Thông báo ra mắt tính năng

Kiểm duyệt mục dòng

Ngày 10 tháng 8 năm 2023

Tính năng nào đã được ra mắt?

Chúng tôi đang khởi chạy một tính năng giúp kiểm tra các cài đặt mục dòng đính kèm với một quảng cáo và sẽ chuyển các cài đặt mục dòng không được chấp thuận sang trạng thái liên kết với mục dòng quảng cáo thay vì toàn bộ quảng cáo. Điều này cho phép quảng cáo tiếp tục chạy trên các mục dòng không có vi phạm. Những quy trình kiểm tra này bao gồm các phân khúc đối tượng, phân lịch trong ngày, nhắm mục tiêu theo quốc gia và các vị trí hiển thị trên trang web nếu có.

Tab quảng cáo cấp Nhà quảng cáo hoặc Tổ chức: Trạng thái quảng cáo sẽ tiếp tục hiển thị trong tab “Quảng cáo”, nhưng trạng thái mới "Được chấp thuận với ngoại lệ" sẽ hiển thị khi trạng thái liên kết mục dòng là cả Được chấp thuận và Không được chấp thuận.

Tạo quảng cáo

Trạng thái mục dòng trong Cài đặt quảng cáo: Tab "Mục dòng" trong quảng cáo sẽ hiển thị từng trạng thái liên kết của các mục dòng mà quảng cáo được đính kèm. Tab này sẽ ở trạng thái Được chấp thuận hoặc Không được chấp thuận. Khi di chuột qua, hình tam giác màu vàng sẽ hiển thị lý do và nội dung chi tiết.

Mục dòng quảng cáo

Trạng thái quảng cáo ở tab Quảng cáo mục dòng: Tab "Quảng cáo" ở mục dòng sẽ hiển thị trạng thái liên kết của từng quảng cáo được đính kèm với mục dòng. Khi di chuột qua, hình tam giác màu vàng sẽ hiển thị lý do và nội dung chi tiết.

Thêm hoặc xóa quảng cáo

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Các nhà quảng cáo có thể tận dụng tính năng này để xác định mục dòng nào cần điều chỉnh nhằm đáp ứng các yêu cầu về chính sách. Tính năng này làm giảm sự nhầm lẫn xung quanh việc mục dòng nào đang ảnh hưởng đến quảng cáo và giúp bạn tiếp tục chạy quảng cáo trên các mục dòng đáp ứng chính sách.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tự phục vụ

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

Bạn lên tiếng, chúng tôi lắng nghe

Sự ra mắt cũng như cập nhật tính năng này xuất phát từ phản hồi của nhà quảng cáo