Potrzebujesz pomocy w zakresie reklam filmowych online? Poznaj 6 przydatnych wskazówek.

Amerykańscy konsumenci spędzają średnio 14 godzin tygodniowo na oglądaniu cyfrowych filmów1. Ponadto 68% osób oglądających tego typu treści wskazuje, że woli dowiadywać się o nowych produktach lub usługach z reklam filmowych2. I tu właśnie wkraczamy do akcji.

Chcesz dowiedzieć się, co może zyskać Twoja marka dzięki strategii materiałów reklamowych?

Reklamy w telewizji strumieniowej (reklamy OTT) i reklamy filmowe online (OLV) realizowane za pośrednictwem platformy Amazon DSP mogą pojawiać się zarówno na stronach głównych i stronach szczegółów posiadanych i obsługiwanych przez Amazon, jak i w filmach out-stream lub filmach natywnych wyświetlanych poza witryną. Reklamy filmowe online mogą zwiększać świadomość marki i sprzedaż w dolnej części lejka, dlatego jeśli chcesz prowadzić filmowe kampanie marketingowe, warto również zwracać uwagę na wskaźniki zaangażowania. W przypadku tworzenia reklam filmowych online uwzględnienie zmiennych, takich jak długość filmu i czas trwania wypowiedzi, może mieć wpływ na kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Na podstawie średnich wyników skuteczności tysięcy materiałów reklamowych wyświetlanych w Stanach Zjednoczonych wyodrębniliśmy 6 statystyk, które pomogą Ci zoptymalizować reklamy pod kątem odpowiedniej grupy odbiorców.

1. Poprawa wskaźników rozważania zakupu

Jeśli Twoim głównym celem jest zwiększenie częstotliwości rozważania zakupu produktów marki, w przypadku reklam filmowych online bardzo pomocne może okazać się skupienie na współczynniku wyświetleń strony szczegółów (DPVR). Kliknięcie nie ma znaczenia dla wyświetleń strony szczegółów. Istotne są wizyty na stronie szczegółów wygenerowane w ciągu 14 dni od obejrzenia materiału reklamowego. Oznacza to, że w przeciwieństwie do natychmiastowych kliknięć wyświetlenia strony szczegółów mogą wynikać z bardziej przemyślanego działania ze strony konsumentów. Zwiększenie liczby klientów wyświetlających i reagujących na Twoje reklamy to sposób na poszerzenie grupy odbiorców, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie 3 rekomendacje oparte na naszych statystykach dotyczących materiałów reklamowych. Tworząc reklamy dla swojej marki, warto również przeprowadzić testy A/B, aby zyskać pewność, że wprowadzone ulepszenia odpowiadają preferencjom unikalnej grupy odbiorców.

Czas jest najważniejszy

W przypadku współczynnika DPVR idealna długość filmu wynosi 24–29 sekund3. Takie filmy osiągały najwyższy średni współczynnik DPVR, o 181% wyższy niż filmy, których czas wyświetlania wynosił 6 sekund lub mniej4. To idealny czas, aby na przykład wyróżnić swoje najnowsze lub polecane produkty.

wykres obrazujący wzrost wartości współczynnika DPVR o 181%

Filmy o długości 24–29 sekund wygenerowały wzrost średniej wartości współczynnika DPVR o 181%

wykres obrazujący wzrost średniej wartości współczynnika DPVR o 37%

Filmy zawierające wypowiedź wygenerowały wzrost średniej wartości współczynnika DPVR o 37%

Nie bój się dodawać wypowiedzi

Dodanie wypowiedzi do reklam filmowych online spowodowało wzrost średniej wartości współczynnika DPVR o 37%5. Głos lektora czy innej osoby występującej w reklamie powinien pojawiać się już na samym początku filmu, ponieważ opóźnienie wprowadzenia wypowiedzi nawet o 1 sekundę prowadzi do zmniejszenia średniej wartości współczynnika DPVR o 22%6. Filmy, w których wypowiedź stanowiła od 30% do 50% całkowitego czasu trwania, odnotowywały poprawę średniej wartości współczynnika DPVR o 40% w porównaniu z filmami, w których wypowiedź stanowiła zaledwie 10% lub mniej jego długości7.

