcie musi prowadzić do sklepów Store marki lub stron szczegółów produktów.

6. Wytyczne dotyczące produktów reklamowych

6.1 Materiały reklamowe dotyczące sklepu Store marki

 • Responsywne materiały reklamowe e-commerce marki muszą prowadzić do stron sklepów Store.
 • Wszystkie pomocnicze materiały reklamowe muszą uwzględniać materiały reklamowe sklepów Store marki.
 • Ujęcia o charakterze lifestylowym i ujęcia produktów są dozwolone w materiałach reklamowych.
 • Umieszczanie jakichkolwiek treści na niestandardowych obrazach nie jest dozwolone.

6.2 ASIN-y i responsywne materiały reklamowe e-commerce

 • Materiał reklamowy musi prowadzić do strony szczegółów produktu.
 • Obsługiwany jest pojedynczy obraz niestandardowy.
 • Możliwość edytowania tytułów produktów.
 • Format materiału reklamowego obsługuje do 20 ASIN-ów.
 • Plakietki są dozwolone.
 • Plakietki nie są dozwolone w formacie kuponu oferowanego przez dostawcę (VPC).

6.3 Reklamy statyczne

 • Reklamy statyczne są dozwolone w przypadku produktów nieendemicznych wyłącznie w Japonii, Kanadzie (część francuskojęzyczna) i Hiszpanii.
 • Mogą przedstawiać obrazy i teksty z pojedynczymi ASIN-ami lub wieloma ASIN-ami w zależności od rodzaju oferty (muszą na przykład przedstawiać obraz produktu, tekst, ofertę i miejsce docelowe na stronie docelowej).
 • Można używać wyłącznie wyrażeń „Oszczędności z [marka/kategoria produktu]”.

6.4 Miejsca docelowe na stronie docelowej

Strony sklepów Store, strony szczegółów produktu (tylko materiał reklamowy z pojedynczym ASIN-em), strony pozyskiwania leadów (tylko nieendemiczne) i strony z linkami (tylko nieendemiczne) w ramach wydarzeń Black Friday i Cyber Monday są dozwolone. Wszystkie inne typy stron docelowych są zabronione.

6.5 Sklepy Store marki

 • Nazwa strony zawierającej oferty może odwoływać się do takich terminów, jak „Oferty”, „Black Friday” lub „Cyber Monday”.
 • Przewodnik dotyczący projektowania nie ma zastosowania do sklepów Store w przypadku wydarzeń generujących duży ruch. Jednak w celu zachowania spójności obraz główny sklepów Store nie może być sprzeczny z banerami reklamowymi.
 • Widżet polecanych ofert musi być używany w przypadku wszystkich ASIN-ów uwzględnionych w ofercie.
 • Obraz lub kafelek z tekstem jest wymagany w celu oddzielenia widżetu polecanych ofert od siatki produktów. Tekst musi wskazywać, że poszczególne produkty nie są uwzględnione w ofercie. Zamiast tego należy opisać wybór produktów przy użyciu ogólnych komunikatów. Stosowanie wyrażeń typu „Nasze bestsellery” czy „Bestsellery [nazwa marki]” jest dozwolone.
 • Należy używać ogólnego języka promocyjnego.
 • Liczbowe odwołania do cen nie są dozwolone w żadnym miejscu w sklepie Store.
 • ASIN-y muszą być uporządkowane w widżecie polecanych ofert w taki sposób, aby produkty na banerze reklamowym pojawiały się jako pierwsze.
 • Harmonogram działania sklepów Store musi uwzględniać czas trwania promocji.
 • Reklamodawcy, którzy prowadzą kampanię reklamową wielu marek z użyciem responsywnych materiałów reklamowych e-commerce (np. „Skorzystaj z naszej oferty produktów do pielęgnacji skóry”), mogą utworzyć stronę ofert sklepów Store, na której pierwszym elementem będą kafelki obrazów kategorii produktów wraz z tekstem, np. „Kup XX z tej oferty”. Muszą one prowadzić do odpowiednich stron oferty w tym samym sklepie Store. Strona ofert, do których prowadzą responsywne materiały reklamowe e-commerce, musi również zawierać widżet polecanych ofert z pełnym wykazem ofert dla klientów, którzy nadal są zainteresowani zakupem produktu na danej stronie.
 • Aby uzyskać informacje na temat wszystkich zasad promowania sklepów Store i dopuszczalności produktów, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.

6.6 Strony pozyskiwania leadów (tylko nieendemiczne)

 • Dozwolone dla wszystkich pakietów.
 • Aby uzyskać wytyczne, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.

6.7 Strony z linkami (tylko nieendemiczne)

 • Dozwolone dla wszystkich pakietów.
 • Aby uzyskać wytyczne, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta.

Zasady dotyczące reklamowania