Thông báo ra mắt tính năng

Mua quảng cáo podcast theo cách lập trình trên Amazon DSP ở Hoa Kỳ

Ngày 5 tháng 2 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Quảng cáo podcast của Amazon hiện được cung cấp ở Hoa Kỳ cho các nhà quảng cáo Amazon DSP. Là cơ hội đầu tiên để mua quảng cáo podcast theo cách lập trình trên Amazon DSP, quảng cáo podcast cho phép nhà quảng cáo và đại lý tiếp cận người nghe podcast trong các podcast do Amazon sở hữu (Amazon Music, Wondery) và thông qua các mối quan hệ với bên thứ ba của Amazon (đối tác Wondery, ART19 được lưu trữ, Amazon Publisher Services được bảo đảm). Nhà quảng cáo có thể thiết lập, đặt trước và quản lý liền mạch các chiến dịch quảng cáo podcast chỉ trong vài phút thông qua bảng điều khiển Amazon DSP tự phục vụ. Các chiến dịch này tận dụng CPM thay đổi, phân phối lượt hiển thị không được bảo đảm. Nhà quảng cáo ở Hoa Kỳ có thể truy cập chỉ số podcast tiêu chuẩn để biết số lượt hiển thị được phân phối cùng với phép đo số lượt hiển thị tổng hợp của bên thứ ba.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Cho đến nay, các nhà quảng cáo vẫn lập kế hoạch và mua khoảng không quảng cáo podcast trên nhiều nhà xuất bản và thị trường riêng (PMP). Amazon Ads muốn đơn giản hóa việc lập kế hoạch podcast và trải nghiệm mua quảng cáo cho các nhà quảng cáo bằng cách cấp cho họ quyền truy cập vào khoảng không quảng cáo podcast độc quyền qua một điểm truy cập duy nhất. Với tính năng mới ra mắt này, nhà quảng cáo Hoa Kỳ sẽ có thể tạo và quản lý liền mạch chiến dịch podcast bằng các quảng cáo được chèn linh động vào các thời gian nghỉ chạy quảng cáo trên tất cả các nền tảng phát trực tuyến podcast, đồng thời được hưởng dịch vụ hỗ trợ sản xuất quảng cáo đầy đủ từ Nhóm Creative Studio của Amazon Ads.

Bên cạnh nguồn cung ứng riêng, chúng tôi còn khác biệt ở khả năng cung cấp các dịch vụ quảng cáo giá trị gia tăng độc đáo của Amazon, bảo vệ khoảng không quảng cáo an toàn với thương hiệu và nhắm mục tiêu API hàng loạt.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tất cả các nhà quảng cáo và đại lý giao dịch tự phục vụ của Hoa Kỳ. Xin lưu ý rằng quảng cáo podcast không được cung cấp cho các tài khoản sử dụng dịch vụ quản lý tại thời điểm này.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?