Tiếp thị ngành

Tiếp thị về chăm sóc sức khỏe và cá nhân

Danh mục chăm sóc sức khỏe và cá nhân (HPC) đã đạt được sự tăng trưởng quan trọng trong hai năm qua và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng cho đến ít nhất năm 2026.1 Tại Amazon, danh mục chăm sóc sức khỏe và cá nhân bao gồm dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm cho bé, đồ dùng gia đình, vật tư và thiết bị y tế. Tìm hiểu cách các đối tượng khách hàng có thể khám phá sản phẩm của bạn và giúp thương hiệu của bạn luôn chiếm vị trí hàng đầu trong tâm trí khách hàng bằng sự trợ giúp của các giải pháp Amazon Ads.

hình minh họa người phụ nữ ngồi thiền bắt chéo chân
người phụ nữ mang thai cầm một bó bông cải xanh

Tìm hiểu về ngành chăm sóc sức khỏe và cá nhân hiện nay

Từ năm 2020 đến năm 2021, ngành hàng hóa tiêu dùng đóng gói (CPG), trong đó bao gồm danh mục chăm sóc sức khỏe và cá nhân, đã phát triển với tốc độ 2,7%.2 Khi ngành này tiếp tục phát triển, thương hiệu của bạn có cơ hội thúc đẩy nhận thức, mức độ cân nhắc và chuyển đổi thông qua các giải pháp Amazon Ads.

Tiếp thị về chăm sóc sức khỏe và cá nhân qua những con số

50%

Các thương hiệu CPG và hàng tạp hóa sử dụng từ ba giải pháp Amazon Ads trở lên đã nhận thấy mức tăng trưởng 50% về khách hàng lặp lại so với các thương hiệu kết hợp một hoặc hai kiểu quảng cáo.4

41%

41% các thương hiệu CPG và hàng tạp hóa đã quan sát thấy sự gia tăng về tốc độ tăng trưởng doanh số lặp lại khi tương tác với người mua hàng thông qua Quảng cáo truyền hình trực tuyến.5

Những thách thức mà các thương hiệu chăm sóc sức khỏe và cá nhân đang phải đối mặt

biểu tượng máy tính xách tay và thiết bị di động màu xanh lam

Thích ứng với bán lẻ đa kênh

Nhiều nhà quảng cáo CPG muốn áp dụng cách tiếp cận đa kênh. Theo một nghiên cứu của bên thứ ba do IRI tiến hành vào năm 2020, các phương tiện truyền thông trực tuyến, bao gồm quảng cáo truyền hình trực tuyến, quảng cáo âm thanh trực tuyến, mạng xã hội và truyền thông bán lẻ, có ảnh hưởng đến 77% số quyết định trong bán lẻ. Tuy nhiên, 90% số giao dịch mua hàng CPG vẫn được thực hiện tại các cửa hàng ngoài đời thực.6 Các thương hiệu có thể cân nhắc điều chỉnh chiến lược quảng cáo để tiếp cận tốt hơn các đối tượng khách hàng mong muốn trên lộ trình mua hàng của họ.

biểu tượng hai mũi tên trỏ lên màu xanh lam

Có nhiều thương hiệu hơn cho người mua hàng cân nhắc

Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cá nhân hơn bao giờ hết.7 Các thương hiệu có thể phát triển các chiến lược tiếp thị giúp họ không chỉ nổi bật, mà còn chiếm vị trí hàng đầu trong tâm trí khách hàng.

biểu tượng ngón cái giơ lên và trái tim màu xanh lam

Chiếm được sự tin tưởng của khách hàng trong giai đoạn có nhiều thách thức về hàng tồn kho

Các thương hiệu có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng một chiến lược quảng cáo hiệu quả để tiếp cận các đối tượng khách hàng và chiếm được sự tin tưởng của họ khi các thương hiệu gặp phải “những thách thức lớn về hàng tồn kho”. Tại Amazon Ads, chúng tôi định nghĩa thách thức lớn về hàng tồn kho là các ASIN thuộc danh mục bị hết hàng trong hai ngày trở lên trong một tuần.

