Thông báo ra mắt tính năng

Tính năng kiểm duyệt mục hàng sắp mở rộng sang Ấn Độ, Thụy Điển, UAE và Hà Lan

Ngày 22 tháng 5 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đang khởi chạy tính năng thực thi mục hàng cho các quốc gia khác bao gồm Ấn Độ, Thụy Điển, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hà Lan. Tính năng này giúp kiểm tra các cài đặt mục hàng đính kèm với một quảng cáo và sẽ chuyển các cài đặt mục hàng không được chấp thuận sang trạng thái liên kết với mục hàng quảng cáo thay vì toàn bộ quảng cáo. Điều này cho phép quảng cáo tiếp tục chạy trên các mục hàng không có vi phạm. Những quy trình kiểm tra này bao gồm các phân khúc đối tượng khách hàng, phân lịch trong ngày, nhắm mục tiêu theo quốc gia và các vị trí hiển thị trên trang web nếu có.

Tab quảng cáo cấp nhà quảng cáo hoặc tổ chức: Trạng thái quảng cáo sẽ tiếp tục hiển thị trong tab “Quảng cáo”, nhưng trạng thái mới "Được chấp thuận với ngoại lệ" sẽ hiển thị khi trạng thái liên kết mục hàng là cả Được chấp thuận và Không được chấp thuận.

Tạo quảng cáo

Tạo quảng cáo

Trạng thái mục hàng trong cài đặt quảng cáo: Tab "Mục hàng" trong quảng cáo sẽ hiển thị từng trạng thái liên kết của các mục hàng mà quảng cáo được đính kèm. Tab này sẽ ở trạng thái Được chấp thuận hoặc Không được chấp thuận. Khi di chuột qua, hình tam giác màu vàng sẽ hiển thị lý do và nội dung chi tiết.

Mục hàng quảng cáo

Mục dòng quảng cáo

Trạng thái quảng cáo ở tab Quảng cáo mục hàng: Tab "Quảng cáo" ở mục dòng sẽ hiển thị trạng thái liên kết của từng quảng cáo được đính kèm với mục dòng. Khi di chuột qua, hình tam giác màu vàng sẽ hiển thị lý do và nội dung chi tiết.

Thêm hoặc xóa quảng cáo

Mục hàng

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà quảng cáo có thể tận dụng tính năng này để xác định mục hàng nào cần điều chỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu về chính sách. Tính năng này làm giảm sự nhầm lẫn xung quanh việc mục hàng nào đang ảnh hưởng đến quảng cáo và giúp bạn tiếp tục chạy quảng cáo trên các mục hàng đáp ứng chính sách.

Tính năng này có sẵn ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Vương Quốc Anh, Hà Lan, Thụy Điển
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tất cả các nhà quảng cáo tự phục vụ Amazon DSP có thể sử dụng tính năng này tại các thị trường có sẵn. Sau khi ra mắt, các nhà quảng cáo tại Ấn Độ, Thụy Điển, UAE và Hà Lan cũng có thể sử dụng tính năng.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?