Gesponsorde advertenties en display werkten beter samen bij het lanceren van nieuwe producten

Door: Bharani Nittala, Sr. Analytics and Media Manager

Veel adverteerders zijn benieuwd naar de prestaties van verschillende marketingtactieken en zoeken deze inzichten om een plan op te stellen voor hun marketingstrategieën voor de lancering van nieuwe producten.

Hoogtepunten van het verhaal:

Adverteerders willen doorgaans de verkoop van hun recent gelanceerde producten snel laten groeien, maar weten niet hoe ze dat het beste kunnen doen. Bij gebrek aan gegevens investeert de meerderheid van de adverteerders nu alleen in gesponsorde advertenties op Amazon.

Voor deze analyse is gebruikgemaakt van alle producten die in 2018 in de VS op Amazon zijn gelanceerd met een verkoop van minstens 52 weken. Er is gekwantificeerd hoe lang het duurde voordat geadverteerde en niet-geadverteerde producten het jaarlijkse mediane verkoopvolume in dollar bereikten voor producten die in hun categorie werden gelanceerd. Uit de resultaten blijkt dat adverteerders die de verkoop van hun nieuwe producten snel willen laten groeien, moeten investeren in zowel gesponsorde advertenties als Sponsored Display na de productlancering.

1. Gesponsorde advertenties en display werkten beter samen

Adverteerders die de tijd willen verkorten om de verkoop te laten groeien, moeten de lanceringen van nieuwe producten ondersteunen met zowel gesponsorde advertenties als display.

Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van gesponsorde advertenties en weergave in het eerste kwartaal na de productlancering de tijd om de baseline van verkoop te bereiken met 64% heeft verkort. Gesponsorde advertenties zijn individueel de effectiefste advertentietactiek. Display is ook effectief om de tijd tot de baseline van verkoop (tijd om mediane verkoop te bereiken) te verkorten. Producten die zowel door gesponsorde advertenties als door display worden ondersteund, bereiken de baseline van verkoop echter meer dan 600 basispunten sneller dan bij een lineaire projectie van het individuele effect van elk advertentieproduct.

De volgende afbeelding toont de relatieve tijd voordat nieuwe producten hun baseline van verkoop bereiken, met geïndexeerde versus niet-geadverteerde producten. Uit de gegevens blijkt dat geadverteerde producten die werden ondersteund door zowel gesponsorde advertenties als display-advertenties het snelst de baseline bereikten. Bovendien werd door gesponsorde advertenties en display samen te gebruiken de tijd verkort die nodig was om de baseline te bereiken meer dan aangegeven door een lineaire projectie op basis van alleen gesponsorde advertenties en alleen display.

Enkel display verkortte bijvoorbeeld de tijd tot de baseline van verkoop met 21% en enkel gesponsorde advertenties verkortten de tijd om de baseline van verkoop te bereiken met 37%. Dat betekent dat wanneer ze samen worden gebruikt, ze de tijd naar verwachting met (21% + 37% =) 58% kunnen verkorten. Maar de waargenomen reductie was eigenlijk 64%, een reductie van 600 bps meer. Dat ondersteunt het idee dat gesponsorde advertenties en display beter samenwerken wanneer ze worden gebruikt om een nieuw gelanceerd product te ondersteunen.

Relatieve tijd in weken om de baseline van de verkoop te bereiken; alle succesvolle productlanceringen

100%

Niet geadverteerd

-21%

Alleen display

-37%

Alleen gesponsorde advertenties

-64%

Gesponsorde advertenties en display

Index, niet geadverteerd = 100%

Index, niet geadverteerd = 100%

2. Advertenties verminderden variabiliteit in de tijd om de baseline van verkoop te bereiken

Door gesponsorde advertenties en display te gebruiken, werd niet alleen het snelst de baseline van de verkoop bereikt, maar werd ook de laagste standaardafwijking bereikt (5,5 weken versus 13,7 weken voor niet-geadverteerde producten), wat betekent dat er minder variabiliteit was in de tijd om de baseline van verkoop te bereiken.

Het volgende bellendiagram toont de standaardafwijking in weken om de baseline van verkoop te bereiken. Het diagram toont ook resultaten voor niet-geadverteerde productlanceringen in vergelijking met geadverteerde producten die worden ondersteund door enkel display, enkel gesponsorde advertenties, en zowel gesponsorde advertenties als display.

Producten die niet door advertenties werden ondersteund, hadden een standaardafwijking van 13,7 weken. Dat is te vergelijken met standaardafwijkingen van 10,9 weken voor producten die alleen worden ondersteund door display, 9,9 weken voor producten die alleen worden ondersteund door gesponsorde advertenties en 5,5 weken voor producten die worden ondersteund door zowel gesponsorde advertenties als display. De standaardafwijking voor producten die zowel door gesponsorde advertenties als display worden ondersteund, was 60% lager dan die van niet-geadverteerde producten.

Lagere standaardafwijking betekent dat geadverteerde producten minder variabiliteit hadden in de tijd om de baseline van verkoop te bereiken. Lagere variabiliteit is belangrijk omdat het de onzekerheid vermindert, waardoor adverteerders hun marketingplannen beter kunnen helpen formuleren.

Variatie in aantal weken om de baseline van de verkoop te bereiken

13,7

Niet geadverteerd

10,9

Alleen display

9,9

Alleen gesponsorde advertenties

5,5

Gesponsorde advertenties en display

Onderzoeksmethodologie

Deze analyse omvat gegevens van meer dan 3000 producten die in 2018 zijn gelanceerd in 23 productgroepen, 72 categorieën en 93 subcategorieën om te bepalen welke Amazon Ads-tactieken (gesponsorde advertenties, display of een combinatie van beide) het beste werkten om de verkoop bij de productlancering te stimuleren.

In de analyse worden geadverteerde producten vergeleken met vergelijkbare producten die geen advertentieondersteuning kregen. Geadverteerde producten werden gegroepeerd op basis van het type media-ondersteuning dat ze hebben ontvangen en op basis van de duur van die ondersteuning. Producten die enkel advertentieondersteuning ontvingen met gesponsorde advertenties gedurende meer dan de helft van het eerste kwartaal (meer dan 6 weken) na de lancering, werden aangeduid als 'alleen gesponsorde advertenties'.

Evenzo werden producten die enkel advertentieondersteuning met display ontvingen gedurende meer dan de helft van het eerste kwartaal na de lancering, aangeduid als 'alleen display'. Producten die zowel advertentieondersteuning ontvingen met gesponsorde advertenties als met display gedurende meer dan de helft van het eerste kwartaal na de lancering, werden aangeduid als 'gesponsorde advertenties en display'.