Thông báo ra mắt tính năng

Tính năng bản địa hóa video tự động hiện đã có sẵn cho các quảng cáo video của Sponsored Brands

Ngày 14 tháng 8 năm 2023

Tính năng nào vừa được ra mắt?

Amazon Ads đã giúp các nhà quảng cáo dễ dàng tạo các chiến dịch video Sponsored Brands tuân thủ chính sách trong các thị trường mà họ không quen thuộc với ngôn ngữ địa phương. Giờ đây, nếu nhà quảng cáo thêm một video vào video Sponsored Brands không phù hợp với yêu cầu ngôn ngữ của quốc gia, họ có thể chọn tự động bản địa hóa video của mình sang ngôn ngữ địa phương của quốc gia đó. Quá trình bản địa hóa mất tới 72 giờ và chiến dịch sẽ tự động phát trực tiếp sau khi video được bản địa hóa. Dịch vụ bản địa hóa này được cung cấp cho các nhà quảng cáo hoàn toàn miễn phí và đi kèm với chất lượng được đảm bảo bởi các nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp. Khi ra mắt, dịch vụ này hỗ trợ các video bản gốc tiếng Anh sang tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha.

Dịch cảnh báo video

Tùy chọn để tự động bản địa hóa quảng cáo video trong quá trình tạo chiến dịch video của Sponsored Brands

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Trải nghiệm bản địa hóa mới này có thể giúp các nhà quảng cáo mở rộng thương hiệu của họ sang các thị trường khác bằng cách sử dụng quảng cáo thương hiệu hiện có mà không có nguy cơ bị từ chối chiến dịch hoặc cần phối hợp với các đại lý bên ngoài để dịch quảng cáo sang các ngôn ngữ khác nhau.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký
  • Tác giả

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?