Sponsored Products ra mắt tính năng chiến dịch với cài đặt lập sẵn

Ngày 28 tháng 7 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Sponsored Products ra mắt tính năng chiến dịch với cài đặt lập sẵn thông qua bảng điều khiển quảng cáo. Giờ đây, nhà quảng cáo có thể bắt đầu chiến dịch Sponsored Products mới với những cài đặt chiến dịch lập sẵn, chẳng hạn như ngân sách hàng ngày, chiến lược đặt giá thầu, chiến lược nhắm mục tiêu và giá thầu liên quan. Với tính năng này, nhà quảng cáo sẽ nhận về một danh sách các sản phẩm đủ điều kiện. Đây là những ứng cử viên sáng giá để chạy quảng cáo dựa trên tiềm năng doanh số của những sản phẩm này và nhà quảng cáo cũng sẽ nhận được tất cả cài đặt chiến dịch cho các sản phẩm đó. Những cài đặt chiến dịch lập sẵn này được xây dựng dựa trên các chiến dịch hiệu suất từ trước tới nay của các sản phẩm tương tự và được điều chỉnh phù hợp với các sản phẩm được quảng cáo. Nhà quảng cáo cũng nhận được thông tin hiệu suất ước tính như lượt nhấp chuột và lượt chuyển đổi cho từng chiến dịch.

Trang xem chiến dịch lập sẵn

Trang xem chiến dịch lập sẵn

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Tính năng này giúp cho nhà quảng cáo xác định được những sản phẩm phù hợp để chạy quảng cáo dựa trên doanh số tiềm năng của sản phẩm. Đồng thời, tính năng còn đưa ra tất cả những cài đặt chiến dịch được điều chỉnh phù hợp với sản phẩm được quảng cáo. Nhờ đó, nhà quảng cáo có thể nhanh chóng thiết lập các chiến dịch mục tiêu. Nhà quảng cáo có thể khởi động các chiến dịch với cài đặt lập sẵn như hiện tại hoặc thực hiện chỉnh sửa nếu cần. Thông qua việc khởi chạy các chiến dịch với cài đặt lập sẵn được điều chỉnh phù hợp với sản phẩm, nhà quảng cáo cũng có thể tìm hiểu cách tạo chiến dịch riêng của mình bằng các cài đặt tối ưu.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ
  • Người bán

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
  • CA
  • US
Châu Á Thái Bình Dương
  • IN
  • JP

Kết nối với nhân viên quản lý khách hàng ngay hôm nay

Bắt đầu hành trình của bạn với chúng tôi để làm hài lòng khách hàng và thúc đẩy các kết quả có ý nghĩa.

Bạn lên tiếng, chúng tôi lắng nghe

Đợt ra mắt hoặc cập nhật tính năng này là kết quả của phản hồi từ phía nhà quảng cáo