Thông báo ra mắt tính năng

Thu nạp khách hàng tiềm năng ngay tức thì thông qua quảng cáo thu hút khách hàng tiềm năng

Ngày 30 tháng 5 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Sponsored Display đã đưa quảng cáo thu hút khách hàng tiềm năng vào phiên bản beta mở dành cho các nhà quảng cáo tự phục vụ có trụ sở tại Hoa Kỳ không bán hàng trên Amazon. Các nhà quảng cáo bán sản phẩm hoặc dịch vụ bên ngoài gian hàng Amazon hiện có thể phát triển hoạt động kinh doanh của mình bằng cách thu nạp khách hàng tiềm năng ngay tức thì bằng quảng cáo thu hút khách hàng tiềm năng. Với tính năng mới ra mắt này, nhà quảng cáo có thể đo lường và tối ưu hóa số lượng khách hàng tiềm năng để mang lại kết quả kinh doanh thực tế.

Thu hút khách hàng tiềm năng

Bạn có thể truy cập tính năng “Khách hàng tiềm năng” mới từ Sponsored Display trong bảng điều khiển quảng cáo. Trong phần “Chiến lược tối ưu hóa”, chọn Khách hàng tiềm năng.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Hành trình mua hàng của khách hàng thường bao gồm việc nghiên cứu kỹ lưỡng về nhiều lựa chọn và/hoặc lần dùng thử. Các nhà quảng cáo tìm kiếm giá trị gia tăng từ các cột mốc trong hành trình của khách hàng, bao gồm việc thu hút khách hàng tiềm năng từ quảng cáo kỹ thuật số. Trước đây, nhà quảng cáo chỉ có thể hướng lưu lượng truy cập quảng cáo Sponsored Display đến trang web của riêng họ để thu hút khách hàng tiềm năng, nhưng không thể định lượng tác động lên hiệu quả thu hút khách hàng tiềm năng với Amazon Ads. Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể tối ưu hóa để đạt được kết quả thu hút khách hàng tiềm năng. Bằng cách sử dụng quảng cáo thu hút khách hàng tiềm năng, nhà quảng cáo có thể dùng các công cụ xây dựng quảng cáo tự phục vụ để điền vào các biểu mẫu thu hút khách hàng tiềm năng tuân thủ quyền riêng tư. Họ có thể xem xét chỉ số khách hàng tiềm năng và truy cập thông tin khách hàng tiềm năng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu an toàn về quyền riêng tư (Trình quản lý khách hàng tiềm năng của Amazon).

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • tự phục vụ, các doanh nghiệp không bán hàng trên gian hàng Amazon

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?