Phân bổ trong gian hàng của Whole Foods Market

Ngày 16 tháng 02 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon DSP hiện hỗ trợ phân bổ quảng cáo cho các giao dịch mua hàng được thực hiện tại Whole Foods Markets ở Hoa Kỳ.

Tại sao tính năng này quan trọng?

Ngoài việc đo lường tác động trực tuyến, các nhà quảng cáo với các sản phẩm được bán bởi Whole Foods Market sẽ có thể xem tổng thể hiệu suất chiến dịch và hiệu quả cho cả tác động trực tuyến và trong gian hàng. Khi tạo đơn hàng, bạn sẽ cần chọn tên miền Whole Foods Market US tại miền thả xuống của Amazon trong phần theo dõi chuyển đổi. Để biết thêm thông tin về cách tạo đơn hàng, hãy truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Để xem các giao dịch mua hàng, bạn sẽ cần tạo báo cáo thông qua mẫu báo cáo tùy chỉnh trong trung tâm báo cáo của Amazon DSP bằng cách chọn sản phẩm trong phần thứ nguyên. Bạn sẽ tìm thấy kết quả ở cột thị trường trong báo cáo của mình. Để biết thêm thông tin về cách tạo báo cáo tùy chỉnh, hãy truy cập trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Lưu ý: Trong khi thực hiện giao dịch mua hàng, phân bổ trong gian hàng chỉ dành các đối tượng là thành viên Prime.

Tên miền Whole Foods Market US trong Amazon DSP

Khu vực áp dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Dịch vụ được quản lý
 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP