Thông báo ra mắt tính năng

Tiếp cận đối tượng khách hàng của bạn mà không tốn quá nhiều công sức thông qua tính năng sao chép chiến dịch

Ngày 19 tháng 10 năm 2022

Tính năng nào đã được ra mắt?

Tính năng sao chép chiến dịch giúp người dùng tăng khả năng tiếp cận của sản phẩm, nhận thức và số lượt xem trang chi tiết giữa các đối tượng được nhắm mục tiêu. Tính năng này cho phép sử dụng lịch biểu, ngân sách, nội dung sáng tạo và các cài đặt chiến dịch khác từ một chiến dịch Sponsored Products hiện có và áp dụng các cài đặt này cho một chiến dịch Sponsored Brands hoặc Sponsored Display mới. Tính năng này cũng cho phép tối ưu hóa chiến dịch mới để thúc đẩy số lượt hiển thị hoặc số lượt xem trang hơn nhiều hơn nữa.

Khi chọn Sao chép, bạn sẽ thấy các tùy chọn để áp dụng các cài đặt từ Sponsored Products đã chọn

Trong Quản lý chiến dịch, bạn có thể sao chép chiến dịch từ cột sao chép cho các chiến dịch Sponsored Products có thể áp dụng. Khi chọn “Sao chép”, bạn sẽ thấy các tùy chọn để áp dụng các cài đặt từ chiến dịch Sponsored Products đã chọn cho chiến dịch Sponsored Brands hoặc Sponsored Display. Người dùng có thể chọn mục tiêu tối ưu hóa cần sử dụng cho chiến dịch mới.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Trước đây người dùng không thể sao chép các chiến dịch hiện có. Tính năng mới ra mắt này cho phép người dùng dành thời gian vào các khía cạnh khác của chiến dịch tiếp thị. Tính năng cũng khuyến khích thử nghiệm với các chiến dịch Sponsored Brands và Sponsored Display được thiết kế để bổ sung cho các chiến dịch Sponsored Products hiện có của bạn.

Tính năng này hiện có ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa kỳ, Canada, Mexico
  • Nam Mỹ: Brazil
  • Châu Âu: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh
  • Trung Đông: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
  • Châu Á Thái Bình Dương: Úc, Ấn Độ, Nhật Bản

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Nhà cung cấp
  • Người bán hàng đã đăng ký

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Bảng điều khiển quảng cáo
Bạn lên tiếng, chúng tôi lắng nghe

Sự ra mắt cũng như cập nhật tính năng này xuất phát từ phản hồi từ phía nhà quảng cáo