Cách để các thương hiệu tiếp cận người mua hàng bằng chiến lược thường trực

Khi các thương hiệu phải đối mặt với những thách thức lớn về hàng tồn kho, họ có thể tiếp cận các chiến lược quảng cáo theo nhiều cách khác nhau. Amazon Ads đã phân tích ba cách tiếp cận chính mà các thương hiệu có thể chọn giúp đo lường tác động của quảng cáo đối với việc gia tăng số lượng đơn vị đã bán sau khi có những thách thức lớn về hàng tồn kho

Không có quảng cáo

Các ASIN không có bất kỳ hỗ trợ nào của Amazon Ads trong giai đoạn có thách thức lớn về hàng tồn kho hoặc khi các thương hiệu bắt đầu thấy sự cải thiện về hàng tồn kho.

Quảng cáo chỉ trong giai đoạn phục hồi

Các ASIN không có bất kỳ hỗ trợ nào của Amazon Ads trong giai đoạn có thách thức về hàng tồn kho nhưng đã có hỗ trợ của Amazon Ads khi các thương hiệu bắt đầu thấy sự cải thiện về hàng tồn kho trong thời gian bốn tuần ngay sau khi có những thách thức lớn về hàng tồn kho, còn được gọi là giai đoạn phục hồi.

Quảng cáo thường trực

Các ASIN có hỗ trợ của Amazon Ads trong giai đoạn có thách thức “lớn” về hàng tồn kho và sau đó là trong giai đoạn phục hồi.

quoteUpCác nhà quảng cáo có thể tận dụng giai đoạn có lượng hàng tồn kho thấp để xây dựng nhận thức thương hiệu và sự gắn bó của khách hàng bằng các giải pháp ở đầu phễu. Sau đó, khi hàng tồn kho của thương hiệu bước vào giai đoạn phục hồi, các giải pháp ở phần dưới của phễu có thể được kích hoạt để thúc đẩy chuyển đổi.quoteDown
Josh Ripps, Trưởng bộ phận CPG tại Amazon Ads

Đồ dùng gia đình

15,9 lần

Các thương hiệu đồ dùng gia đình có sự hỗ trợ của Amazon Ads trong giai đoạn phục hồi đã quan sát thấy mức tăng 15,9 lần về số lượng đơn vị đã bán so với các thương hiệu có cách tiếp cận không nhất quán trong cùng một khoảng thời gian.8

15 lần

Các thương hiệu đồ dùng gia đình áp dụng chiến lược quảng cáo thường trực đã quan sát thấy mức tăng trung bình 15 lần về số lượng đơn vị đã bán trong giai đoạn phục hồi so với các thương hiệu không áp dụng chiến lược thường trực.9

74%

74% các thương hiệu đồ dùng gia đình đã tận dụng nhiều hơn một sản phẩm Amazon Ads trong giai đoạn phục hồi.10

77%

Các thương hiệu đồ dùng gia đình sử dụng bốn giải pháp Amazon Ads đã thấy mức tăng 77% về tăng trưởng doanh số bán hàng so với các thương hiệu sử dụng ít hơn ba giải pháp.11

Dinh dưỡng, chăm sóc thể chất và tinh thần

8,4 lần

Các thương hiệu dinh dưỡng, chăm sóc thể chất và tinh thần có sự hỗ trợ của Amazon Ads trong giai đoạn phục hồi đã quan sát thấy mức tăng 8,4 lần về số lượng đơn vị đã bán ra so với các thương hiệu có cách tiếp cận không nhất quán trong cùng một khoảng thời gian.12

