Thông báo ra mắt tính năng

Giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm của bạn thông qua các chiến dịch liên kết video với Gian hàng

Ngày 14 tháng 8 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Giờ đây, quảng cáo video Sponsored Brands sẽ cho phép các chiến dịch video chọn Gian hàng thương hiệu làm trang đích để giới thiệu bộ sưu tập sản phẩm có trong quảng cáo. Khi nhấp vào một sản phẩm bất kỳ được hiển thị trong quảng cáo, các đối tượng khách hàng sẽ được đưa đến trang chi tiết tương ứng. Khi nhấp vào bất kỳ thành phần quảng cáo nào ngoài biểu tượng sản phẩm, họ sẽ truy cập Gian hàng thương hiệu để khám phá sản phẩm của thương hiệu.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Khả năng liên kết video Sponsored Brands với Gian hàng cho phép các thương hiệu kể chuyện phong phú thông qua quảng cáo, bởi tính năng này kết hợp sức mạnh của định dạng video cùng khả năng giới thiệu nhiều sản phẩm trong quảng cáo. Khả năng liên kết video Sponsored Brands với Gian hàng cũng cho phép các nhà quảng cáo tìm thấy quảng cáo phù hợp nhất với nhu cầu của chiến lược tiếp thị.

Ví dụ minh họa những gì các đối tượng khách hàng sẽ thấy trên Di động khi chọn ba sản phẩm

Ví dụ minh họa những gì các đối tượng khách hàng sẽ thấy trên Thiết bị di động khi chọn ba sản phẩm

Theo mặc định, nhà quảng cáo sẽ thấy 3 ASIN khi bắt đầu tạo chiến dịch video trên Bảng điều khiển. Ba ASIN này sẽ là những ASIN đầu tiên trên trang đích đã chọn.

Theo mặc định, nhà quảng cáo sẽ thấy 3 sản phẩm khi bắt đầu tạo chiến dịch video trên Bảng điều khiển. Ba sản phẩm này sẽ là những sản phẩm đầu tiên trên trang đích đã chọn.

Ví dụ minh họa những gì các đối tượng khách hàng sẽ thấy trên Máy tính để bàn khi chọn ba sản phẩm

Ví dụ minh họa những gì các đối tượng khách hàng sẽ thấy trên Máy tính để bàn khi chọn ba sản phẩm.

Nhà quảng cáo có thể loại bỏ 1 hoặc 2 sản phẩm. Bạn cần ít nhất 1 sản phẩm để triển khai chiến dịch. Bạn cũng có thể đổi sang bất kỳ sản phẩm nào khác trong trang đích và sắp xếp lại thứ tự.

Nhà quảng cáo có thể loại bỏ 1 hoặc 2 sản phẩm. Bạn cần ít nhất 1 sản phẩm để triển khai chiến dịch. Bạn cũng có thể đổi sang bất kỳ sản phẩm nào khác trong trang đích và sắp xếp lại thứ tự.

Chiến dịch video yêu cầu ra mắt tối thiểu 1 sản phẩm.

Chiến dịch video yêu cầu ra mắt tối thiểu 1 sản phẩm.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ
  • Trung Đông: Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Dịch vụ quản lý
  • Tự phục vụ
  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký
  • Tác giả

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?