Dwoje rozmówców to lepsze rozwiązaniem niż jeden

Jeśli zastanawiasz się, kto powinien przemówić w Twojej reklamie, mamy na to odpowiedź. Reklamy uwzględniające dwoje rozmówców prowadziły do wzrostu średniej wartości współczynnika DPVR o 10% w porównaniu z reklamami zawierającymi głos jednej osoby8. Niezależnie od tego, czy jest to lektor, narrator czy też dialog kilku osób. Jednak obecność więcej niż dwóch osób zmniejsza średnią wartość współczynnika DPVR nawet o 45%, dlatego warto ograniczyć głosy w reklamie do dwóch9.

wykres obrazujący wzrost średniej wartości współczynnika DPVR o 10%

Filmy z dwoma głosami wygenerowały wzrost średniej wartości współczynnika DPVR o 10%

2. Pomoc w zwiększeniu sprzedaży

Jeśli kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), na których się koncentrujesz, dotyczą głównie sprzedaży, np. współczynnik zakupu (PR) lub zwrot z wydatków na reklamę (ROAS), istnieje kilka rekomendacji, o których warto wiedzieć. Omawiane tutaj wskazówki dotyczące długości przekazu i dialogu w reklamach filmowych online przyczyniają się do poprawy tych wskaźników, jednak nadal sugerujemy przeprowadzenie testów A/B, które mogą pomóc w znalezieniu idealnych parametrów dla Twojej unikalnej marki.

Weź pod uwagę długość filmu

Jeśli współczynnik PR jest głównym wskaźnikiem, który bierzesz pod uwagę, idealna długość filmu to 10 sekund10. W przypadku 10-sekundowych filmów średnia wartości współczynnika PR była o 51% wyższa w porównaniu z filmami, których czas trwania wynosił 6 sekund lub mniej11.

wykres obrazujący wzrost średniej wartości współczynnika PR o 51%

Filmy 10-sekundowe wygenerowały wzrost średniej wartości współczynnika PR o 51%

wykres obrazujący wzrost średniej wartości współczynnika PR o 24%

Filmy, w których czas trwania wypowiedzi wynosił od 80% do 90%, wygenerowały wzrost średniej wartości współczynnika PR o 24%

Wypowiedź powinna zajmować znaczną część reklamy

Po pierwsze, okazuje się, że w przypadku współczynnika PR nie ma znaczącej różnicy między filmami zawierającymi wypowiedź a tymi, które ją pomijają. Jeśli jednak zdecydujesz się wprowadzić lektora lub inne formy wypowiedzi w reklamach filmowych online, najwyższą wartość współczynnika PR generują filmy, w których wypowiedź zajmuje większą część filmu (od 60% do 90% jego całkowitej długości)12. Filmy, w których wypowiedź stanowiła od 80% do 90% ich długości, generowały najwyższą średnią wartość współczynnika PR — o 24% wyższą niż filmy, w których wypowiedź zajmowała 10% lub mniej długości reklamy13.

Im więcej rozmówców, tym lepiej

Umieszczenie w reklamach kilku osób mówiących o produktach lub marce może pomóc zwiększyć sprzedaż. Idealna liczba głosów to dwa lub trzy, czego dowodzi wzrost średniej wartości współczynnika PR o 26% w porównaniu z reklamami zawierającymi głos jednej osoby14.

wykres obrazujący wzrost średniej wartości współczynnika PR o 26%

Filmy z dwoma lub trzema głosami wygenerowały wzrost średniej wartości współczynnika PR o 26%

Dowiedz się więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat optymalizowania materiałów reklamowych? Poznaj inne sposoby ulepszania kampanii pod kątem wielu innych typów reklam, w tym reklam w telewizji strumieniowej oraz reklam dotyczących konkretnych kategorii, takich jak produkty spożywcze i artykuły gospodarstwa domowego.

1–2 Wyzowl: The State of Video Marketing (Wyzowl: stan marketingu filmowego), styczeń 2020 r.
3–14 Dane wewnętrzne Amazon, Stany Zjednoczone, marzec 2021 r.