Có được bức tranh rõ ràng hơn về hiệu suất đa phương tiện thông qua khả năng tích hợp của Amazon Ad Server với Amazon Marketing Cloud (beta)

Ngày 26 tháng 10 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Việc tích hợp Amazon Ad Server (trước đây là Sizmek Ad Suite với Amazon Marketing Cloud (AMC) cho phép các nhà quảng cáo kết hợp thông tin về các chiến dịch tiếp thị Amazon Ads của họ với chi tiết về các phương tiện truyền thông khác và chiến lược quảng cáo của họ. Nhà quảng cáo có thể tạo ra các truy vấn nâng cao trong một môi trường an toàn về quyền riêng tư để giúp trả lời các câu hỏi quan trọng về quảng cáo, các đối tượng khách hàng và hiệu quả của khoản đầu tư vào truyền thông của họ. Cái nhìn tổng thể về toàn bộ hoạt động mua sắm phương tiện truyền thông cho phép các nhà quảng cáo có được thông tin chi tiết sâu hơn có thể sử dụng để giúp cải thiện kết quả quảng cáo.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Khả năng tích hợp này cho phép sử dụng thông tin chi tiết theo một số cách để có thể cải thiện sự hiểu biết về khách hàng và cung cấp thông tin cho hoạt động tối ưu hóa chiến dịch. Ví dụ: các nhà quảng cáo có thể đo lường tác động của các phương tiện truyền thông không thuộc Amazon đối với số lượt chuyển đổi trên Amazon và đạt được khả năng phân bổ đa kênh toàn diện hơn bằng cách tìm hiểu những gì diễn ra vượt ra khỏi quảng cáo được mua thông qua Amazon DSP. Thông tin chi tiết về đối tượng khách hàng trên toàn bộ phương tiện truyền thông đã mua có thể hỗ trợ việc đo lường các phương tiện truyền thông được mua ở mọi nơi khách hàng dành thời gian, và phát hiện các đối tượng khách hàng mới có hiệu suất cao. Khả năng này giúp các nhà quảng cáo tinh chỉnh chiến lược lập kế hoạch của họ trong từng giai đoạn của phễu tiếp thị và điều chỉnh cách truyền thông điệp của quảng cáo cho phù hợp.

Dưới đây là ví dụ về trình soạn thảo Truy vấn AMC

Trình soạn thảo Truy vấn AMC với các trường dữ liệu của Sizmek Ad Suite

Trình chỉnh sửa AMC Query với các trường Amazon Ad Server

Tính năng này có sẵn ở đâu?

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • UK
Trung Đông
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

 • API hoặc giao diện người dùng AMC

Ai có thể sử dụng tính năng này?

 • Người dùng AMC đã đăng ký và có sử dụng Amazon Ad Server
 • Dịch vụ quản lý
 • Tự phục vụ

Tính năng này đang ở phiên bản beta và có sẵn cho các thương hiệu và khách hàng đại lý AMC, cũng như những người sử dụng Amazon Ad Server dưới dạng dịch vụ tự phục vụ hoặc dịch vụ được quản lý. Có thể truy vấn các tín hiệu Amazon Ad Server trong Amazon Marketing Cloud thông qua giao diện người dùng hoặc API.