Thông báo ra mắt tính năng

Chiến dịch dựa trên mục tiêu của Sponsored Brands

Ngày 25 tháng 10 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Kiểm soát chiến dịch dựa trên mục tiêu của Sponsored Brands mang lại cho nhà quảng cáo một cách mới để thể hiện mục tiêu chiến dịch mong muốn nhằm điều chỉnh phù hợp với mục tiêu quảng cáo và tối ưu hóa hơn nữa dựa trên các chỉ số chính về mức độ thành công như số lượt nhấp chuột hoặc tỷ lệ hiển thị tìm kiếm hàng đầu. Đối với các nhà quảng cáo, việc quyết định yếu tố đầu vào nào (mục tiêu, giá thầu, định dạng quảng cáo) là cần thiết để đạt được các mục tiêu cụ thể có thể tốn thời gian và tốn nhiều tài nguyên. Để hỗ trợ các nhà quảng cáo đạt được kết quả tốt hơn và thiết lập các chiến dịch một cách hiệu quả, chúng tôi sẽ cho ra mắt hai biện pháp kiểm soát mới dựa trên mục tiêu: Thúc đẩy lượt truy cập trang (DPV)Tăng tỷ lệ lượt hiển thị thương hiệu (BIS).

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Để mang lại sự tăng trưởng bền vững cho thương hiệu, các chiến lược thương hiệu tập trung vào việc kể các câu chuyện thương hiệu và đưa người mua hàng đi dọc theo phễu tiếp thị, từ giai đoạn nhận thức đến giai đoạn cân nhắc, chuyển đổi và thành khách hàng thân thiết. Các chiến dịch dựa trên mục tiêu của Sponsored Brands cho phép các thương hiệu thể hiện các nhu cầu của chiến dịch, đáp ứng các nhu cầu đó với các biện pháp kiểm soát đơn giản và tối ưu hóa hơn nữa chiến dịch của bạn dựa trên các chỉ số chính về mức độ thành công như số lượt nhấp chuột và tỷ lệ hiển thị tìm kiếm hàng đầu.

Các trường hợp sử dụng của hai mục tiêu đầu tiên là gì?

Trong phiên bản này, các thương hiệu có thể chọn một trong hai mục tiêu chiến dịch từ quy trình tạo chiến dịch:

Mục tiêu

Các chiến dịch có mục tiêu thúc đẩy lượt truy cập trang có thể hỗ trợ tăng mức độ cân nhắc đối với thương hiệu, cũng như đưa khách hàng đến với gian hàng thương hiệu và trang chi tiết sản phẩm của bạn. Những chiến dịch này hiển thị quảng cáo trên các trang tìm kiếm, trang chi tiết và trang chủ. Chỉ số thành công cho mục tiêu này là số “lượt nhấp chuột”. Tất cả các chiến dịch Sponsored Brands đã tạo trước đó sẽ được gắn thẻ là “Thúc đẩy lượt truy cập trang”. Bạn sẽ thanh toán theo mô hình chi phí cho mỗi lần nhấp chuột (CPC).

Các chiến dịch có mục tiêu tăng tỷ lệ lượt hiển thị thương hiệu có thể hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển mau chóng của thương hiệu và mức độ khám phá thương hiệu bằng cách tăng tỷ lệ hiển thị tìm kiếm hàng đầu cho thương hiệu và danh mục của bạn. Điều này có thể hỗ trợ tăng cường tương quan truyền thông của bạn trong gian hàng Amazon. Quảng cáo của bạn sẽ hiển thị ở đầu trang tìm kiếm. Chỉ số thành công cho mục tiêu này là “tỷ lệ hiển thị tìm kiếm hàng đầu”. Bạn sẽ trả theo chi phí cho mỗi 1.000 lượt hiển thị có thể được nhìn thấy (vCPM).

Bằng việc kết hợp hai mục tiêu chiến dịch này trong danh mục của chiến dịch, các thương hiệu có thể dựng cấu trúc các chiến dịch nhằm mang lại doanh số bán hàng ngắn hạn cho doanh nghiệp cũng như sự tăng trưởng bền vững lâu dài.

Các chỉ số khác nhau

Từ dữ liệu của Amazon về 6.000 nhà quảng cáo (tháng 6 năm 2023), trung bình, 60% số người mua sắm từng tìm kiếm một thương hiệu đã mua hàng từ thương hiệu đối thủ trong vòng 30 ngày sau khi tìm kiếm. Do đó, hoạt động đầu tư vào việc duy trì và tăng tỷ lệ hiển thị tìm kiếm hàng đầu sẽ hỗ trợ các thương hiệu tương tác với người mua hàng và xây dựng nhận thức thương hiệu cũng như mức độ cân nhắc cao.

Trong phiên bản này, để hỗ trợ các nhà quảng cáo đạt được mục tiêu chiến dịch của họ, Sponsored Brands cũng giới thiệu tính năng nhắm mục tiêu theo chủ đề, một tính năng nhắm mục tiêu năng động dựa trên mô hình giúp các nhà quảng cáo đơn giản hóa việc tạo chiến dịch và cải thiện hiệu suất chiến dịch. Các chủ đề này kết hợp và liên tục tối ưu hóa các từ khóa giúp tận dụng lượng thông tin chi tiết ngày càng lớn của Amazon dựa trên xu hướng mua sắm và thuật toán học máy để hiển thị quảng cáo cho các đối tượng khách hàng phù hợp và hỗ trợ tăng chỉ số thành công. Hai nhóm tính năng nhắm mục tiêu theo chủ đề có sẵn: “Các từ khóa liên quan đến thương hiệu của bạn” là một bộ các từ khóa thường được sử dụng để tìm kiếm thương hiệu và đẩy mạnh số lượt hiển thị của thương hiệu; “Các từ khóa liên quan đến trang đích của bạn” là một bộ các từ khóa phù hợp giúp thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang của gian hàng thương hiệu hoặc các trang chi tiết sản phẩm.

Ngoài ra, các thương hiệu sẽ nhận được các nội dung đề xuất phù hợp để truyền tải các mục tiêu chiến dịch. Theo hiệu suất chiến dịch trong lịch sử, trung bình, các chiến dịch sử dụng từ khóa và giá thầu đề xuất có số lượt nhấp chuột nhiều hơn 95% và tỷ lệ hiển thị tìm kiếm hàng đầu tăng 22% so với các chiến dịch không sử dụng (dữ liệu nội bộ Amazon, 2022)

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Châu Á Thái Bình Dương: Nhật Bản, Ấn Độ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Đăng ký làm người bán

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?