Strategia reklamowa

Jak opracować skuteczną strategię marketingową

Co to jest strategia reklamowa?

ikona strategii

Termin strategia reklamowa odnosi się do długoterminowego planu marki dotarcia do jej grupy odbiorców. Strategia marketingowa uwzględnia produkty i ich ceny, a także marketing marki i działania promujące produkty.

Powinna obejmować wszystko, począwszy od reklamy i podnoszenia świadomości marki wśród nowych klientów, aż po zakupy i zachęcanie do ich ponownego dokonania. Strategia marketingowa odgrywa rolę nieocenionego wewnętrznego źródła informacji podczas planowania rozwoju marki i działań marketingowych. Może również zostać zaadaptowana na potrzeby prezentacji sprzedażowej, która przedstawia markę odbiorcom zewnętrznym.

Istnieje wiele różnych rodzajów strategii marketingowych: strategie redakcyjne, strategie dotyczące reklam mobilnych, strategie dotyczące treści, strategie dotyczące mediów społecznościowych, strategie dotyczące influencerów i tak dalej. Zasadniczo strategię marketingową można opracować dla każdego rodzaju produktu, niezależnie od tego, czy dotyczy ona treści fizycznej czy cyfrowej. Strategia pomaga zaprezentować produkt konsumentom, którzy chcą lub potrzebują go najbardziej.

Ważnym elementem strategii marketingowej jest taktyka, czyli narzędzia wykorzystywane do uzupełnienia i wzmocnienia strategii. Przykładami taktyki marketingowej są studia przypadków, płatne działania marketingowe oraz inne kategorie produktów lub treści dotyczących marki. Taktyka będzie się różnić w zależności od rodzaju strategii marketingowej, którą zdecydujesz się realizować.

Czas trwania strategii marketingowej może być różny, niezależnie od tego, czy jest ona aktualizowana co roku, co kwartał, czy w innych przedziałach czasowych. Możesz także dostosować swoją główną strategię marketingową do poszczególnych kampanii. Niezależnie od tego, kluczowe znaczenie ma wskazanie określonych celów marketingowych i produktów oraz opracowanie promocji marki.

Dlaczego strategie reklamowe są ważne?

Strategia reklamowa może pomóc Twojej marce osiągać lepsze wyniki. Istnieje wiele zasobów poświęconych tworzeniu strategii marketingowej. Prawidłowo opracowana zawiera wszystkie istotne szczegóły dotyczące produktów, potencjalnych klientów i sposobów docierania do nich.

Właściwa strategia marketingowa lub reklamowa uwzględnia wszystkie trzy aspekty istotne dla działalności firmy, a ponadto może obejmować badania rynkowe dotyczące konkurencji lub powiązanych firm. Celem strategii marketingowej jest pomoc w podejmowaniu decyzji na temat działań, które należy podjąć w pierwszej kolejności: pomaga na przykład uzyskać odpowiedź na pytanie, czy należy zacząć od zwiększania świadomości na temat przekazu marki lub czy warto przedstawić nowy produkt istniejącym grupom odbiorców. Twoja strategia marketingowa może również pomóc zwiększyć świadomość na temat problemów, z jakimi borykają się klienci, oraz tego, jak Twoja marka może pomóc w ich rozwiązaniu. Gdy masz już sprecyzowaną jasną wizję swoich celów marketingowych, możesz zacząć je realizować i mierzyć swoje postępy na każdym etapie.

Strategie marketingowe a plany marketingowe

Plany marketingowe stanowią element strategii marketingowych. Strategia marketingowa przedstawia całościowy obraz celów firmy dla potencjalnych klientów, a plany marketingowe wchodzą w zakres tej strategii, wyznaczając mniejsze kroki prowadzące do osiągnięcia tych celów. Jeśli na przykład założeniem strategii marketingowej jest zwiększenie zasięgu, to skuteczny plan marketingowy powinien określać, jak wykorzystać media społecznościowe, aby osiągnąć cel początkowy, czyli zwiększyć zasięg o określony procent.

