Amazon DSP hiện đã hỗ trợ app-ads.txt

Ngày 31 tháng 1 năm 2021

Tính năng nào đã được ra mắt?

Amazon DSP hiện hỗ trợ tiêu chuẩn app-ads.txt để xác định và lọc các yêu cầu giá thầu từ những người bán hàng trái phép. Các chiến dịch Amazon DSP chạy trên không gian quảng cáo trên ứng dụng của bên thứ ba có thể áp dụng giờ đây sẽ được bảo vệ tự động trước một số loại giả mạo ứng dụng nhất định.

Tại sao tính năng này lại quan trọng?

Tiêu chuẩn app-ads.txt được đưa ra bởi Phòng nghiên cứu công nghệ Cục quảng cáo tương tác (IAB) để giúp chống lại giả mạo ứng dụng, đây là một loại gian lận quảng cáo trong đó các trường nhận dạng ứng dụng bị trình bày sai. Các nhà phát hành quảng cáo áp dụng tiêu chuẩn này giúp ngăn người bán trái phép giả mạo không gian quảng cáo trên ứng dụng và bòn rút tiền quảng cáo từ không gian quảng cáo hợp pháp. Bằng cách lọc các yêu cầu quảng cáo trái phép, Amazon DSP giúp nhà quảng cáo tránh được việc bỏ tiền cho những không gian quảng cáo ứng dụng có nguy cơ gian lận.

Để biết thêm thông tin về hỗ trợ của Amazon DSP cho các tiêu chuẩn ads.txt và app-ads.txt, vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý khách hàng Amazon Ads.

Khu vực khả dụng

Quốc gia

Bắc Mỹ
 • CA
 • MX
 • US
Nam Mỹ
 • BR
Châu Âu
 • DE
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • UK
Trung Đông
 • KSA
 • UAE
Châu Á Thái Bình Dương
 • AU
 • IN
 • JP

Nhà quảng cáo

 • Dịch vụ được quản lý
 • Tự phục vụ
 • Kênh

 • Amazon DSP