10,6 lần

Các thương hiệu dinh dưỡng, chăm sóc thể chất và tinh thần chạy chiến lược quảng cáo thường trực đã quan sát thấy mức tăng trung bình 10,6 lần về số lượng đơn vị đã bán trong giai đoạn phục hồi so với các thương hiệu không chạy chiến lược thường trực.13

77%

Trung bình, có 77% các thương hiệu dinh dưỡng, chăm sóc thể chất và tinh thần đã tận dụng nhiều hơn một sản phẩm Amazon Ads trong giai đoạn phục hồi.14

85%

Các thương hiệu dinh dưỡng, chăm sóc thể chất và tinh thần sử dụng bốn giải pháp Amazon Ads đã nhận thấy mức tăng trung bình 85% về tăng trưởng doanh số so với các thương hiệu sử dụng ít hơn ba giải pháp.15

Sản phẩm cho bé

43,1 lần

Các thương hiệu sản phẩm cho bé sử dụng Amazon Ads trong giai đoạn phục hồi đã quan sát thấy mức tăng 43,1 lần về số lượng đơn vị đã bán so với các thương hiệu có cách tiếp cận không nhất quán trong cùng một khoảng thời gian.16

59,1 lần

Các thương hiệu sản phẩm cho bé áp dụng chiến lược quảng cáo thường trực đã quan sát thấy mức tăng trung bình 59,1 lần về số lượng đơn vị đã bán trong giai đoạn phục hồi so với các thương hiệu không áp dụng chiến lược thường trực.17

46%

Trung bình, có 46% các thương hiệu sản phẩm cho bé đã tận dụng nhiều hơn một sản phẩm Amazon Ads trong giai đoạn phục hồi.18

83%

Các thương hiệu sản phẩm cho bé sử dụng bốn giải pháp Amazon Ads đã nhận thấy mức tăng trung bình 83% về tăng trưởng doanh số so với các thương hiệu sử dụng ít hơn ba giải pháp.19

Chăm sóc sức khỏe

17,6 lần

Các thương hiệu chăm sóc sức khỏe có sự hỗ trợ của Amazon Ads trong giai đoạn phục hồi đã quan sát thấy mức tăng 17,6 lần về số lượng đơn vị đã bán so với các thương hiệu có cách tiếp cận không nhất quán trong cùng một khoảng thời gian. 20

71,6 lần

Các thương hiệu chăm sóc sức khỏe có chiến lược quảng cáo luôn hoạt động đã quan sát thấy mức tăng trung bình 76,1 lần về số lượng đơn vị đã bán trong giai đoạn phục hồi so với các thương hiệu không áp dụng chiến lược thường trực. 21

72%

Trung bình, có 72% các thương hiệu chăm sóc sức khỏe đã tận dụng nhiều hơn một sản phẩm Amazon Ads trong giai đoạn phục hồi. 22

77%

Các thương hiệu chăm sóc sức khỏe sử dụng bốn giải pháp Amazon Ads đã nhận thấy mức tăng trung bình 77% về tăng trưởng doanh số so với các thương hiệu sử dụng ít hơn ba giải pháp. 23

Vật tư và thiết bị y tế

52,6 lần

Các thương hiệu vật tư và thiết bị y tế có sự hỗ trợ của Amazon Ads trong giai đoạn phục hồi đã quan sát thấy mức tăng 52,6 lần về số lượng đơn vị đã bán so với các thương hiệu có cách tiếp cận không nhất quán trong cùng một khoảng thời gian. 24

52,8 lần

Các thương hiệu vật tư và thiết bị y tế áp dụng chiến lược quảng cáo thường trực đã quan sát thấy mức tăng trung bình 52,8 lần về số lượng đơn vị đã bán trong giai đoạn phục hồi so với các thương hiệu không áp dụng chiến lược thường trực. 25

40%

Trung bình, có 40% các thương hiệu vật tư và thiết bị y tế đã tận dụng nhiều hơn một sản phẩm Amazon Ads trong giai đoạn phục hồi. 26