Co to jest strategia marketingu adaptacyjnego?

Strategie marketingowe zapewniają ogólny obraz marki, ale jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowy wgląd, strategia marketingu adaptacyjnego pozwala dostosować działania marketingowe marki w taki sposób, aby ukierunkować je na nowy cel. Marketing adaptacyjny uwzględnia specyficzne potrzeby grup odbiorców i dostosowuje do nich reklamy i marketing treści, a strategia marketingu adaptacyjnego może pomóc w osiągnięciu konkretnego celu. Na przykład marki, które chcą dotrzeć do nowych grup demograficznych, stosują strategię marketingu adaptacyjnego, aby przedstawić wprowadzone nowości, z kolei przejęte marki mogą stosować strategię marketingu adaptacyjnego, aby osiągnąć integrację ze swoją firmą macierzystą.

Co to jest strategia go-to-market, czyli strategia wejścia na rynek?

Strategia wejścia na rynek stanowi część strategii marketingowej. Jest to plan, który przedstawia poszczególne etapy realizacji — od powstania pomysłu do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług marki. Niezbędnym elementem strategii wejścia na rynek jest oczywiście planowanie, które pozwala wskazać, w jaki sposób wpisuje się ona w ogólną strategię marki. Strategia ta powinna również obejmować analizę konkurencji i może uwzględniać zarówno zasoby wewnętrzne, jak i zewnętrzne, takie jak partnerzy dystrybucyjni. Oczywiście różne produkty i usługi będą miały różne plany wejścia na rynek, ale wszystkie powinny odpowiadać celom nakreślonym w strategii rynkowej.

Co to jest strategia penetracji rynku?

Strategia penetracji rynku ilustruje plan integracji marki lub produktów z istniejącym rynkiem. Wstępne badania w ramach strategii penetracji rynku powinny zmierzać do oceny możliwości poprawy dla marki, a następnie wskazywać kroki, które pozwolą zainicjować rozwój i utrzymać tendencję wzrostową. Przykładami strategii penetracji rynku może być dostosowywanie cen przez marki w zależności od popytu lub modernizowanie produktów w oparciu o luki w potrzebach konsumentów.

Kluczowe kanały marketingowe

Skuteczna strategia marketingowa powinna uwzględniać wszystkie kanały, które marka planuje wykorzystać w celu dotarcia do grup odbiorców. Może to obejmować zarówno kanały oparte na sklepach stacjonarnych, jak i kanały marketingu treści cyfrowych, takie jak aplikacje, e-mail marketing, media społecznościowe, reklamy filmowe, reklamy displayowe i reklamy cyfrowe. Każdy z tych kanałów może mieć swoją własną strategię, a także konkretne taktyki, które pozwolą na ich pełną optymalizację. Na przykład internetowe wydawnictwa informacyjne mogą opracować strategię marketingu treści, która obejmuje kampanie e-mailowe, udostępnianie postów na blogu w mediach społecznościowych oraz współpracę w zakresie treści zewnętrznych. Nie dotyczy to wyłącznie produktów fizycznych. Strategie marketingowe mogą być stosowane w odniesieniu do wielu różnych firm i klientów.

Mogą również pomóc w opracowaniu planu dotyczącego marketingu omnikanałowego, czyli strategii marketingowej obejmującej wszystkie dostępne kanały, lub marketingu wielokanałowego, czyli strategii marketingowej ukierunkowanej na więcej niż jeden kanał. Te dwa rodzaje strategii marketingowych obejmują kanały w ramach ogólnej strategii marketingowej i są deskryptorami organizacyjnymi.

