Podręcznik

Co to jest profil kupującego?

Definicja, przykłady i tworzenie profilu kupującego krok po kroku

Profil kupującego to szczegółowy opis docelowej grupy odbiorców lub idealnego klienta oparty na szczegółowej analizie i statystykach. Profile kupujących są ważne, ponieważ mogą pomóc w opracowaniu dostosowanych strategii marketingowych, odpowiadających oczekiwaniom i potrzebom klientów.

Zacznij korzystać z usługi Amazon Ads, aby prezentować produkty i tworzyć kampanie.

Jeśli masz niewielkie doświadczenie, skontaktuj się z nami, aby zamówić usługi zarządzane przez Amazon Ads. Obowiązują minimalne kwoty budżetu.

Twórz reklamy rozliczane według kosztu kliknięcia, aby ułatwić klientom znalezienie Twoich produktów w witrynie Amazon.

Rozwiązanie Amazon Marketing Cloud (AMC) umożliwia pomiary, analizę i optymalizację kampanii.

Co to jest profil kupującego?

Profil kupującego to fikcyjna reprezentacja segmentów klientów, zwykle oparta na własnych lub zewnętrznych statystykach dotyczących klientów. Profile kupujących mogą pomóc Ci wyobrazić sobie pragnienia, potrzeby, zachowania i wartości Twoich klientów. Tworząc profile kupujących i wykorzystując je w roli katalizatora kampanii reklamowych, stawiasz swoich klientów na pierwszym miejscu.

Profile kupujących są też znane pod innymi nazwami, takimi jak persona marketingowa, profil klienta czy profil grupy odbiorców.

Profil kupującego

Co to jest profil kupującego?

Profil kupującego to fikcyjna reprezentacja segmentów klientów, zwykle oparta na własnych lub zewnętrznych statystykach dotyczących klientów. Profile kupujących mogą pomóc Ci wyobrazić sobie pragnienia, potrzeby, zachowania i wartości Twoich klientów. Tworząc profile kupujących i wykorzystując je w roli katalizatora kampanii reklamowych, stawiasz swoich klientów na pierwszym miejscu.

Profile kupujących są też znane pod innymi nazwami, takimi jak persona marketingowa, profil klienta czy profil grupy odbiorców.

Dlaczego profil kupującego jest ważny?

Profil kupującego jest ważną częścią Twojej strategii marketingowej. Myśląc o profilach swoich grup odbiorców, możesz zacząć planować mapę ścieżki klienta, która szczegółowo określa pełną oś czasu zakupów — od początku do końca. Kluczowym elementem tej mapy są profile grup odbiorców oraz atrybuty i zainteresowania reprezentowane przez te profile — dzięki wykorzystaniu tych sygnałów i statystyk zdobywasz wiedzę na temat możliwości rozwoju Twojej firmy.

Utworzenie profili kupujących może być również przydatne w opowiadaniu historii Twojej marki, gdyż pomaga nakreślić ścieżkę do zakupu w ramach ścieżki klienta. Jako element strategii marketingu przychodzącego profile kupujących mogą być niezbędne na przykład do określenia, gdzie należy zwiększyć świadomość marki lub ustalić wyższe priorytety. Profile kupujących mogą również pomóc w opracowaniu bardziej spersonalizowanych strategii reklamowych, aby sprostać specyficznym wymaganiom klientów.

Typy profili kupujących

Nie ma jednej właściwej odpowiedzi na pytanie, ile profili kupujących powinna mieć firma, ani nawet ile różnych typów takich profili istnieje. Poszczególne marki i firmy będą miały różne odpowiedzi na te pytania. Jest jednak kilka elementów, których uwzględnienie w profilach kupujących warto rozważyć. Segmentacja odbiorców polega na podzieleniu różnych typów grup odbiorców na segmenty, aby móc lepiej docierać do nich z odpowiednimi kampaniami.

Istnieją cztery typy segmentacji odbiorców:

  • Segmentacja demograficzna polega na docieraniu do grup odbiorców na podstawie takich cech, jak wiek, płeć czy poziom wykształcenia.
  • Segmentacja geograficzna pozwala na organizowanie grup odbiorców według ich lokalizacji (np. odbiorcy ze Stanów Zjednoczonych).
  • Segmentacja psychograficzna uwzględnia potrzeby lub pragnienia klientów.
  • Segmentacja behawioralna koncentruje się na zachowaniach zakupowych.

Mając na uwadze te cztery elementy, możesz stworzyć solidną definicję swoich profili kupujących.

Dodatkowo możesz kategoryzować profile kupujących według branży, jeśli Twoja marka obejmuje więcej niż jedną. Na przykład marka prowadząca marketing zarówno w branży kosmetycznej, jak i modowej może stworzyć osobne profile dla każdej z nich.

Na koniec warto wspomnieć, że istnieją też wykluczające profile kupujących, które reprezentują grupy odbiorców o takich atrybutach, jak małe prawdopodobieństwo zaangażowania się w Twoją markę lub dokonania zakupów.

Jak utworzyć profil kupującego?

Gdy już rozumiesz elementy i kryteria stosowane podczas tworzenia profilu kupującego, możesz zacząć tworzyć własne profile. Aby ułatwić sobie pracę, wypełnij szablon profilu kupującego, wykorzystując posiadane statystyki dotyczące klientów. Możesz również dowolnie ustalić poziom szczegółowości lub ogólności profilu. Na przykład profil kupującego może zawierać fikcyjne imię i stanowisko jednej osoby, jak inżynier Jan Kowalski, albo może określać szerszą grupę Twoich idealnych klientów, jak milenialsi chcący wyjechać na wakacje. Bez względu na to, co wybierzesz, w celu sprecyzowania profilu kupującego wykonaj poniższe cztery kroki.