73%

Các thương hiệu vật tư và thiết bị y tế sử dụng bốn giải pháp Amazon Ads đã thấy mức tăng trung bình 73% về tăng trưởng doanh số so với các thương hiệu sử dụng ít hơn ba giải pháp. 27

 • Các mẹo quảng cáo cho danh mục chăm sóc sức khỏe và cá nhân

  Chạy Quảng cáo truyền hình trực tuyến với Amazon Ads sẽ giúp bạn tiếp cận các khách hàng mua sắm, làm đẹp và lối sống mà bạn sẽ không thể tiếp cận được với bất kỳ nhà cung cấp truyền thông nào khác. Bạn cũng có cơ hội tiếp cận những người hủy dịch vụ truyền hình cáp và những người chưa bao giờ sử dụng truyền hình cáp và đang sử dụng thiết bị Fire TV.

  Khả năng phát trực tiếp có thể giúp kết nối thương hiệu với người mua hàng trong thời gian thực và theo cách tương tác. Bạn có thể sử dụng các giải pháp phát trực tiếp thông qua Amazon Live và Twitch, đồng thời làm việc với những nhà sáng tạo và người có tầm ảnh hưởng đáng tin cậy để giới thiệu thương hiệu của bạn với đối tượng tương tác.

  Amazon Ads có thể giúp bạn xây dựng một chiến lược gần thị trường tập trung vào việc điều chỉnh các chương trình khuyến mãi CPG theo mối quan tâm của khách hàng và những khoảnh khắc quan trọng theo mùa. Ví dụ: Amazon DSP có thể giúp thương hiệu của bạn giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến các đối tượng khách hàng ở mọi nơi họ dành thời gian. Ngoài ra, với quảng cáo âm thanh, bạn có thể kết nối với các đối tượng khách hàng ngay cả khi không có màn hình.

  1 Sức khỏe người tiêu dùng tại Hoa Kỳ, Euromonitor, tháng 10 năm 2021, Hoa Kỳ
  2 E-Marketer, tháng 2 năm 2022
  4-5 Nội bộ Amazon, 01/06/2021 - 31/05/2022, Hoa Kỳ.
  * Các ASIN có tối thiểu 4 tuần và tối đa 13 tuần có trạng thái thách thức “cao” liên tục về hàng tồn kho đã được xem xét cho phân tích này
  6 IRI, Cơ hội thương mại điện tử: Hành động, thời điểm và cách thức để đạt được sự tăng trưởng trong không gian kỹ thuật số, Statista, tháng 05 năm 2020
  7 Nội bộ Amazon, quý 1 năm 2021
  **Mức tăng được tính là mức tăng tỷ lệ phần trăm về số lượng đơn vị đã bán trung bình trong giai đoạn phục hồi so với số lượng đơn vị đã bán trung bình trong giai đoạn có thách thức lớn về hàng tồn kho
  8-10 Nội bộ Amazon, 2022, Hoa Kỳ
  11 Nội bộ Amazon, tháng 01 năm 2021 – tháng 12 năm 2021, Hoa Kỳ
  12-14 Nội bộ Amazon, 2022, Hoa Kỳ
  15 Nội bộ Amazon, tháng 01 năm 2021 – tháng 12 năm 2021, Hoa Kỳ
  16-18 Nội bộ Amazon, 2022, Hoa Kỳ
  19 Nội bộ Amazon, tháng 01 năm 2021 – tháng 12 năm 2021, Hoa Kỳ
  20-22 Nội bộ Amazon, 2022, Hoa Kỳ
  23 Nội bộ Amazon, tháng 1 năm 2021 – tháng 12 năm 2021, Hoa Kỳ
  24-26 Nội bộ Amazon, 2022, Hoa Kỳ
  27 Nội bộ Amazon, tháng 1 năm 2021 – tháng 12 năm 2021, Hoa Kỳ