Budowanie strategii marketingowej w czterech krokach

Przedstawiamy cztery kroki, dzięki którym rozpoczniesz tworzenie szablonu strategii marketingowej dla swojej marki.

ikona odkrycia

Krok 1. Odkrywanie możliwości

Podczas opracowywania planu marketingowego i strategii marki głównym celem pierwszej fazy powinno być poznanie potrzeb konsumentów oraz możliwości dotarcia do nowych klientów ze swoją marką i produktami. Zanim zaczniesz po omacku tworzyć nowy produkt lub treści, ważne jest również zbadanie istniejących ofert, aby upewnić się, że Twoja marka nie marnuje cennego czasu i zasobów na coś, czego klienci mogą nie chcieć.

ikona celów

Krok 2. Wyznaczanie celów biznesowych

Następnie ustal, jaki problem chcesz rozwiązać, i określ taktykę, którą zastosujesz, aby to osiągnąć. Wraz z wyborem taktyki należy zastanowić się nad kanałami, z których będziesz korzystać, oraz optymalnymi grupami odbiorców dla każdego z nich. W tym kroku możesz również uwzględnić współpracę z partnerem, która umożliwi zwiększenie zasięgu i reklamowanie treści na zewnątrz obok innych marek lub w nowych miejscach.

ikona grupy odbiorców

Krok 3. Wprowadzanie produktów na rynek

Po znalezieniu grupy odbiorców o określonych potrzebach możesz do nich dotrzeć z nowym produktem. Tu właśnie przydaje się plan wejścia na rynek, który wyszczególnia poszczególne etapy tej fazy strategii marketingu treści. Odpowiednio wczesne opracowanie przemyślanych planów i strategii może pomóc zwiększyć szanse na pomyślne wprowadzenie produktu na rynek.

Analiza wyników

Krok 4. Analiza wyników

Monitoruj swoją strategię marketingową, zwracając szczególną uwagę na wskaźniki wzrostu, takie jak zasięg i sprzedaż. Aby zmierzyć sukces swojej strategii, weź pod uwagę pomiary i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które najlepiej odpowiadają celom Twojej marki. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) również może być bardzo pomocna w dotarciu do klientów, którzy aktywnie poszukują nowych produktów i treści cyfrowych.

Warto też zapoznać się z opiniami na temat produktów lub reklam oraz wysłuchać uwag swojego zespołu i klientów zewnętrznych. Zwróć uwagę na te elementy, które przyniosły najlepsze rezultaty (lub w ogóle się nie sprawdziły), i odpowiednio zaktualizuj swoje cele i kolejne etapy strategii długoterminowej.

Przykłady skutecznych strategii marketingowych

Strategie marketingowe mogą obejmować szeroką gamę produktów i treści. Poniżej przedstawiamy jednak tylko kilka przykładów tego, w jaki sposób marki z poszczególnych branż mogą wykorzystać strategię marketingową, aby osiągnąć sukces.

ikona żywności

Marketing produktów spożywczych wkracza do sieci

Jednym z przykładów historii sukcesu są zakupy spożywcze online. Śledząc zachowania konsumentów kupujących artykuły spożywcze przez Internet, firma Whole Foods Market otworzyła w 2020 roku swój pierwszy w historii sklep umożliwiający tylko zakupy online. Na podstawie trendów w swojej branży była w stanie opracować i zrealizować skuteczny plan i strategię marketingową.

zabawki i gry sezonowe

Marketing sezonowych zabawek i gier

Strategia marketingowa Twojej marki w zakresie gier i zabawek powinna być ściśle powiązana z kalendarzem. Wykorzystanie planu marketingowego do określenia wzrostu i spadku zainteresowania klientów może pomóc w osiągnięciu sukcesu. Na przykład 32% osób robiących zakupy w okresie świątecznym kupiło co najmniej jedną zabawkę podczas Black Friday/Cyber Monday. Jest to więc świetny czas dla marek na skoncentrowanie swoich działań reklamowych1.

1 Retail Holiday and Seasonal Trends, National Retail Federation, 2020 r.