Opinie klientów

Krok 1. Przejrzyj opinie klientów

Świetnym punktem wyjścia jest rozważenie obecnej grupy odbiorców. Wszelkie dane pochodzące z ankiet przeprowadzonych wśród kwalifikujących się grup odbiorców lub z recenzji produktów/usług mogą pomóc w uzyskaniu podstawowych statystyk potrzebnych do nakreślenia profili kupujących i wskazania problemów klienta, które możesz rozwiązać. Zastanów się, jacy powinni być Twoi idealni klienci, i jeśli jeszcze do nich nie docierasz, co możesz zrobić, aby to zmienić? Możesz na przykład przygotować kampanie edukacyjne, które dostarczą informacji na temat rozwoju Twojego produktu, lub wykorzystać promocje, aby pomóc dotrzeć do potencjalnych klientów.

Grupa odbiorców ze znakiem Amazon

Krok 2. Rozważ wartości i motywacje klientów

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę potencjalne czynniki wpływające na zachowania zakupowe Twoich klientów. Na ile wartości Twojej marki są zgodne z wartościami Twoich klientów i w jaki sposób możesz to lepiej podkreślać w przekazach marketingowych? Na przykład dla konsumentów bardzo ważny jest zrównoważony marketing. W badaniu przeprowadzonym przez Environics Research i Amazon Ads ponad 70% konsumentów w Stanach Zjednoczonych i Europie stwierdziło, że ma dość marek, które działają tak, jakby były zwolnione z odpowiedzialności za środowisko1.

Diagram Venna z grupą odbiorców w środku

Krok 3. Zdefiniuj grupy odbiorców o wysokiej wartości

Kolejnym krokiem jest rozważenie sposobów mierzenia profili kupujących. Na przykład grupy odbiorców o wysokiej wartości mogą obejmować powracających odwiedzających lub osoby, które dokonują wielu zakupów. Jeśli u tych klientów powtarzają się te same pragnienia, potrzeby lub problemy, upewnij się, że zapewniasz ich rozwiązanie. Profile kupujących mają pomóc Ci w efektywnym wykorzystaniu reklam i wydatków.

Kampania na ekranie komputera

Krok 4. Utwórz kampanię

Podczas tworzenia kampanii marketingowych pamiętaj o tym, żeby tworzone kampanie były odpowiednie i angażujące dla Twoich grup odbiorców. Amazon Ads może pomóc Ci dotrzeć do odbiorców za pomocą trafnych przekazów. Dzięki uwzględnieniu profili kupujących możesz zacząć tworzyć kampanie, które będą lepiej przemawiać do grup odbiorców tam, gdzie już konsumują treści — kiedy oglądają filmy za pośrednictwem usług streamingowych, korzystają z mediów społecznościowych czy przeglądają produkty w Internecie.

Przykłady profili kupujących

Oto trzy przykłady konkretnych profili kupujących i ich nawyków zakupowych wraz z elementami, które mogą je odróżniać od innych profili.

Studium przypadku

Amazon Ads i Kantar przeprowadziły badanie wśród 1000 kupujących w witrynie Amazon.ca, aby uzyskać obraz kanadyjskich klientów nabywających zabawki, który mógłby stanowić przykład profilu kupującego. Badanie wykazało, że 92% kupujących nabywa zabawki stymulujące kreatywność, a 82% preferuje zabawki zachęcające do zabawy na zewnątrz i aktywności fizycznej2.

Czerwona i różowa grafika

Studium przypadku

W ramach badania przeprowadzonego przez Amazon Ads i Kantar w Wielkiej Brytanii przyjrzano się nawykom zakupowym klientów kupujących małe urządzenia kuchenne. Badanie wykazało, że 56% osób odwiedzających witrynę Amazon.co.uk odkryło nową markę lub produkt3.

Niebieska grafika

Studium przypadku

Badanie przeprowadzone przez Amazon Ads i Vogue Business w 2022 roku wśród amerykańskich konsumentów produktów luksusowych pokazało, w jaki sposób marki mogą lepiej zrozumieć potrzeby kupujących. Większość (84%) ankietowanych mężczyzn z pokolenia milenialsów ogląda treści za pośrednictwem usług streamingowych i jest bardziej skłonna do korzystania z cyfrowych punktów kontaktu w ramach ścieżki zakupowej. Ta grupa mężczyzn jest również 1,3 raza bardziej skłonna (w porównaniu z ogółem osób kupujących produkty luksusowe) do robienia zakupów na podstawie informacji podanych w reklamach, które widzieli w telewizji streamingowej.

Torebka i sukienka na niebieskim tle

Korzystanie z profili kupujących

Profile kupujących mogą służyć do lepszego zrozumienia grupy odbiorców, przygotowywania kampanii reklamowych na podstawie odpowiednich informacji oraz personalizowania przekazu marki. Gdy masz wgląd w różne profile, możesz tworzyć kampanie, które będą w naturalny sposób atrakcyjne dla różnych profili i pomogą Ci zoptymalizować działania marketingowe. Im lepiej rozumiesz swoją grupę odbiorców, tym lepsze informacje i bardziej atrakcyjne reklamy możesz im prezentować. Ostatecznie dzięki stworzeniu profili kupujących możesz sprawić, że Twoja marka i produkty będą bardziej odpowiednie i przydatne dla Twoich klientów.

1 Amazon Ads i Environics Research, „Social Values Global Consumer Themes”, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Niemcy i Włochy, 2021 r.
2 Badanie Amazon Ads i Kantar dotyczące ścieżki do zakupu w przypadku zabawek, Kanada, 2021 r.
3 Badanie Amazon Ads i Kantar dotyczące ścieżki do zakupu w przypadku małych urządzeń kuchennych, Wielka Brytania, 2021 r.