Thông báo ra mắt tính năng

Thúc đẩy Bài đăng thành quảng cáo Sponsored Brands

Ngày 30 tháng 4 năm 2024

Tính năng nào đã được ra mắt?

Với Bài đăng Amazon, các thương hiệu có thể tương tác với đối tượng khách hàng và đạt được phạm vi hiển thị cũng như tiếp cận rộng hơn mà không mất thêm chi phí. Giờ đây, các nhà quảng cáo có thể “thúc đẩy” hình ảnh và Bài đăng video định dạng dọc có hiệu suất cao nhất của họ thành chiến dịch Sponsored Brands chỉ với một cú nhấp chuột. Các nhà quảng cáo cũng sẽ có thể sử dụng AI tạo sinh để nâng cấp những hình ảnh không đáp ứng các yêu cầu về độ phân giải đối với quảng cáo bộ sưu tập sản phẩm Sponsored Brand.

boost flow 1

Nút “Boost” (Thúc đẩy) trong Trình quản lý bài đăng của Bảng điều khiển quảng cáo cho phép các nhà quảng cáo chuyển đổi các bài đăng tự nhiên thành quảng cáo Sponsored Brand

boost flow2

Khi nhấp vào nút “Boost” (Thúc đẩy), nhà quảng cáo sẽ được đưa trực tiếp đến giao diện trình tạo chiến dịch Sponsored Brand

boost post3

Khi thúc đẩy một Bài đăng, giao diện người dùng thành phần quảng cáo sẽ tự động được điền

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Bài đăng Amazon sẽ tiếp tục miễn phí sử dụng. Tính năng này được xây dựng dựa trên sự thành công của Bài đăng tự nhiên, cho phép các nhà quảng cáo nâng cao nhận thức thương hiệu và thu được những thông tin chi tiết mới về tác động của việc xây dựng thương hiệu trên Amazon thông qua Quảng cáo được tài trợ. Bài đăng Amazon cũng cho phép các nhà quảng cáo thử nghiệm các mẫu quảng cáo, đánh giá những yếu tố gây được ấn tượng với khách hàng và sau đó chuyển đổi những quảng cáo đó thành Quảng cáo được tài trợ. Ngoài ra, việc tích hợp tính năng nâng cấp hình ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh vào quy trình thúc đẩy làm tăng khả năng hình ảnh Bài đăng sẽ đủ điều kiện cho Quảng cáo được tài trợ.

Tính năng này hiện được cung cấp ở đâu?

  • Bắc Mỹ: Hoa Kỳ

Ai có thể sử dụng tính năng này?

  • Tất cả các nhà quảng cáo Amazon bao gồm nhà cung cấp, người bán đã đăng ký, dịch vụ quản lý, dịch vụ tự phục vụ, tác giả, v.v. đều có thể sử dụng tính năng này.

Tôi có thể truy cập tính năng này ở đâu?

  • Có thể truy cập tính năng này thông qua Trình quản lý bài đăng trong bảng điều khiển quảng cáo. Nhà quảng cáo có thể nhấp vào nút “boost” (thúc đẩy) bên cạnh Bài đăng để được chuyển đến trình tạo chiến dịch Sponsored Brands, tại đó họ có thể xem lại cài đặt của mình và xuất bản chiến dịch.