Thông báo ra mắt tính năng

Cập nhật trạng thái đối tác - chương trình công nhận toàn cầu của chúng tôi

Ngày 24 tháng 5 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đã cập nhật chương trình trạng thái đối tác để tính đến yếu tố loại công ty khi xem xét khả năng đủ tiêu chuẩn đạt trạng thái đối tác nâng cao của các đối tác. Để đạt được trạng thái đối tác nâng cao, các đối tác sẽ cần đáp ứng những tiêu chí đủ tiêu chuẩn hiện tại về Chứng nhận sử dụng sản phẩm và Bảng điều khiển học tập. Giờ đây, các khoản đầu tư do đối tác thực hiện đã được cập nhật để tính đến loại công ty khi xác định các khoản đầu tư hàng đầu do đối tác thực hiện. Vui lòng xem nội dung trợ giúp trạng thái đối tác nâng cao để biết thêm chi tiết.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Chúng tôi xác định trạng thái đối tác nâng cao thông qua trình độ chuyên môn đã được chứng minh, mức độ tương tác với Amazon Ads và sự tăng trưởng mang lại cho các nhà quảng cáo theo thời gian. Chúng tôi nhận thấy rằng các loại công ty khác nhau cung cấp cho nhà quảng cáo những dịch vụ và giải pháp khác nhau. Do đó, kể từ bây giờ, chúng sẽ công nhận các đối tác hàng đầu theo từng loại công ty.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương quốc Anh
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Các thành viên của Mạng lưới đối tác Amazon Ads có cơ hội đạt được trạng thái, đồng thời sử dụng các huy hiệu và các bậc trạng thái có liên quan trong tài liệu tiếp thị riêng. Các nhà quảng cáo đang tìm kiếm đối tác có thể coi trạng thái đối tác là thông tin then chốt khi đưa ra lựa chọn.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Các đối tác có thể xem trạng thái của mình trong phần Tổng quan của Mạng lưới đối tác và tìm vị trí huy hiệu trong phần Tài sản đối tác.
  • Các nhà quảng cáo có thể xem trạng thái của đối tác trong danh mục đối tác.